Vladimír Mečiar
vladimirmeciar.jpg

JUDr. Vladimír Mečiar, Dr. h. c. ( nar. 1942, Zvolen) (Mufti, Alfa samec, z ktorého vyžaruje ego ) je predsedom politickej strany HZDS. Bol prvým a tretím predsedom vlády Slovenskej republiky.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License