Ivan Mikloš
ivanmiklos.jpg

Ing. Ivan Mikloš (nar 1960, Svidník) (Fico ho vníma ako šikovného zlodeja. Haščák: Mikloš nekradne toľko ako si Fico myslí. / Ak sa na zdržanie predloženia materiálu k privatizácii VSE bude vypytovať Ivan Mikloš, má mu Malchárek priamo povedať, že o tom rokoval Haščák s Palackom. Malchárek súhlasí, hovorí, že teda SSE dá do vlády prerokovať 11. januára a VSE pozdrží.)

je slovenský ekonóm a politik za politickú stranu SDKU. Od júla 2010 pôsobí opätovne vo funkcii podpredsedu vlády a ministra financií SR. V rokoch 2006 – 2010 bol poslancom Národnej rady SR. V rokoch 2002 – 2006 pôsobil na pozícii ministra financií SR a podpredsedu vlády. V rokoch 1998 – 2002 bol podpredsedom vlády pre ekonomiku a v rokoch 1991 – 1992 ministrom privatizácie. V súčasnosti je ministrom financií SR.


Šetríme s Miklošom 7. 10. 2010

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License