Pavol Hrušovský
pavolhrusovsky.jpg

JUDr. Pavol Hrušovský (nar 1952, Maňa, okres Nové Zámky) (Határ hovorí, že sa dozvedel, že Dzurinda a Hrušovský dostali od Siemensu 200 mil. Sk cez Mníchov( link1 link2 link3 link4) . Bol s Dzurindom v USA, ale nepriniesli odtiaľ nič) je slovenský politik. Je predseda Národnej rady Slovenskej republiky a predseda poslaneckého klubu Kresťansko Demokratického Hnutia (Taliban) .

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License