gorila part2

Toto je text spisu gorila časť 2

Provízia za dopredaj zvyšného balíka akcií SSE beží tak ako je dohodnuté. Haščákovi volá každý tretí deň zástupca EdF Patrick Luccioni a prejavuje veľkú ochotu. 2,5 mil. EUR zaplatí EdF cez svojho poradcu a 0,5 mil. EUR vyberú priamo zo SSE cez Jozefa Antošíka (Tento, a.s., Žilina).
Provízia za dopredaj zvyšného balíka akcií VSE je na dobrej ceste. Haščák telefonoval s generálnym riaditeľom VSE Giestingom (RWE Energy) a má z tohto dobrý pocit. Giesting sa má vo štvrtok stretnúť s Haščákom, s Malchárkom a s Juricom - viď stretnutie Malchárek, Haščák, 5.1.2006.
Haščák vidí problém v privatizácii zvyšného balíka akcií ZSE. Haščák hovorí, že Malchárek mu včera (v priestore č.2 kde boli od 20.00 do 23.00) ukazoval správu zo SIS o privatizácii zvyšného balíka akcií ZSE. SIS používa tie isté argumenty ako
PENTA pri odôvodňovaní spôsobu privatizácie ZSE (v tendri, aby sa dosiahla čo najvyššia cena). SIS v správe urobila „zúfalú“ analýzu, že keď štát potrebuje privatizovať zvyšný balík akcií ZSE, pretože potrebuje peniaze, tak je lepšie požičať si ich a neprivatizovať zvyšný balík akcií ZSE. SIS odhaduje predajnú cenu zvyšného balíka akcií ZSE na 10 -14 mld. Sk čo približne korešponduje s Haščákovým odhadom 300 - 350 mil. EUR. SIS v správe uviedla, že ak by si uvedené prostriedky (10-14 mld. Sk) štát požičal a nesprivatizoval zvyšok ZSE, tak ročne získa minimálne 0,5 mld. Sk (minimálne 1 mld. Sk ročne podiel na zisku ZSE pre štát mínus 0,5 mld. Sk ročné úrokové náklady na pôžičku). Haščák sa smeje, že SIS zabudla pripočítať splátky istiny z pôžičky. Haščák tvrdí, že celá správa SIS je úplný blud. Hovorí, že keď v organizácii s ročným rozpočtom cca 900 mil. Sk zabudnú pri výpočtoch započítať splátku istiny, tak je to hanba a svedčí to o tom, že v SIS sú úplní debili1.
Haščák odbočí a oznamuje Bubeníkovej, že o nej sú na SIS-ke samé chvály, že ju na SIS považujú za principiálnu osobu, ktorá odmieta korupciu. SIS má na FNM jedného človeka z Pezinka, alebo Ivanky pri Dunaji, ktorý robí na projektoch s Bubeníkovou. Bubeníková nevie kto by to mohol byť. Haščák jej hovorí, že to ešte zistí a dá jej
vedieť.
Haščák sa vracia k problémom s privatizáciou zvyšného balíka akcií ZSE. Ivan Mikloš nechce predávať zvyšný balík akcií ZSE. Malchárek sa ho spýtal, že či to je preto, že dostal tú správu zo SIS. Mikloš odpovedal, že áno, že aj preto. Haščák si nemyslí, že by dôvodom Miklošovho postoja bola správa SIS. Haščák si mysli, že Palacka nepovedal Dzurindovi a Miklošovi, že už má s Haščákom dohodu o privatizácii zvyšných balíkov akcií rozvodných závodov. Možné je aj to, že Mikloš chcel ZSE doprivatizovať sám (cez svojich ľudí na FNM - Peter Huňor a možno Jozef Kojda). Haščák musí zistiť čo je v skutočnosti vo veci. Malchárkovi prikázal, aby povedal Miklošovi o dohode medzi Haščákom a Palackom ohľadne doprivatizácie rozvodných závodov. Malchárek vzápätí poprosil Bubeníkovú aby to povedala Miklošovi ona. Bubeníková sa rozčuľuje, že jej to povedal pred Ľubošom Ševčíkom. Haščák hovorí, že Ľuboš Ševčík je spoľahlivý, ale Malchárek opäť urobil chybu a keby to povedal pred hocikým iným ako Ševčík, tak by to mohol byť prúser. Haščák hovorí Bubeníkovej aby sa stretla s Miklošovými ľuďmi (Peter Huňor, Rastislav Daníšek) a spýtala sa na Miklošove dôvody odmietania doprivatizácie ZSE.
Bubeníková hovorí Haščákovi, že bola s Róbertom Prikrytom (vo FNM za SDKÚ), ktorý jej tvrdil, že províziu za privatizáciu zvyšného balíka akcií VSE má rozrobenú on a komunikuje v tejto veci s generálnym riaditeľom VSE Giestingom. Bubeníková chce aby o tom Haščák pred rokovaním s Giestingom vedel. Haščák hovorí, že aj pri VSE
je dohoda s Palackom a že to vybaví.
Spoločne rozprávajú o ich človeku - riaditeľovi sekcie prípravy a realizácie predajov FNM Jozefovi Juricovi, ktorý je nespoľahlivý. Bubeníková hovorí, že by ho nechala
1 Pozn. spracovateľa: Ide o neutajovanú správu SIS .Nevýhody doprivatizácie Západoslovenskej energetiky, a.s.“, ktorú vypracovala sekcia P pod č.p. 54-143-51/2005-S a 16.12.2005 odstúpila premiérovi, ministrovi financií a ministrovi hospodárstva. Uvedená správa nadväzuje na č.p. 54-111/2005, ktorú sekcia P odstúpila uvedeným príjemcom vo februári 2005.
párkrát „natĺcť rypák“, aby sa naučil. Haščák tvrdí, že na to nemajú čas, že majú len 4 mesiace na dotiahnutie vecí a musia pracovať s tým čo majú.
Privatizácia polikliník
Haščák má dnes stretnutie s Jozefom Juricom ohľadne privatizácie polikliník. Hovoria o privatizácii polikliník a Haščák sa pýta Bubeníkovej, že čo si myslí, čo treba urobiť s veľkým množstvom ponúk na privatizáciu BN polikliniky. Bubeníková hovorí, že je potrebné sa do nich pozrieť.
Bubeníková rozpráva o dnešnom otváraní obálok na FNM s ponukami na kúpu pohľadávok FNM v nominálnej hodnote 15 mld. Sk voči 260 dlžníkom (5 ponúk). Hovorí o tom ako sa pri otváraní ponúk tváril podpredseda Výkonného výboru FNM SR Peter Huňor. Pri otváraní prvých 3 ponúk bol spokojný, pretože v nich boli nízke ponuky. Ako štvrtú otvárali ponuku jeho záujmovej skupiny, ktorá bola vyššia ako predchádzajúce ponuky (2,7% z nominálnej hodnoty pohľadávok, tj. cca 400 mil.
Sk). Huňor vtipkoval, že ak v piatej ponuke bude vyššia cena, tak ich budú musieť vylúčiť (Huňor bol z neznámeho dôvodu presvedčený, že jeho skupina ponúkla najvyššiu cenu). V piatej (poslednej) ponuke od Penty bola naozaj vyššia cena (vyše 3% z hodnoty pohľadávok, t.j. cca 450 mil. Sk). Huňor zmrzol. Huňor sa chce teraz ešte pokúsiť niečo vyriešiť cez revíziu zmlúv. Haščák hovorí, že tam už Huňor nebude môcť nič urobiť, pretože ako jediné kritérium pri hodnotení ponúk bola stanovená ponúknutá cena. Bubeníková hovorí, že našli formálnu chybu na ponuke Penty, ktorá nemala na obálke uvedenú adresu spoločnosti. Bubeníková nevie či to bude Huňorovi stačiť na vylúčenie ponuky Penty. Haščák vysvetľuje Bubeníkovej, že on uvedený balík pohľadávok ani nechcel kúpiť, že to urobil jeho partner Jozef Špirko. Medzi partnermi v Pente majú teraz dohodu, že nepôjdu do obchodu, z ktorého by bol zisk menší ako 400 mil. Sk. Jozef Špirko túto dohodu obišiel tým, že spojil uvedené pohľadávky s bližšie neustanovenými starými pohľadávkami zo Slovenskej konsolidačnej.
Bubeníková hovorí, že by sa vo štvrtok na otváraní ponúk na polikliniku (pravdepodobne Poliklinika Tehelná- viď stretnutie Bubeníková, Haščák,
13.12.2005) nechcela ocitnúť v takej situácii ako sa vo vyššie spomínanom prípade predaja pohľadávok FNM ocitol Huňor. Bubeníková nechce, aby sa pri otváraní obálok zistilo, že jej ponuka je nižšia ako ostatných. Haščák hovorí, že on s tým nemá problém, a že je pripravená možnosť machinácii s ponukami. Haščák predpokladá, že Slovnaft a J&T mohli dať lepšiu ponuku ako skupina, do ktorej patrí aj Bubeníková. Haščák uvažuje nad možnosťou (pravdepodobne cez Jozefa Juricu) otvoriť obálky, porovnať ponuky a dať lepšiu ako Slovnaft a J&T. Závisí to najmä od typu obálky a spôsobu zalepenia. Haščák vysvetľuje Bubeníkovej spôsob získania informácií zo zalepenej a zapečatenej obálky mikrokamerou („nafúkneš obálku a prechádzaš jednotlivé riadky“). Haščák chce ešte zvážiť riziko. Pravdepodobnosť, že by sa na to prišlo je nízka, ale ak by sa náhodou na to prišlo, tak dôsledky sú fatálne (raz sa to už na FNM stalo). Haščák sa musí rozhodnúť dnes, pretože ak by to chceli urobiť, tak by to museli urobiť zajtra (streda, 11.1.2006), pretože vo štvrtok sa obálky otvárajú. Haščák má o tom ešte dnes stretnutie s Jozefom Juricom. Haščák hovorí aj o možnosti, že Slovnaft a J&T mohli dať cenu nad 100 mil. Sk a to je už cena, za ktorú by skupine okolo Bubeníkovej nedoporučoval polikliniku kúpiť -
viď cenové odporúčania Haščáka na stretnutí Bubeníková, Haščák, 13.12.2005. Bubeníková hovorí, že v tom prípade by do toho nešla.
Bratislavská teplárenská, a.s. (BAT)
Haščák hovorí, že idú odvolať z predstavenstva BAT Ponevského. Bubeníková hovorí, že situácia sa zmenila a dnes jej Malchárek povedal, že ho tam nechajú, že Ponevský bude hlasovať s nimi. Haščák hovorí, že chce aby sa BAT vrátila do pôvodného režimu a podpisovať budú predseda predstavenstva Foltín a člen predstavenstva dosadený Pentou Ľubomír Gajda.
Haščák oznamuje Bubeníkovej, že v záujme vyriešenia požiadaviek prezidenta FNM Jozefa Kojdu (viď stretnutie Malchárek, Haščák, 15.12.2005) mu Haščák dovolí zrealizovať zmluvu na správu voľných prostriedkov BAT (vyše 100 mil. Sk).
Haščák sa pýta Bubeníkovej na postup pri privatizácii BAT zo strany FNM. Bubeníková vysvetľuje, že víťaza súťaže bude navrhovať komisia na FNM a schvaľovať to bude Výkonný výbor FNM. Prezídium FNM to nebude schvaľovať.
Haščák hovorí o dnešnej tlačovej konferencii Pavla Ruska, na ktorej Pavol Rusko obvinil Pentu, že je štvrtým členom vládnej koalície a dal do obálky meno víťaza budúcej privatizácie, ktorú odmietol prezradiť. Obálku pred novinármi zapečatil a dal notárovi - viď otvorené zdroje. Haščák hovorí, že mu to ešte včera prišiel „prásknuť“ člen prezídia FNM Juraj Plechlo (patrí k Ruskovi), ktorý mu povedal, že v obálke je privatizácia Bratislavskej teplárenskej, a.s. finančnou skupinou PENTA.
Haščákovi sa nepáči mediálny vývoj situácie okolo privatizácie BAT. Celé je to podľa neho „presolené“. Haščák sa obáva, že aj keď to bude úplne čisté a dajú najvyššiu ponuku, tak potom zrušia tender. Bubeníková to nevidí tak dramaticky, že keď dostanú provízie, tak to schvália. Bubeníková hovorí, že Ivan Mikloš nevie čo stvárajú jeho ľudia Jozef Kojda a Peter Huňor. Bubeníková nebude tá, ktorá o tom bude Miklošovi hovoriť.
Rádiokomunikácie

Rozprávajú o privatizácii Rádiokomunikácií (odštepný závod Slovak Telecomu), ktorú má vyhrať J&T. Na privatizácii v prospech J&T sa už dohodli BN funkcionári FNM, minister dopravy Pavol Prokopovič a súhlasia s tým aj Deutsche Telecom (majoritný akcionár Slovak Telecom). Jediným problémom je tam Bubeníková, ktorá blokuje spustenie hlasovania v komisii. Haščák sa v súvislosti s privatizáciou bratislavského letiska stretol s Tkáčom a Jakabovičom z J&T a povedal im, že ak neprestanú s atakmi voči Pente, tak J&T nič viac nesprivatizuje. Haščák hovorí, že J&T prekročilo pri privatizácii bratislavského letiska všetky hranice. Haščák im chce robiť takisto zle pri privatizácii Rádiokomunikácií (podanie predbežného opatrenia, zverejnenie informácie, že riaditeľ Rádiokomunikácií je brat partnera J&T Korbačku a pod.). Ohľadne privatizácie Rádiokomunikácií, ktorú má vyhrať J&T sa s Bubeníkovou chce stretnúť Vladimír Drozda.
Privatizácia Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
Bubeníková rozpráva, že Stanislav Janota (člen prezídia FNM za KDH) chce od Bubeníkovej a Juricu všetky podklady k privatizácii letiska. Bubeníková si myslí, že Janota chce od nej materiály len ako krytie jeho vedomostí o privatizácii letiska, aby sa v KDH neprevalilo, že spolupracuje s Pentou, od ktorej mal k letisku informácie. Haščák hovorí, že problémom KDH je, že František Mikloško si myslí, že by bratislavské letisko nemala dostať Viedeň. Podľa Haščáka sa tomu Mikloško rozumie ako on opernému spevu. Bubeníková hovorí, že Janota sa s ňou chce stretnúť. Janota pôvodne chcel, aby s ním Bubeníková ohľadne privatizácie letiska išla na stranícke orgány KDH, čo Bubeníková odmietla. Haščák hovorí Bubeníkovej aby sa s Janotom stretla, že ho síce informačne nikde neposunie, ale Janotovi to stretnutie urobí dobre a Janotu potrebujú na ďalšie obchody.
Posledných cca 30 min. rozprávajú o profesionálnej budúcnosti Bubeníkovej, jej súkromných problémoch, Haščákových spoločníkoch v Pente a o Jirkovi Malchárkovi (zrozumiteľnosť záznamu je veľmi nízka a väčšinu rozhovoru nie je počuť).
22.3.2006 (Jaroslav HAŠČÁK. Róbert FICO)
14.32 hod.-15.33 hod
Haščák prichádza 14.00. Fico prichádza 14.32.
Fico prichádza priamo z autosalónu v Inchebe. Pýta sa Haščáka: „No čo, jak sa Vám darí?“. Haščák odpovedá: „Dobre, poďme si sem sadnúť za stôl". Fico ide na WC. Po návrate sa Haščák pýta Fica, čo si dá. Fico si vyberá kolu.
Fico sa pýta Haščáka: „Čo hovoríte na čistiace procesy v SMERe, ktoré som spustil?“. Haščák s nimi súhlasí, ale „otázka je čo sa stalo s Fedorom (Flašíkom)“.
Fico odpovedá, že Fedor vyberal peniaze v mene strany. Haščák hovorí, že: “tak sa cítil, takú mal pozíciu“. Fico hovorí, že na to všetkých upozorňoval v predstihu.
Haščák hovorí, že sa to môže otočiť proti Ficovi a Flašík teraz môže Ficovi škodiť.
Fico hovorí : „Vy máte dostatok informácii podľa mňa. Čo je na mňa mi povedzte? Čo môže na mňa použiť? Že som nejakú babu stískal na letisku?“ Haščák súhlasí, že to môže Ficovi skôr pomôcť ako uškodiť. Fico hovorí: .Aký biznis som ja robil kedy?
Kde som bol?“ Haščák hovorí, že skôr by mohol použiť veci zvnútra, z kuchyne SMERu. Fico oponuje, že nemá čo rozprávať. Haščák súhlasí.
Haščák sa pýta ako reagovali Flašíkoví parťáci. Fico hovorí, že „tí parťáci budú tiež dotknutí. Za chvíľočku. Tak isto. Nie všetko, ale sú tam ľudia, ktorí tiež pôjdu zo strany preč.“ Haščák sa pýta ako to funguje s ostatnými. Fico prisviedča, že bez problémov. Haščák hovorí, že Flašikovci to vnímajú tak, že pomohli Ficovi. Fico oponuje, že strana mala 13% keď ešte ani neexistovala a po voľbách mala 13,5%, čiže Flašikovci jej „bláznivou kampaňou“ vôbec nepomohli. Skôr mu narobili problémy. Fico jasne povedal podpredsedom SMERu: „Chlapci, vy sa musíte rozhodnúť čo chcete. Buď chcete tú politiku robiť tu, alebo po telefóne.“ Fico hovorí, že v politike je 14 rokov, nie je samovrah a nedá sa po vstupe do vlády predať za 5,50. Haščák sa pýta ako to vypadá, s Jurajom Širokým a Vladimírom Poórom. Fico odpovedá, že zo Širokým sa dá, ale s Poórom je to horšie. Haščák rozpráva Ficovi, že oni (Široký, Poór, Kiňo) nie sú zvyknutí na konkurenciu a súťaž na trhu a ich obchodovanie je postavené len na lobingu („žijú len z lobingu“). Fico sa pýta Haščáka na Širokého. Haščák vysvetľuje, že s ním mali konflikt v Chemolaku Smolenice a Široký sa odvtedy od PENTY stráni. Fico sa pýta Haščáka, či má Široký Váhostav. Haščák prisviedča. Haščák hovorí, že väčšina Širokého podnikov ide od 10 k 5 (Chemolak, Plastika), široký nemá zvládnuté moderné metódy riadenia „Corporate governance“, všetko má postavené na starých kamarátoch. Haščák objasňuje svoj názor na ďalších sponzorov SMERu. Vladimír Poór má zdravý sedliacky rozum, ale všetky veci poníma vzťahovo a ťažko sa s nim obchoduje. Ivan Kiňo je neschopný. Brhela Haščák nepozná. Podľa Haščáka môžu byť v budúcnosti v SMERe ešte problémy s Vladimírom Poórom (Haščák sa s ním pravidelne stretáva, nie sú partneri v obchodoch, ale vymieňajú si informácie). Fico hovorí, že odstavenie Flašíkovcov v SMERe vníma ako veľmi dôležité a správne a SMER môže na tom len získať. Haščák hovorí, že z pohľadu PR Flašík SMERu škodil. Haščák hovorí, že Flašikovci uvedený konflikt vnímajú inak.
Fico rozpráva Všeobecne o SMERe, o medzinárodnej akceptácii strany (ČR, MR, Rakúsko…). Haščák sa pýta na američanov. Fico hovorí, že sa pravidelne stretáva s americkým veľvyslancom. Američania síce považujú Dzurindu za priateľa (kvôli Iraku) ale prípadná zmena vlády pre nich nepredstavuje ohrozenie záujmov USA. Tajomníci ambasády chodia na konferencie a semináre SMERu a živo sa zaujímajú o stanoviská SMERu. Americká ambasáda chystá SMERu návštevu USA na 19. apríla 2006. Fico rozpráva o neúspešných cestách Hrušovského a Dzurindu do USA odkiaľ nepriniesli nič, ani len prísľub zmeny vízovej politiky.
Vracajú sa späť k vnútornému očistnému procesu v SMERe, ktorý Fico vníma veľmi pozitívne. Haščák oponuje, že sa to vnútornými procesmi v strane (štiepenie) môže obrátiť proti Ficovi. Fico argumentuje: „Ukážte mi človeka v SMERe, okrem Kaliňáka a Pašku o ktorých sa postarám, ktorý by efektívne v SMERe založil platformu“.
Haščák hovorí: „Beňová“. Fico odpovedá: „Beňová je mŕtva.“ Nakoniec sa zhodnú, že Beňová im môže zobrať tak maximálne 2 - 3% hlasov. Fico hovorí, že Beňová najprv vystrájala, ale potom akceptovala Ficove rozhodnutie. Fico je presvedčený, že do volieb bude SMER stabilný. Otázna je situácia po voľbách.
Haščák hovorí Ficovi. že vychádza to tak, že SMER bude po voľbách tvoriť vládu s SMK a KDH. Iná varianta podľa Haščáka nie je. Fico sa smeje, že prečo si Haščák myslí, že nemôže urobiť vládu s Dzuriridom (SDKÚ). Haščák ukazuje Ficovi analýzy možných koaličných zoskupení. PENTA robí teraz neverejný prieskum verejnej mienky na 3000 respondentoch. Závery budú do 2 týždňov. Haščák ich pošle aj Ficovi. Haščák má iné materiály, z ktorých vychádza SMER 24% hlasov, HZDS 13%, SDKÚ 15% (Haščák si myslí, že len 14% ale dal im 15%), SMK 10%, KDH 8%, SF 4,5%, SNS 7%, ostatní sa nedostali. Haščák vychádzal pri svojich výpočtoch z 2 premís, všetky koalície budú musieť mať nad 80 poslancov a osobné anymozity medzi stranami. Pri variante koalície SMER a SDKÚ to vychádza len na 75 poslaneckých kresiel, čo je veľmi nestabilné. Haščák ukazuje v materiáloch ďalšie varianty. Fico hovorí: „Skúste SMER, HZDS, SDKÚ“. Haščák hovorí, že to je 93 poslaneckých miest. Fico vysvetľuje, že SMER nemôže ísť do koalície s SMK a KDH. S KDH sa nedá komunikovať (KDH volajú Taliban) a keby išli do koalície s SMK, tak by to SMERu výrazne znížilo preferencie, pretože SMER robí aj národnú politiku.
Fico hovorí, že keby SMER nerobil národnú politiku tak SNS má vo voľbách 15% hlasov. SMER tiež berie veľa hlasov KSS. Podľa Fica by bolo najlepšie keby sa do parlamentu dostali aj SNS, aj KSS a jedinou možnou koalíciou by bola SMER,
SDKÚ, HZDS. Haščák sa ho pýta na problémy s Mečiarom, vysvetľuje, že neverí, že medzi nimi nebudú problémy (všetci sú tzv. Alfa samci, z ktorých vyžaruje ego). Fico pripúšťa aj možnosť, že sa s Mečiarom a Dzurindom dohodnú na osobe predsedu vlády, ktorou nebude nikto z nich. Fico hovorí, že SDKÚ aj HZDS si dali obrovský pozor na výber kandidátov do parlamentných volieb, Fico teraz čisti svojich kandidátov. Podľa Fica by to bola najstabilnejšia možná koalícia. Fico je pripravený urobiť ústupky a akceptovať 19% daň z príjmov právnických osôb a 19% daň z príjmov fyzických osôb do určitej výšky. Nad túto výšku by bola nejaká vyššia daň. Fico sa tiež chce dohodnúť na DPH. Cestovný ruch, stavebníctvo, zdravotníctvo budú mať nižšie DPH ako 19%. V zdravotníctve bude potrebné urobiť zmeny. Na penzijný systém majú s SDKÚ a HZDS rovnaký názor. Druhý pilier zostane. Môžu sa pohrať s garanciami. Fico celkovo nevidí koalíciu s SDKÚ a HZDS ako zásadný problém. Haščák hovorí ako SMER nasiera Dzurindu s VUCkami. Fico hovorí, že
v prípade koalície SMER, SDKÚ a HZDS vie u Slotu zabezpečiť aj skrytú podporu
SNS (Slotovi by dali podpredsedu parlamentu).
Fico hovorí o problematickej komunikácii s KDH. Hovorí o problémoch v komunikácii s Lipšicom v BN televíznej relácii. Fico sa vie dohodnúť s Petrom Mišíkom s chlapcami z SDKÚ, ale nevie sa dohodnúť s Lipšicom, Minárikom alebo Palkom. Haščák hovorí, že sa s Minárikom občas stretáva a ťažko sa s nimi diskutuje.
SMK Ficovi nevadí. Z SMK sa dá komunikovať. Koalíciou z SMK by ale SMER prišiel o dosť veľké množstvo, ktoré by prešlo do SNS. Fico nemá dôvod odovzdávať Slotovi za jednu koalíciu z SMK také veľké množstvo hlasov. Fico si chce národne orientovaného voliča ponechať aj do ďalších volieb a koalícia z SMK mu za jeho stratu nestojí. Fico sa pýta Haščáka, čo má znamenať nominácia Viiágiho do Slovnaftu. Haščák nevie. Haščák sa stretáva s Világim každý tretí deň. Világi sa údajne vyhol odpovedi. Világi sa podľa Haščáka navyše tomu biznisu ani nerozumie. Fico sa pýta či to má súvis s voľbami (financovanie SMK). Haščák si mysli, že nie.
Rozprávajú o Ivanovi Miklošovi. Podľa Haščáka ho Fico preceňuje. Fico ho vníma ako šikovného zlodeja. Haščák hovorí, že Mikloš nekradne toľko ako si Fico mysli.
Rozoberajú aj Rudolfa Zajaca. Haščák hovorí, že Zajac nedokázal dostať na svoju stranu stavovské organizácie. Fico sa pýta, prečo sa ho Dzurinda nezbavil. Haščák hovorí, že Dzurinda premeškal dobu kedy ho mohol vyhodiť. Novotný ako jeho možná náhrada je úplný neschopák. Rozprávajú celkovo o situácii v zdravotníctve Haščák sa pýta na pozíciu zdravotníctva v agende SMERu. Fico hovorí, že zdravotníctvo preskočilo za posledné roky všetky témy. Pre SMER je zdravotníctvo vynikajúci príklad ako zlyhali reformy. Fico uvádza, že na téme zdravotníctva vyrástla preferenciami Martináková. Haščák hovorí, že jej pomohol Kmotrík (JOJ, TA3). Podľa Haščáka Martináková na zdravotníctve pohorí. V odborných kruhoch je ako odborník cenený Pavol Paška. Haščák sa pýta na záujem SMERu o post ministra zdravotníctva. Fico hovorí, že sa o tento post nebudú biť. Možný kandidát SMERu je Pavol Paška, ktorý má ale bližšie k sociálnym veciam (MPSVaR). Aj Fico preferuje obsadenie MPSVaR. Haščák sa pýta Fica, či sa môže stretnúť s Paškom. Fico súhlasí. Haščák vysvetľuje koncepciu PENTY, že zdravotníctvo bude fungovať len ak sa podmienky nastavia na maržu 7 -10% a čistú efektívnosť. K zdravotníctvu sa vyjadruje SF, Paška, Urbáni, Soboňa. Urbáni sa teší len na provízie z „ILS“ (projekt elektronizácie zdravotníctva) za 10 mld. Sk. Haščák vníma ako odborníkov len Pašku a Soboňu Pre PENTU je zdravotníctvo kľúčová vec a chce v ňom podnikať s primeranou maržou. Hovorí, že v energetike je marža 20%. Podľa Haščáka sa tretina Nemocníc musí zavrieť. PENTA ide investovať 3 mld. Sk do nových polikliník. Do konca rozprávajú ešte o Pavlovi Paškovi. Fico hovorí, že Haščák môže s Paškom dlhodobo počítať. Z krátkodobého hľadiska ale Paška neurobí nič, čo by mu zväzovalo ruky. Haščák bol raz s Paškom pred 5 rokmi (stretnutie cez Flašíka). Haščák ide budúci týždeň do Londýna na 2 dni. Fico mu dohodne stretnutie s Paškom.
5.5.2006 (Jaroslav HAŠČÁK. funkcionár SMERu — pravdepodobne Ing. František HATÁR — osobný tajomník predsedu SMERu Róberta FICA)
15.33 hod. - 16.05 hod.
Haščák prichádza 15.28. Határ prichádza 15.33.
Po príchode sa pozdravia. Tykajú si. Majú priateľský vzťah. Podľa uvedených skutočností sa stýkajú pravidelne. Határ sa sťažuje, že nedokáže byť stále vľúdny k ľuďom. Denne má 10 stretnutí a 80 telefonátov od neznámych ľudí, ktorí volajú na kontakt na R. Fica zverejnený na web stránkach SMERu a vyjadrujú podporu SMERu. Határovi už volali hádam všetci Ficovi spolužiaci zo základnej školy, ľudia čo sa s Ficom kedysi stretli a ľudia čo s ním boli v SDĽ a pod.
Haščák sa pýta Határa, ako dopadol s tými vecami, o ktorých sa bavili naposledy -ako sa vyvíja názor R. Fica na zmenu daňového systému a na obsadenie postu ministra zdravotníctva v budúcej vláde. Haščáka zaujímajú najmä názory Fica na vývoj v zdravotníctve. Határ hovorí, že Ficovi tlmočil Haščákove predstavy o reforme v zdravotníctve a čo za ich presadenie dostanú oni (SMER, resp. Fico). Fico sa vyjadril, že je zatiaľ predčasné o tom hovoriť. Fico Határovi povedal, že berie na vedomie pozíciu PENTY v zdravotníctve ale pred voľbami im nemôže nič sľúbiť - bol by to hazard, pretože ešte nevedia s kým pôjdu do vlády a ako dopadne rozdelenie rezortov. Haščák hovorí, že v podstate sú len 2 reálne možnosti: koalícia SMER s HZDS a SDKÚ alebo koalícia SMER s SMK, KDH a SF (ak sa SF dostane do parlamentu). Haščák sa nevie vyjadriť, ktorá z uvedených variant by bola pre SMER lepšia. Iné možnosti podľa Haščáka nie sú. Spolu sa zhodnú na tom, že prípadné opozičné zmluvy SMERu zo SNS a KSS by boli pre SMER samovraždou. Výhodou koalície SMERu s HZDS a SDKÚ by bolo to, že by boli len traja koaliční partneri a nie štyria a mali by cez 90 poslancov v parlamente (aj keď podľa Haščáka 5 poslancov od Mečiara opäť ujde). Nevýhodou sú osobné averzie medzi lídrami uvedených strán. Druhá varianta (koalícia SMER, SMK, KDH a SF) by mohla poškodiť obraz SMERu u národne orientovaného voliča (najmä kvôli SMK). Határ hovorí, že SMER by išiel do koalície radšej s HZDS ako s SDKÚ. Határ hovorí, že ísť do koalície s SDKÚ s predsedom Dzurindom a podpredsedom Miklošom by bolo pre SMER tiež samovraždou. Haščák hovorí, že Mikloš nebude mať záujem o pozíciu v budúcej vláde, pravdepodobne pôjde robiť kariéru do nejakej medzinárodnej organizácie (Svetová banka) a k Dzurindovi Haščák nič nevie. Határ hovorí, že v SMERe sú najviac naklonení koalícii s HZDS (ak by sa Mečiar uspokojil s funkciou predsedu parlamentu). Ako ďalšieho partnera si vedia predstaviť HZD. Határ sa pýta Haščáka na jeho názor, či sa HZD dostane do parlamentu. Haščák si myslí, že nie (nemajú osobnosti). Határ je naklonený aj k SF ako koaličnému partnerovi SMERu („Budaj drží slovo“). Határ by ako koaličných partnerov SMERu nerád videl SMK a KDH. Diskutujú o ďalších variantoch. Komunikácia viazne. Uzatvárajú debatu s tým, že to nechajú tak, vo voľnejšej polohe a že Haščák nebude cez Határa na Fica tlačiť.
Határ hovorí, že s Ficom komunikoval ohľadne kandidáta PENTY na ministra zdravotníctva, ktorého má SMER podporiť (Haščák ho na minulom stretnutí napísal Határovi na papier). Fico voči uvedenému menu nemal námietky. Fico si overoval uvedenú osobu cez svoje zdroje. Határ hovorí, že Fico má trochu strach robiť
s Haščákom teraz dohody. Határ hovorí, že v SMERe je veľa ľudí proti PENTE.
Hovorí o osobe Dušan Muňko (poslanec NR SR za SMER, tieňový podpredseda vlády), ktorý má zaťa v J&T a otvorene túto skupinu v SMERe presadzuje. Muňko je starý eštebák (pôsobil v Sature) a má okolo seba bývalých eštebákov, ktorý mu donášajú. Muňko chce stále organizovať stretnutie Fica s Patrikom Tkáčom z J&T. Határ Fica od tohto stretnutia odhovára - zatiaľ sa neuskutočnilo. Határ zatiaľ nezaznamenal v SMERe aktivity zo strany Slávia Capital. Haščák nevníma Sláviu Capital ako konkurenciu. Ako konkurenciu vníma len J&T, aj to len v niektorých oblastiach. Határ hovorí, že navrhoval Ficovi stretnutie s Haščákom. Fico povedal, že nie je proti, ale teraz je pod drobnohľadom a má na takéto stretnutia do volieb zákaz od volebného štábu SMERu. Ak bude ale Haščák moc chcieť, môžu sa ešte do volieb stretnúť.
Határ hovorí, že šéfom volebného štábu SMERu je Marek Magyarics. Magyarics bol paradoxne jedna z hlavných osôb, ktorá presadila odstavenie Flašíka napriek tomu, že Flašík ho presadil do uvedenej funkcie. Flašík je teraz nahnevaný a snaží sa získať pozíciu v Slobodnom fóre (je tam volebný poradca). Flašík sa snaží v Slobodnom fóre získať vplyv cez manžela Martinákovej.
Na záver žiada Haščák Határa aby Ficovi odkomunikoval Haščákov dotaz na stav v spoločnosti, ktorú Haščák píše Határovi na papier. PENTA pred cca 1 rokom pomáhala francúzskemu investorovi získať na papieri napísanú slovenskú spoločnosť. Ide o spoločnosť, ktorú vlastnia mestá Banská Bystrica, Zvolen a ďalšie obce. Fico v tejto veci komunikoval s Haščákom cez osobu, ktorú Haščák tiež napísal Határovi na papier Haščák chce aby Határ od Fica získal stanovisko ako to dopadlo, či to doriešil a v akom rozsahu (sumu). Határ potom môže Haščákovi oznámiť stav telefonicky (bez podrobností). Határ hovorí, že oznámi len, napr. 40 dkg salámy.
Pozn. spracovateľa: Pravdepodobne ide o spoločnosť Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., ktorú od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s. získala francúzska spoločnosť VEOLIA (cez Prvá vodárenská, a.s., Bratislava). Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. má na 30 rokov v prenájme všetky zariadenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Haščák chce pravdepodobne zistiť, či osoba cez ktorú s Ficom vtedy komunikoval odovzdala Ficovi sumu v takej výške ako deklarovala Haščákovi (40 dkg salámy = 40 mil. Sk). Je tiež možné, že Haščák uvedeným dotazom sleduje aj vyvolanie nátlaku na Fica, kvôli nízkej ochote spolupracovať v zdravotníctve.
Lúčia sa, Határ sa pýta Haščáka kedy sa žení, Haščák odpovedá, že v júli. Határ
odchádza.
5.5.2006 (Anna Bubeníková, Jaroslav Haščák)
18.48 hod.-21.41 hod.
18.48 prichádza Haščák. Bubeníková prichádza 18.53. Začínajú rozprávať o vodárenských spoločnostiach.
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad
Hovoria o tendri Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad na predaj jej 100% dcérskej spoločnosti Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., ktorá má zmluvu na prenájom celej vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve Podtatranskej vodárenskej spoločností, a.s. (Základné imanie 1,626 mld. Sk, hodnota infraštruktúry cca 2,5 mld. Sk, v najbližších rokoch investície cca 10 mld. Sk).
O uvedenú prevádzkovú spoločnosť majú záujem 4 spoločnosti (francúzska VEOLIA, francúzsky ONDEO (dcérska spoločnosť nadnárodnej skupiny Suez), nemecký Gelsenwasser a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava - PENTA). PENTA (Haščák) a Bubeníková konajú pravdepodobne v prospech francúzskeho VEOLIA . Táto spoločnosť (VEOLIA) už získala Stredoslovenskú prevádzkovú vodárenskú spoločnosť, a.s., ktorá má na 30 rokov v prenájme celú vodárenskú infraštruktúru Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (Základné imanie 4,337 mld. Sk). Haščák a Bubeníková chcú v prípade tendra na predaj Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. použiť rovnaký scenár, ktorý im vyšiel pri Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. (viď aj stretnutie Haščák, Határ, 5.5.2006). Haščák hovorí, že problémom je, že sa na starostov nedá spoľahnúť a nie je isté či budú dodržiavať dohody, t.j. či na valnom zhromaždení Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 12.5.2006 zahlasujú za predaj v prospech VEOLIA (obce majú cca 85% akcií, cca 15% akcií ešte FNM nepreviedol na obce). Nespoľahlivý je aj Sýkora (predseda ZMOS). Haščák hovorí, že Sýkora a riaditeľ Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Ing. Vladimír Pastorek obchádzajú jednotlivé regionálne združenia ZMOS a vysvetľujú starostom pripravovaný scenár. Starostovia sú na stretnutiach ticho, čo si Haščák vykladá buď ako súhlas alebo sa tomu vôbec nerozumejú. Haščák si dal urobiť prehľad všetkých akcionárov Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (obce) a vychádza mu, že by už na svojej strane mali mať viac ako 50% starostov. Je tu ale riziko, že ak ich začne obchádzať konkurent francúzsky ONDEO a sľúbi im po 100 tis. Sk tak to starostovia priklepnú ONDEU. Haščák zaúkoloval v tejto súvislosti aj svojho veľmi dobrého rodinného známeho, ktorý bol 2 roky primátor Starej Ľubovne, a ktorý osobne pozná 70% uvedených starostov. Táto osoba ale do termínu rozhodnutia v tendri nestihne obehnúť všetkých starostov. Haščák má ohľadom výsledkov tendra už dohodu aj s primátorom Popradu Antonom Dankom (pravdepodobne úplatok) - Poprad je najväčším akcionárom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Bubeníková dala zo stretnutí starostov urobiť aj prezenčné listiny, ktorými by ich v prípade zmeny postoja na valnom zhromaždení 12.5.2006 mohli zatlačiť do kúta („Na stretnutí ZMOS nemali námietky a teraz majú“). Pozn. spracovateľa: Problémy okolo tendra na Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. boli aj medializované.
Bubeníková považuje za problematickú účasť zástupcov FNM na valnom zhromaždení Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s.12.5.2006 (FNM vlastní
stále cca 15% akcií, ktoré ešte nepreviedol na obce). FNM stále vlastní uvedený balík len na základe toho, že nedodržal uznesenie vlády SR a nestihol všetky akcie previesť na obce (prevody sa ťahajú 2 roky - medializované). Zástupcovia dotknutých obcí by to mohli chápať ako cielený postup zo strany FNM a v súvislosti s hlasovaním na valnom zhromaždení by sa to mohlo obrátiť proti záujmom Haščáka a Bubeníkovej v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Musia dosiahnuť taký stav, že za predaj prevádzkovej spoločnosti určenému investorovi zahlasujú primátori a starostovia sami. Bubeníková preto Haščákovi navrhuje, že v stredu 10.5.2006 dá na schválenie do Výkonného výboru FNM BN materiál, v ktorom navrhne aby sa zástupcovia FNM nezúčastnili valného zhromaždenia Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Haščák súhlasí.
Bubeníková ako ďalší problém uvádza svoju funkciu predsedu dozornej rady Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (od roku 2004 keď mal FNM ešte majoritu). Na valnom zhromaždení 12.5.2006 bude vzhľadom na zmeny v štruktúre akcionárov (väčšina akcií prevedených na obce) z tejto funkcie odvolaná. Za predsedu dozornej rady má byť zvolený primátor Popradu Anton Danko a dozorná rada sa má rozšíriť na 23 členov. Bubeníková hovorí, že ju predstavenstvo Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. poprosilo, aby na valné zhromaždenie
12.5.2006 prišla, pretože sa obávajú, že ich primátori a starostovia na valnom zhromaždení odvolajú. Bubeníková má ale 12.5.2006 aj valné zhromaždenie Burzy cenných papierov, kde jej Ivan (pravdepodobne Mikloš) povedal, že tam má ísť kvôli obhajobe ich projektu. Preberajú stále hlasovanie na valnom zhromaždení. Haščák si nie je istý podporou ním presadzovaného investora jednotlivými primátormi. Haščák napriek tomu, že má s primátorom Popradu Dankom dohodu mu moc neveri („je to debil nespoľahlivý“). Podľa Haščáka je vo všeobecnosti najväčší problém akvizícii vodárenských spoločnosti skutočnosť, že to PENTA nemôže robiť priamo, ale musí konať cez tretie osoby (Švigár - predseda predstavenstva V.O.D.S., a.s. Košice a pod ), ktoré sú v uvedených projektoch PENTOU finančne zainteresované a ktoré majú z tohto dôvodu „Ružové okuliare“. Haščák si preto nemôže byť istý výsledkom hlasovania na valnom zhromaždení Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Bubeníková vysvetľuje technické záležitosti okolo valného zhromaždenia a zmien v dozornej rade. Bubeníková hovorí, že sa dá zvoliť ako člen dozornej rady, resp. tam pošle nejakého svojho človeka.
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Bubeníková prechádza k Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. - WS (základné imanie 7,348 mld. Sk) kde majú pripravený podobný scenár ako v prípade Stredoslovenskej a Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. V súčasnosti tam prebieha výber audítora na forenzný audit (3 záujemcovia). Bubeníková tlačí tohto kádeháka (pravdepodobne predseda dozornej rady Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za FNM Ing. Anton Brath - riaditeľ sekcie práva, kontroly a sťažností FNM), že audítora musí dozorná rada schváliť do 6. (pravdepodobne júna) kedy bude vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti valné zhromaždenie. Audítorom sa má stať firma čo sídli v Carltone (Bubeníková si nevie spomenúť na meno). Bubeníková a Haščák budú mať prístup k výsledkom uvedeného auditu a budú ho môcť ovplyvniť (dajú tam 2 svojich audítorov). Bubeníková hovorí, že ako problém sa jej javi, že hneď ako začala získavať informácie okolo Východoslovenskej vodárenskej tak Vladimil Podstránsky (financmajster SMK) volal Stanislavovi Hrehovi
(predseda predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti), že Bubeníková im tam začína „núrať“. Na činnosť Bubeníkovej vo WS sa predsedu dozornej rady WS Antona Bratha pýtal aj Daniel Végh (predseda výkonného výboru FNM za SMK). Végh chcel od Bratha všetky podklady čo Brath a Bubeníková riešia vo Východoslovenskej vodárenskej. Végh to zdôvodnil, že uvedené podklady požaduje Ministerstvo financií (Podstránsky). Z uvedeného sa javí, že na predaj prevádzkovej činnosti Výchoslovenskej vodárenskej spoločnosti má najväčší záujem SMK, ktorá vníma Bubeníkovú a PENTU ako neželanú konkurenciu. Bubeníková navrhuje možnosť podsunúť redaktorke STV, ktorá sa zaoberá Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou (viď relácia Reportéri na STV1 „Nenápadný škandál“) informácie zo zistení vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, čo by mohlo odvrátiť pozornosť od Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Haščák súhlasí.
Hovorí, že PENTA má o Podtatranskú vodárenskú spoločnosť eminentný záujem, pretože by v spojení so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou priniesla synergický efekt. Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť uvidia ako sa to vyvinie. Bratislavská vodárenská sa nedá získať a ostatné vodárenské spoločnosti sú pre Haščáka nezaujímavé.
Slovenská informačná služba
Bubeníková spomína rozhovor s Vladimír Dvořáčkom, v ktorom jej Dvořáček hovoril o odvolaní Podstránskeho z postu štátneho tajomníka ministerstva financií. Dvořáček spomínal súvislosť odvolania Podstránskeho s Bubeníkovou, (niekoľko viet nerozumieť). Spomínajú dátum 15.2.2006.
Haščák hovorí, že ho práve v týždni okolo 15.2.2006 začala sledovať SISka (nielen jeho ale aj ostatných chalanov z PENTY) a robila im zle. Chalani zo sledky sa sťažovali, keď za Haščákom museli chodiť skoro ráno do posilovne. Haščák sa mal v tej dobe práve stretnúť s pokladníkom SDKÚ Igorom Kucejom. Kucej mu hovoril, že ho Mikuláš Dzurinda upozorňoval, že ak sa chce stretávať s PENTOU má si dávať väčší pozor. Haščák si myslí, že ich SIS sledovala preventívne na pokyn Pitnera v súvislosti s vrcholiacou privatizáciou letiska, Carga a v súvislosti s aktivitami okolo Ministerstva hospodárstva. Haščák ale pripúšťa aj možnosť, že Pitnerovi dal príkaz na sledovanie PENTY Mikuláš Dzurinda. Haščák bol v tom čase v súvislosti s kauzou kupovania poslancov na výsluchu, kde sa ho vyšetrovateľ pýtal ako sa mu ráno cvičí
- evidentne mal informácie zo sledovania. Haščák preto pripúšťa aj možnosť ich sledovania SISkou v súvislosti s kauzou kupovania poslancov. Bubeníková hovorí, že práve od tohto obdobia (stred februára) sa jej vyhýba Ivan Mikloš. Je možné, že je to jeho reakcia na jej neochotu zapojiť sa do predvolebnej kampane SDKÚ. Predtým jej ale aspoň občas telefonoval a chodila s ním na niektoré výjazdy mimo Bratislavu. Od februára ju nekontaktuje.
Privatizácia teplární
Hovoria o konkrétnych termínoch. Do polovice augusta 2006 by sa to dalo zrealizovať. Je ale otázne či bude politická vôľa. Haščák o tom pochybuje. Bubeníková hovorí, že za ňou bola Erika (pravdepodobne Csekes - spoločníčka Világiho), ktorá zisťovala postoj Bubeníkovej k urýchlenému predaju teplární. Erika hovorila, že ak oni (SMK) nebudú v budúcej vláde, tak ich zástupcovia vo Výkonnom výbore FNM, ktorý môže privatizáciu teplární schváliť (Végh, Répassyová,
Némethová) schvália urýchlený predaj teplární (kým sú ešte na FNM). Erika jej hovorila, že majú aj predbežný súhlas 2 zástupcov KDH a aj pozitívne signály z SDKÚ. Bubeníková sa jej pýtala, že od koho z SDKÚ, že či z prezídia. Haščák hovorí, že ho v tomto oslovil aj Világi. Haščák ani Bubeníková to nevidia reálne. Haščák spomína príklad z roku 1998, keď pred voľbami po úspešnom zrealizovaní VÚB kupónu oslovili Reháka a spol. (vtedajší predseda výkonného výboru FNM ) s ponukou na odkúpenie akcií RIF (Reštitučný investičný fond), ale ani Reháka nevedeli zlomiť („a to boli iní pištolníci“). Zhodujú sa na tom, že SMK vyvíja uvedené aktivity, pretože „je už na odchode z budovy".
Poliklinika Tehelná, a.s.
Bubeníková hovorí, že zasadala dozorná rada. V tejto súvislosti sa na FNM spustila dosť veľká hádka a na Bubeníkovú a Jozefa Juricu zaútočil Jozef Mihalik (riaditeľ sekcie kapitálového trhu a dlhopisov FNM, zároveň predseda predstavenstva Polikliniky Tehelná, a.s.), ktorý im vyčítal, že neplnia platné uznesenie Prezídia FNM o príprave materiálu do vlády (pravdepodobne navýšenie Zl Polikliniky Tehelná) v čom ho podporil aj Daniel Végh (predseda výkonného výboru FNM). Haščák sa pýta či bol na zasadnutí aj Jozef Kojda (prezident FNM). Bubeníková hovorí, že nie, že Kojda keď sa riešia komplikované problémy, tak má zdravotné problémy, aj teraz mal nejaké žalúdočné ťažkosti. Bubeníkovej sa v súvislosti s Poliklinikou Tehelná zastal Peter Huňor (podpredseda výkonného výboru FNM a zároveň člen DR Polikliniky Tehelná). Bubeníková hovorí, že jej Peter Huňor dal na vedomie aj zápisnicu z rokovania dozornej rady. Riaditeľ Polikliniky Tehelná (Peter Rea), keď sa dozvedel, že sa koná dozorná rada, tak si zobral na ten deň dovolenku. Jurica, keďže nemá z polikliniky žiadne peniaze dal od toho ruky preč a zhodil to na Bubeníkovú. Bubeníková a Haščák teraz zvažujú možnosť dať Jozefovi Mihalikovi 200 tis. Sk aby do toho nevŕtal. Mihalika osloví s ponukou Haščák. Haščák vysvetľuje Bubeníkovej, že má desiatky skúseností, že je lepšie sa dohodnúť ako bojovať. Bojovať odporúča len ak sa nedá dohodnúť. Haščák navrhuje v súvislosti s poliklinikou Tehelná osloviť s finančnými ponukami všetkých rozhodujúcich predstaviteľov Výkonného výboru FNM s ponukami 200 - 300 tis. Sk. Bubeníková súhlasí. Cca 10 min. hovoria o technike navýšenia základného imania Polikliniky Tehelná o 20 mil. Sk ich záujmovou skupinou takým spôsobom, aby to nevzbudzovalo podozrenia zo skrytej privatizácie.
Bubeníková hovorí o stretnutí s predstaviteľmi SSE - Patrik Luccioni a Peter Weis
Hovoria o Jadrovom fonde a GovCo, a.s. (väčšina rozhovoru je nezrozumiteľná). Haščák hovorí, že podľa prepočtov SE a ENELu sa v GovCo, a.s. najbližších 10 rokov minie 70—140 mld. Sk.
Od cca 19.47 do 20.43 majú sexuálny styk.
21.41 odchádzajú.
14.5.2006 a 21.5.2006 (Anna Bubeníková, Jaroslav Haščák)
14.5.2006 od 10.08 hod. do 11.43 hod. - väčšinu rozhovoru nie je počuť, rozprávajú vo vedľajšej miestnosti a potichu (vyše 90% záznamu je nezrozumiteľných). Bubeníková rozprávala o priebehu valného zhromaždenia 12.5.2006 Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., na ktorom bol schválený predaj Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. francúzskej VEOLIA (Penta a Bubeníková konajú v jej prospech). Bubeníková potom rozprávala o súkromných problémoch a na záver mali pohlavný styk.
21.5.2006 sa stretli od 20.50 hod. do 22.15 hod. - väčšinu rozhovoru nie je počuť, rozprávajú vo vedľajšej miestnosti a potichu (vyše 90% záznamu je nezrozumiteľných). Hovoria o profesionálnej budúcnosti Bubeníkovej. Haščák jej ponúka miesto v Jadrovom fonde. Miesto šéfa ponúkol Haščák Vladimírovi RIGÁSZOVI a Ľubošovi ŠEVČÍKOVI. ŠEVČÍK miesto riaditeľa odmietol. Za SDKÚ už má v Jadrovom fonde miesto BNO Masár (Haščák. dal Bubeníkovej za úlohu zistiť,
o ktorého Masára sa jedná), človek za SMK ešte nie je určený a za Malchárka, resp. PENTU už Haščák ponúkol miesto Sekerkovi a má ešte voľné 2 miesta, na ktoré musí zohnať ľudí do piatku. Uvedené funkcie budú na 6 rokov. Osoby do funkcií ešte bude musieť formálne schváliť minister hospodárstva Jirko Malchárek (bude „akože“ výberové konanie, kde „rozhodne“ komisia). Bude tam predseda, podpredseda a štyria správcovia hlavných podúčtov. Haščák ponúka Bubeníkovej správcovstvo toho najzaujímavejšieho účtu (kde bude najviac peňazí). Bubeníková váha. Hovorí, že tam budú tlaky, napr. zo strany VÚJE. Haščák hovorí, že tam možno budú tlaky, SISka, možno nejaké obvinenia, ale je to dobré miesto, kde sa dajú zarobiť peniaze. Haščák hovorí, že aj keď tam budú tlaky, nebude to horšie ako na FNM. Haščák hovorí, že na Bubeníkovej mieste by to vzal. Ukľudňuje Bubeníkovú, že napr. Zoltán Haršányi (VÚJE) je normálny človek a nemusí od neho očakávať nejaké extra tlaky. Skôr od stavebných firiem ako napr. Eurobuilding („Miloš STOPKA je polodebiľ). Bubeníková by ale najviac jednala so serióznymi zahraničnými firmami ako Siemens, Framatone, General Electric, ABB a pod. Haščák hovorí, že nechce na Bubeníkovú tlačiť aby uvedenú funkciu vzala, že určitý potenciál rizika tam je, že tam môže isť a až na mieste uvidí a môže sa neskôr rozhodnúť.
Hovoria o bližšie neurčenom prípade vyšetrovania políciou, kde má Bubeníková problémy. Haščák hovorí, že je tu zlá správa. Haščák sa začne smiať a začína rozprávať o SIS (stíši hlas). Hovorí, že bol na „ďalšom vyšetrovaní“ a že ho idú zase obviniť. Hovorí, že zlá správa je to, že tí „chalani moji“, cez ktorých sa mal riešiť aj Bubeníkovej prípad, teraz riešia ten prípad zo SME proti SIS a NBÚ. Hovorí, že sa mu asi pred mesiacom ozval šéf kontrarozviedky zo SISky. Oslovila ho Kováčová, ľavé meno Petrášová, jeho žena a chcela sa s ním stretnúť. Pôsobila neisto a obával sa, či nebude nahrávaný (nie je jasné či Petráš alebo Haščák). Hovorí niečo o stretnutí na Bratislavskom hrade. Nie je jasné, či sa stretnutie uskutočnilo. Haščák hovorí, že si potom cez svoje kontakty zisťoval, prečo sa s ním Petráš chcel stretnúť. Haščák sa smeje, že zistil, že Petráš si myslí, že za jeho diskreditáciou v médiách sú oni (PENTA), čo nie je pravda („On si myslí, že za tým celým stojíme my, že ho chceme zničiť, jeho ženu a ďalších 10 ľudí zo SISky. On si tam urobil totálny biznis. Je tam taká siskársko - NBÚ mafia“. Spomína novinára Tótha. Haščák hovorí
o trestnom oznámení, ktoré podal Petráš na policajtov čo ho riešia. Má to 15 bodov,
z toho 14 bodov sa „týka nás“. V jednom bode z tých 14 je aj Tóth, čo pomáha! v Bubeníkovej veci. Od 21 hod. 15 min. 30 sec. Do 21 hod. 16 min. 30 sec. šepká Haščák Bubeníkovej niečo o SIS. Takmer vôbec nerozumieť (počuť len útržky: „prachy", „Pittner“, „nechal si“, „platiť“, „veď je to dobrá polícia“, „budeš iba prenášať, budeš doručovateľom“).
18.5.2006 (Jaroslav HAŠČÁK, František HATÁR - osobný tajomník predsedu
SMERu Róberta FICA)
17.05 hod. - 17.40 hod.
Po príchode začne Határ hneď rozprávať o otázke, ktorú mal podľa záveru minulého stretnutia s Haščákom položiť Ficovi (transakcia okolo Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.). Határ hovorí: „Ty vieš klásť nepríjemné otázky na môjho šéfa.“ Haščák sa pýta: „Prečo?“ Határ sa smeje a hovorí, že Fico Haščákovi odkazuje, že „Čo s tým má PENTA?“. Haščák hovorí, že si Fico asi nepamätá, že s ním o tom hovoril asi pred rokom a pol v tomto byte. Haščák vysvetľuje Határovi, že oni (PENTA) spolupracujú s francúzskou spoločnosťou VEOLIA, robia spolu projekty v Čechách, ale nerobia to napriamo, ale cez sprostredkovateľov. V prípade Stredoslovenskej vodárenskej dala PENTA dokopy VEOLIU s Jánom Kováčikom z Banskej Bystrice (FORZA), ktorý to robil. 3 alebo 4 starostovia boli za SMER a Haščák pred rokom a pol o tom rozprával tu s Ficom. Határ odpovedá, že mu Fico povedal, že sa to ešte s Jánom Kováčikom rieši.
Határ hovorí, že počul, že PENTA ide spúšťať DIGITAL PARK spolu s nejakou českou firmou. Határ lobuje za BN stavebnú firmu na zhotovenie 2. časti DIGITAL PARKU. Haščák o projekte moc nevie, pretože to robí iný partner v PENTE. Kontaktuje ho telefonicky a overuje si, že na druhú časť ešte nemajú dodávateľa. Hovorí, Határovi nech si vyzdvihnú podklady, neskôr do doriešia.
Haščák sa pýta Határa ako sa vyvíja situácia v SMERe. Határ hovorí, že je to husté, že východniari dávajú pociťovať ostatným, že však mi ešte čosi ukážeme. Hovorí, že problematickí sú Pavol Paška a krajskí predsedovia v Košiciach (Peťo Žiga, firma Taper, s.r.o.) a Prešove (Stanislav Kubánek), ktorí sa dostanú na poslanecké miesta. Sú to divní ľudia. Határ nechce povedať, že sú skorumpovaní, ale robia podozrivé veci a do Smeru došli len z vypočítavosti. Problematický je aj bratislavský krajský predseda Martin Glváč. Haščák hovorí, že v nich je už inkorporovaná nezávislosť, čo nebude dobré pre stabilitu strany. Határ hovorí, že v Smere sa začína šuškať, že keď po voľbách vznikne poslanecký klub Smeru, okamžite sa z neho vyčlenia niektorí poslanci ako nezávislí.
Haščák hovorí, že chce dať Smeru nejaké peniaze. Pýta sa Határa či majú na to nejakú firmu v zahraničí a ako vôbec v Smere riešia financie. Határ hovorí, že zatiaľ nemajú firmu v zahraničí, že zatiaľ to riešia sponzorskými darmi. Najväčším sponzorom SMERU v súčasnosti je Ján Ďurian (Špedtrans - železničná doprava, Govnet, KIS). Haščák hovorí, že do budúcna sa to nedá robiť cez sponzorské dary. Határ hovorí, že si normálne zobrali úver. Haščák sa pýta od koho. Határ nevie, ale ak Haščák chce, tak mu to zistí. Haščák hovorí, že to nepotrebuje vedieť.
Haščák hovorí, nech sa Határ spýta Fica na plánovaný systém financovania. Hovorí, že Smer by mal mať na to jednu osobu, ktorá sa im o to bude starať, musí to robiť citlivo, diskrétne, bude sa o to starať vonku a ktorá bude absolútne dôveryhodná a loajálna. Haščák hovorí Határovi: „Musíte mať svojho Palacku, keď to takto poviem“. Határ hovorí, že v minulosti sa na túto funkciu uvažovalo s Fedorom Flašíkom, ale Fico to odmietol. Haščák sa pýta Határa, komu Fico v Smere dôveruje
(okrem Határa). Hovoria o Maďaričovi, Igorovi Federičovi, Václavíkovi ako o možných kandidátoch na pokladníka SMERu. Najviac hovoria o Igorovi Federičovi (má ambície byť vedúcim Úradu vlády SR). Haščák hovorí, že základné kritériá na pokladníka sú, že musí byť maximálne loajálny a musí vedieť robiť. Haščák hovorí, že PENTA spolupracuje s 40 firmami v zahraničí, že budúcemu pokladníkovi Smeru môže dať kontakty, ale dotiahnuť to bude musieť on sám (pokladník Smeru).
Hovoria o budúcnosti Határa. Határ hovorí, že mu Fico hovoril, že by bol najradšej, keby Határ zostal jeho osobným tajomníkom, resp. ak bude Fico premiérom tak riaditeľom sekretariátu premiéra. Fico hovoril, že ako kompenzáciu za to, že Határ nedostane lukratívnu funkciu v exekutíve sa Fico o Határa ekonomicky postará. Haščák sa pýta Határa na jeho znalosti angličtiny. Határ hovorí, že by to musel oprášiť (2-3 mesiace). Haščák navrhuje Határovi, aby bol vedúcim Úradu vlády SR on (Határ). Határ hovorí, že ešte o tom musí hovoriť s Ficom.
Határ sa pýta ako funguje Ladislav Šmárik. „Dobre som ho odporučil?“ Haščák hovorí, že funguje dobre, je pracovitý, má v zdravotníctve veľa kontaktov, má cit pre ľudí, trochu je emotívny, ale PENTA je s ním veľmi spokojná. Postavil PENTE záchranku za 4 mesiace - to je 1500 ľudí. PENTA bude vlastniť 70 staníc rýchlej
zdravotníckej pomoci.
Határ sa pýta ako chcel Haščák pomôcť Smeru. Haščák hovorí, že tak aby to malo význam. Hovorí, že by im dal dajme tomu 5 mil. Sk. Határ hovorí, že im Haščák pomohol aj v minulosti. Határ hovorí, že by privítali pomoc pre zamestnancov Smeru (17 zamestnancov) a pre ľudí, ktorí im pomáhajú v kampani. Ide o čierne peniaze navyše oproti oficiálnemu príjmu. Haščák hovorí, že na budúci týždeň by vedel dať dokopy aj hotovosť, ktorú by mohol Határovi odovzdať.
Határ hovorí, že sa dozvedel, že Dzurinda a Hrušovský dostali od Siemensu 200 mil. Sk cez Mníchov. Haščák si myslí, že to nie je pravda. Határ hovorí, že sa to dozvedeli od človeka zo Siemensu, čo mal na starosti prevody v súvislosti s obchodom. Haščák hovorí, že Siemens dáva peniaze len za konkrétne obchody. Határ hovorí, že išlo práve o nejaký konkrétny obchod za 2 mld. Sk. ( link1 link2 link3 link4) Malo ísť o nejaký starší obchod na MV SR, ktorý malo dohodnuté KDH. Keď sa o tom dozvedel Dzurinda, tak KDH muselo s ním ísť napoly.
Pri odchode sa Határ pýta na možné umiestnenie jeho známej vo firmách PENTY.
Haščák nemá námietky. Odchádzajú.
26.5.2006 (Jaroslav HAŠČÁK. František HATÁR - osobný tajomník predsedu
SMERu Róberta FICA)
10.39 hod. - 10.57 hod.
Határ začína rozprávať o svojich zdravotných problémoch (pred rokom ušiel hrobárovi z lopaty). Haščák hovorí, že dlho nevidel jeho šéfa (Fica) na korčuliach.
Határ odpovedá, že Fico nemá čas na šport, že je stále na výjazdoch. Hovoria
o Ficovej asistentke Zuzane (červené vlasy) a o jej vzťahu k Ficovi. Haščák doniesol Határovi peniaze v hotovosti na financovanie volebnej kampane SMERu (v zmysle dohovoru viď stretnutie Haščák, Határ, 18.5.2006), ktoré odovzdáva Határovi -konkrétnu sumu nespomínajú. Haščák len hovorí: „Doniesol som ti tie veci, Dobre“ a vyťahuje pravdepodobne obálku (počuť šuchot).

Haščák sa pýta Határa, či sa Fica pýtal na tú Stredoslovenskú vodárenskú. Határ hovorí, že sa pýtal, že Fico si nepamätá, že by sa o tom s Haščákom bavil, že má veľa roboty. Határ hovorí, že včera boli v SMERe Zuzana Martináková a Lukeš na utajenom stretnutí (len s Ficom a podpredsedami SMERu Paškom a Kaliňákom). Rokovali o možnej povolebnej koalícii. SF má záujem o post ministra financií. Haščák si myslí, že SF sa nedostane do parlamentu. Határ hovorí, že Martináková je presvedčená, že sa do parlamentu dostane. Na stretnutí v SMERe sa Martinákovej pýtali na jej mediálne vyhlásenia o povolebnej koalícii SMER, HZDS, SDKÚ. Martináková hovorila, že to tak nemysleli, že sa o tom dozvedeli cez svoje zdroje.
Határ hovorí, že Dzurinda sa minulý štvrtok stretol s Mečiarom. Haščák hovorí, že to nie je pravda. Dzurinda s Mečiarom sa naposledy stretli pred trištvrte rokom. Odvtedy možno len na chvíľku v parlamente. Haščák hovorí, že takýchto „drístov“ bude s blížiacimi sa voľbami pribúdať.
Hovoria o možných diskreditačných kampaniach týždeň pred voľbami. Spomínajú BN prepisy telefónnych hovorov. Határ nevie čo na nich ich politickí konkurenti ešte vymyslia. Határ rozpráva o medializovanom prípade, keď prišla Fica čakať na letisko do Schwechatu jeho asistentka Zuzana, kde ich vyfotila Plus7dni. Határ potom dostal od Fica úlohu vysvetliť to Ficovej manželke Svetlane. Mal jej povedať, že asistentku Zuzanu poslal na letisko za Ficom on, aby jej podpísal nejaké stranícke papiere. Ficova manželka Svetlana mu pri tejto príležitosti navrhla po 17 rokoch tykanie.
Hovoria o prieskumoch verejnej mienky a o voľbách. Határ hovorí, že atmosféra je pre SMER priaznivá („Fico je pre veľa ľudí posledná šanca. Potom už úplne rezignujú.“). Podľa Határa bude mať SMER od 25 do 27% hlasov. Haščák hovorí, že SMER bude mať od 21 do 25% hlasov. Závisí to ale aj od volebnej účasti. Čím vyššia bude volebná účasť, tým lepšie pre SMER. Haščák predpokladá volebnú účasť okolo 55%. Ak bude 65%, tak SMER môže mať až 27% hlasov. Hovoria o ďalších faktoroch (3 zápasy na majstrovstvách sveta vo futbale vo volebný deň, voľby sú len
1 deň, počasie).
Határ hovorí o predbežných dohodách v SMERe o rozdelení vládnych postov. Hovorí, že Fico má prioritne záujem o ministerstvá financií, dopravy a sociálnych vecí. Najvážnejším kandidátom na ministra dopravy je Ľubomír Vážny (poslanec SMERu). Presadzuje ho Sinai (pravdepodobne Bartolomej, bývalý gen. riaditeľ ŽSR
za Rezeša). Podpredseda SMERu Igor Šulaj je podľa Határa mimo hry o vládne posty. Haščák sa pýta s kým uvažuje Fico na post ministra financií. Határ hovorí, že sa uvažuje aj o nestraníkoch. Hovorí o svojom bývalom spolužiakovi, ktorého dotiahol do SMERu, a ku ktorému sa kladne vyjadruje aj Fico. Ide o bývalého viceguvernéra ešte federálnej národnej banky Štefana Veselovského, ktorý potom pôsobil ako šéf aj v Slovenskej kreditnej banke. Veselovský má ambície na štátneho tajomníka. Hovoria o ďalších osobách - Vladimír Masár a ďalší Határov spolužiak, čo robil v Ľudovej banke.
Határ sa pri odchode ešte informuje na tender na výstavbu Digital Park vyhláseného PENTOU (lobuje za BN spoločnosť).
23.6.2006 Jaroslav HAŠČÁK - František HATÁR
Obaja rozoberali aktuálnu situáciu po voľbách. Határ hovorí, že je veľmi divoko, začínajú rokovania. Zhodnotil, že s SDKÚ to nepôjde, nedajú sa robiť žiadne ústupky. Határ sa Sláva pýtal, že či sa niečo nenašlo, nezaznamenalo, či niekoho „Penťáci“ neplatia v HZDS, ktorí následne odídu do SDKÚ. Slávo to jednoznačne poprel. Határ hovorí, že Ország takéto veci stále nosí???
Határ skonštatoval, že to už môže byť len koalícia Smer+HZDS+SNS alebo Smer +HZDS+SMK. Nič iné. Ďalej hovoril, že Palko chce byť predsedom KDH, nakoľko Hrušovský to neustriehol. Mikloš bol údajne veľmi arogantný na rokovaní a že po 10 minútach bolo po rokovaní, na ničom sa nevedeli zhodnúť. Za Smer boli rokovať Fico, Kaliňák a Paška a za SDKÚ boli Dzurinda, Mikloš a Horth. SDKÚ z ničoho nechce ustúpiť, všetko chce diktovať, otvorili iba soc. veci a zdravotníctvo, ale Fico upozornil Mikloša, že nie je niekde na prednáškach, ale na politickom stretnutí.
Slávo ďalej zhodnotil, že s KDH sa nedá ísť, s Bugárom áno-je ústupčivý, nemal doteraz žiadny otvorený konflikt a Mufti je blázon, nevie si s ním predstaviť spoluprácu. Hatara mu oponoval, že bol z neho milo prekvapený, vedel sa kontrolovať a bol ústupčivý. Ďalej Hátara povedal, že Fico určil posledný termín na 5.7.2006, kedy sa rozhodne o všetkom. Ďalej sa rokuje oficiálne, ale aj pomimo.
Ďalej spomínal, že Mikloš prišiel na rokovanie so Smerom akoby prišiel medzi cigánov, totálne arogantný, všetci z toho boli prekvapení, dokonca aj novinári a Paška. Slávo ďalej začal rozvíjať teóriu, že Smer bude mať 12 ministrov a ostatní dvaja po troch, že to jednoducho nebude fungovať, lebo druhí dvaja nebudú môcť nič ovplyvniť a že koaličná zmluva bude fungovať maximálne prvých 6 mesiacov a preto sa budú snažiť získať viac ministrov. Határ uviedol, že personálne obsadenie ministrov ešte nie je jasné, ani sa o tom oficiálne ešte nerokovalo, ale že Dušan Čaplovič bude mať školstvo, alebo vedu a kultúru a Paška bude mať zdravotníctvo, ale prejavil záujem aj ministra zahraničných vecí. Fico chce taktiež niektoré ministerstvá spojiť.
Határ znovu zopakoval, že Fico to chce najneskôr do 5.7. ukončiť s tým, že najneskôr v tento deň pôjde za prezidentom. Iné je už programové vyhlásenie vlády. Momentálne je to tak, že čo povie Fico, tak to platí. Paška je ochotný neštandardne rokovať s SDKÚ a Kaliňák zase s KDH.
Ďalej spolu rozoberali HZDS, že nemá budúcnosť a sú to ich posledné voľby.
Muftimu údajne ponúknu šéfa parlamentu a bude spokojný a ticho a počas tohoto volebného obdobia si bude chcieť očistiť meno, zabezpečiť rodinu a preniesť sa nad amnestiami. Határ pomimo povedal, že má podozrenie, že sa vo voľbách uberali určité desatinky v prípade SF a KS,aby sa nedostali do parlamentu a že má k tomu určité indície a signáli.
Határ navrhol Haščákovi, aby sa stretli s Ficom, ale zároveň mu položil otázku, že čo je medzi nimi aký spor, lebo Fico sa nechce s Haščákom stretnúť. Slávo to poprel a zhodli sa na tom, že v tomto období zrejme nie je dobré, aby Fica videli schádzať sa s nejakými podnikateľmi. Határ povedal, že sa šíria rôzne reči o Slávovi, ktoré ale roznášajú SIS-kári a eštebáci a rozohrávajú rôzne hry.
Határ sa pochváli!, že mu Fico ponúkol miesto jeho sekretára alebo vedúceho úradu vlády, ale nie miesto v parlamente, ale že mu to vykompenzuje účasťou v dozorných radách podnikov. Po tomto Határ súkromne požiadal Haščáka, či by mu neposkytol 1 mil. Skk na súkromné účely, s čím Slávo súhlasil a nechcel to ani papierovo potvrdiť a zazmluvniť, nakoľko si dôverujú. Stačí, keď mu to do 1 - 2 rokov vráti. V rámci tohoto mu Slávo poradil, aby nešiel do DR, kde sú zahraniční investori, ako príklad
uviedol SPP, kde síce každý v DR dostane v rámci tantiemov 1 - 2 mil. Skk, ale nech si vyberie napr. SEPS, GOVCO, Nár. diaľničnú spoločnosť a pod. Všetko bude záležať od toho, kto bude ministrom hospodárstva a dopravy. Taktiež mu odporučil miesto v prezídiu FNM, ktorý bude ešte aspoň tri roky fungovať a kde bude dostávať okolo 50 - 80 tis. mesačne, v rámci toho môže ísť do DR podnikov s účasťou štátu a keď podnik dosiahne zisk, tak môže navyše dostať navyše 1-2 mil. ako odmenu a zarobí si aj na domček. Keď už bude o všetkom rozhodnuté, tak si spolu sadnú a Haščák mu presne poradí, čo si má vybrať. Peniaze mu po niekom pošle v pondelok. S tým sa rozlúčili.
25.6.2006 Haščák - Bubeníková
Bola pustená televízia naplno a nebolo vôbec počuť rozhovor, iba Slávové poznámky typu áno, kto, prečo…
…Bubeníková hovorila, že ju niekto??? začal buzerovať, že nemá knihu jázd…že mi nedá pokutu, keď s ním pôjdem do Nemecka…že nemám peniaze..(asi ju kontrolovala hliadka)
….dlho ticho…vyvrcholenie sexovačky….sprcha….
—Slávo hovorí Anke, že na FNM nemajú žiadnu zodpovednosť, že to konzultoval, neexistuje taký zákon…píše sa asi v tom zmysle, že sa majú správať zodpovedne a starosltlivo, starať sa o zverený majetok…, vidí to pre Anku pozitívne. Bubeníková sa stretla s Jirkom (zrejme Malchárek), ale nedalo sa s ním otvorene baviť, nakoľko neboli sami. Jirko jej povedal, že bol ohľadom SE,SSE s guvernérom a že ten to podporí…???
….meno Školník z ÚRSO…že či tam má ísť na tú vládu, čo schválili materiál…
..Slávo hovoril Anke o stretnutí s Ferom Határom, rozoberali Mikloša, ako sa správal. Anka k tomu povedala, že sa bavila s Milanom Horthom a ten jej povedal, že sa Miklošovi ani nečuduje, ako sa správal, nakoľko mal niekoľko otvorených sporov s Ficom, ale že Mikiho odhováral, aby Mikloša zobrali spolu na rokovanie so Smerom, ale Miky povedal, že Mikloš pôjde, nakoľko sa doteraz zúčastňoval všetkých rokovaní a pod. Horth to údajne zhodnotil, ako chybu zo strany SDKÚ. ..Anke zazvonil tlf. a povedala, že už ide domov, so Slávom sa rozlúčila s tým, že si večer zavolajú a dohodnú sa na ďalšom stretnutí..Rozlúčili sa.
3.7.2006 Gorila
Varga mal tlf. Niekto, kto nechcel hovoriť do tlf. mu niečo chce poslať. Zolo nadiktoval adresu Vazovova 9/A, Bratislava.
Niekoľko tlf., ktoré mal Varga, ale nič nebolo počuť.
Varga má tlf., hovorí, ako v piatok má ísť s Jirkom (zrejme Malchárek) na nejakú oslavu do Modry a rozčuloval sa, že mu Jirko povedal, aby si nerobil žiaden program.
22.10 hod. Prišiel Malchárek k Zolovi, takmer nič nepočuť, bola pustená TV a stále niečo rapotalo…Malchárek hovoril Zolovi, že to analyzovali, čo mu Zolo povedal k Paškovi….je to Ficov známy, ktorý mu bude slúžiť ako otrok….Zolo hovoril, že tam bol aj Harabín, všetci sa tam stretávajú a že sa mu ten kinder manažment vôbec nezdá…Zolo hovori, že Katka o tom nemá vôbec informácie…Zolo niečo začal šepkať Malchárkovi…že vždy tam zastavil Jirkov Bavorák (zrejme služobný) s troma jedničkami". potom prešli do druhej miestnosti a nič nebolo počuť cca 30 min…Jirko hovoril niečo o Zolovom kamarátovi?…stále niečo rušilo - vyzerá to akoby púšťali počítačku na peniaze….Jirko sa pýtal Zola, či pôjde v piatok na „BOBOVÚ" oslavu??? Zolo odpovedal, že asi áno, lebo mu to sľúbil, keď bol u Jirka….Zolo hovoril, že je vytočený na toho Dušana a Jirko mu tiež pritakal, lebo aj jeho Dušan viackrát ojebal..Malchárek hovoril, že investované peniaze má v tom on a Slávo (zrejme Haščák)…buď povedal na 95 alebo 25 rokov (nebolo dobre rozumieť) a nech to skúsi niekto vytiahnuť….nemajú dôkazy, to nebola malá vec ..Zolo hovoril, že na 90% tie informácie išli..Jirko na záver povedal Zolovi, aby zavolali „malému“ nech to tam zorganizuje…potom odišli z bytu.
4.7.2006 Gorila
Vargovi volal František OLEJNÍK z KE - 0915768363 (zrejme sa jedná o nejakého profesora z VŠ technickej) a chcel od Zola vybaviť nejaký sponzoring, nakoľko v septembri-októbri organizuje konferenciu k letiskám. Zolovi má Olejník poslať všetky podklady, katalógy a mená účastníkov. Má ich poslať po Jozefovi
POJEDINCOVl, ktorý je šéfom ochranky na letisku a teraz cestuje do KE…..Čo sa
týka zdravotníctva, tak Zolo tieto veci posunie najvyšším majiteľom tohto smeru…

6.7.2006 Gorila
Varga mal tlf. a vybavoval si s neznámym tzv. trojnožku so satelitom, nakoľko ide kempovať do Šibeniku a chce tam chytať UPC. Taktiež sa dohadoval na špeciálnych kábloch, ktoré mu má neznámy pripraviť do jeho novostavby. Okrem iného spomenuli meno Ing. Dr. CSIPÁK (pravdepodobne sa jedná o niekoho z nájomcov bytu na Vazovovej ulici.) a že Varga už toľko vydrží.
Varga sa v byte zdržal ešte cca 2 hod, v rámci toho sledoval TV, chodil po byte a šramotil.
9.7.2006 (Jaroslav HAŠČÁK. Anna BUBENÍKOVÁ)
13.15 hod.-14.38 hod.
Haščák štartuje počítač. Začínajú rozprávať o BN stretnutí Bubeníkovej s BN osobou. Haščák hovorí Bubeníkovej, že ten jeho človek čo to rieši! predtým sa má spojiť s Katarínou Remiášovou, ktorá má v Pente na starosti tieto veci.
Haščák začína rozprávať, že podľa neho SMER s FNM moc nenarobí. Haščák sa mal stretnúť s Ficom tento weekend, ale to nevyšlo. Majú sa stretnúť v utorok alebo stredu. Haščák si chce s Ficom prejsť 10 vecí. Podľa Ficových reakcií a pocitov z tohto stretnutia uvidia. Haščák sa medzitým stretol s inými ľuďmi z HZDS a SMERu. HZDS je proti tomu, aby sa na bývalú vládu robili akékoľvek naháňačky. Jedinú výnimku tvorí Daniel Lipšic. Práve kvôli Lipšicovi bol do funkcie ministra spravodlivosti dosadený Harabín, ktorý má za úlohu nájsť na Lipšica nejaké veci a útočiť na neho. HZDS po oficiálnych i neoficiálnych líniách nahovára SMER aby sa vykašlali na naháňanie Dzurindu. Mečiar nechce naháňať Dzurindu, ktorého chápe ako dlhodobého spojenca. V SMERe ale chcú naháňať ľudí z SDKÚ, pričom poradie je Mikloš, Palacka, Prokopovič. Na Palacku tam je priestor za zmarený tender na 3. mobilného operátora. Mikloša vnímajú ako hlavného nositeľa korupcie v SDKÚ. Čo ale dokáže SMER v skutočnosti voči uvedeným osobám urobiť Haščák nevie. Stav na Ministerstve vnútre je taký, že Robo Kaliňák tam nemal byť, mal byť minister obrany. SMER ale nemal absolútne pripravené kádre a Kaliňák musel ísť na vnútro. Ten „pošahaný“ Miloš Žiak presadzuje na MV SR Šáteka, ktorý mu sľubuje, že pôjde po Dzurindovi (jediným Žiakovým cieľom je dostať Dzurindu). Haščákov všeobecný pocit ale je, že sú dosť neschopní a nedotiahnu veci do konca. Kaliňák je podľa Haščáka mäkký chlap a nemá na to žalúdok. Navyše sa chystajú na veľké lúpenie a budú mať čoskoro dosť starostí s vlastnými kauzami. Podľa Haščáka nie sú schopní kauzy bývalej vlády dotiahnuť do konca. Šátek toho ale schopný je. Bubeníková sa pýta Haščáka, že či nevie ako ďaleko sa dostal Šátek v minulosti. Haščák hovorí, že to vie úplne presne, že videl vyšetrovacie spisy. Haščák si myslí, že zopár káuz určite vyjde na povrch. V prípade ich vypuknutia bude najdôležitejšie zabezpečiť si prístup k vyšetrovacím spisom, aby vedeli reagovať. Treba vedieť zo spisu všetko od A po Z. Bubeníková rozpráva, že Rehákovi a Povrazníkovi (vedenie FNM za Mečiara) veľmi pomohli, keď vedenie FNM neposkytovalo polícii žiadnu súčinnosť (žiadosť o vyčíslenie škôd pre FNM a podobne), neboli v ničom nápomocní a tak aj zakapali mnohé kauzy. Spomínajú aj prípady Ladislava Krajňáka a Ladislava Vaškoviča, ktorým svojou nečinnosťou a nemilitantnosťou tiež pomohli. Haščák si myslí, že podobné to bude aj so súčasným vedením FNM. Bubeníková rozpráva, že práve preto chce to miesto. Ide pravdepodobne o post podpredsedu dozornej rady FNM (má za SDKÚ nahradiť Ondreja Mateja) - pozn. sprac.: do dozornej rady FNM nominuje zástupcov aj opozícia. Haščák radí Bubeníkovej aby vo veci išla za Dzurindom a použila ženské zbrane. Bubeníková hovorí, že s tým už predbežne súhlasil Ivan (pravdepodobne Mikloš) a Milan (pravdepodobne Hort). Haščák sa pýta, či vtom má Bubeníkovej pomôcť. Bubeníková odpovedá, že asi nie. Bubeníková hovorí, že to SSE na Ivana (pravdepodobne Mikloša) zabralo (ide pravdepodobne o províziu za schválenie unbundlingu Vládou SR).
Haščák sa z hľadiska prípadného stíhania pýta Bubeníkovej: „Ty máš kde slabé miesto, čo si myslíš?" Bubeníková odpovedá : „PPC“. Haščák reaguje: „Len to?“ Bubeníková: „Čo iné?“ Haščák hovorí, že ani Laco Krajňák si nemyslel, že ho budú naháňať pre Banku Slovakia. Bubeníková hovorí, že na jej sekcii sa zakladali všetky štátne akciové spoločnosti a keď budú chcieť na ňu niečo našiť, tak vždy niečo nájdu.
Haščák hovorí, že sa má v blízkej budúcnosti stretnúť s Kaliňákom, s Brhelom (sponzor SMERu) kvôli Transpetrolu a potrebuje ešte 1-2 týždne aby vedel ako to bude zo strany SMERU voči PENTE a SDKÚ fungovať. „Fakt je taký, že my Fica financujeme 8 rokov“. „Ťažko si teraz predstaviť, že Fico vyštartuje proti nám v niečom, čo by malo trestno-právny rozmer“. „Viem si predstaviť, že nás bude dodrbávať za letisko, pretože už zaujal takú pozíciu“. Trestné stíhanie ale Haščák úplne nevylučuje - „Oni sú poloblázni, schizofrenici“. Keď ale porovnáva situáciu s rokom 1998, keď sa robili čierne knihy, vyhrážali sa, ale nakoniec všetky veci spľasli, tak to Haščák vidí optimisticky. Spomína prípad úveru 280 mil. Sk od Slovenskej poisťovne, keď Penta uvedený úver nesplatila, započítala s polovymyslenou pohľadávkou a nakoniec to vyhrala na súde. Haščák sa vtedy (1998) stretol s financmajstrami DS Čečetkom a Blahom, sedeli tam aj Oszkár Világi a Ernest Valko, ktorí chceli polovicu z uvedenej sumy, inak bude mať PENTA problémy. Haščák to odmietol. Do PENTY vtedy zavolal aj „Richard Krajčovič“ a chcel peniaze z uvedeného prípadu.
Haščák pokračuje, že v prípade privatizácie PPC nie je nič čoho by sa mohli chytiť. Môžu na nich útočiť len mediálne - rozdiel medzi cenou, za ktorú PENTA kúpila PPC od FNM a cenou, za ktorú predala PPC SE. Rozprávajú o privatizácii PPC. Bubeníková hovorí, že pri PPC sa už musela odkryť. Aj preto chce byť v dozornej rade FNM, aby mala veci pod kontrolou, aby mohla reagovať. Hovorí najmä Bubeníková. Väčšinu rozhovoru nie je počuť.
Ďalších cca 30 min. rozpráva Haščák podrobne o systéme ako vyplatí Bubeníkovej provízie za služby v prospech PENTY (hovorí tomu „akčný plán“). Má sa to udiať prostredníctvom platby za 3 analýzy realitného trhu cez spoločnosť Elementa, a.s. Transakcia má byť uskutočnená prostredníctvom kúpy akcií Elementy anglickou spoločnosťou pod vplyvom PENTY. Fiktívnosť kúpy akcií chcú vylúčiť tak, že Elementa vytvorí web stránky, cez ktoré akože anglický investor „objaví“ investičnú príležitosť v SR a zaplatí Bubeníkovej za analýzy realitného trhu a za BN halu v Medzilaborciach za 200 mil. Sk (reálna hodnota uvedenej haly je len okolo 10 mil. Sk). Má to prebehnúť do januára 2007. Haščák ukazuje v počítači Bubeníkovej konkrétne čísla. Prechádzajú kompletne celý „akčný plán“. Slabé miesto plánu je len skutočnosť, že Elementa nemá zamestnancov a uvedené analýzy, ktoré v PENTE robilo 5 ľudí celý rok nemá kto „akože“ urobiť. Bubeníková hovorí, že si ich podrobne preštuduje a naučí sa ich BN osoba, ktorá robila v banke a bude sa vydávať za ich tvorcu. Haščák sa smeje, že v prípade vyšetrovania ho hádam nezavrú do miestnosti a nedajú mu to napísať odznova.
Haščák stíšeným hlasom hovorí Bubeníkovej konkrétne obchody, za ktoré dostane Bubeníková od Penty provízie. Väčšinu rozhovoru nie je počuť. Nabudúce pripraví Bubeníkovej presnú tabuľku. Haščák hovorí, že jej urobil nadštandartnú, bezpečnú schému. Nikomu to tak nerobia. Ak sa s tým ale nejaký vyšetrovateľ bude zaoberať 2 roky, tak príde na prepojenie na PENTU.
V prípade možnosti zvýšenia hlasitosti záznamu by bolo možné zistiť viac.
23.1.2006 (Zoitán Varga. neznámy)
12.30 hod.-12.49 hod.
Neznámy je podľa rozhovoru pravdepodobne bývalý príslušník SIS alebo PPZ, ktorý mal na starosti priestorové odposluchy a ochranu proti nim. V súčasnosti má vlastnú firmu zaoberajúcu sa bezpečnostnými systémami (kamery, ochrana proti odposluchom - rušičky, zašumovače, inštalácia odposluchu).
Varga začína rozprávať, že tento byt vlastní cca 2,5 - 3 roky. Pred asi 3 týždňami dostal Varga informáciu, že riaditeľ SIS Pittner obvolal všetkých riaditeľov sekcii SIS a pýtal sa na Zoltána Vargu a hovoril o jeho širokom zábere (prepojenia na PPZ, SIS, finančné skupiny, politické špičky).
Varga neskôr dostal informáciu, že zo SIS vyšla informácia o BN záležitostiach, o ktorých sa skupina okolo Vargu bavila cca pred 2 týždňami len v tomto byte, v zasadačke a v kancelárii ministra tia Ministerstve hospodárstva a v salóniku u Petra Kubu. Všetky tieto priestory bude potrebné dôkladne prezrieť a namontovať ochranu proti odpočúvaniu (rušičky, najlepšie do kríža). Na ministerstve hospodárstva namontujú zariadenia podľa požiadaviek ministra Malchárka (môžu dodať aj kamery).
Varga sa neznámeho pýta či je jeho zámkový systém a kľúč od bytu bezpečný. Skúšajú bezpečnostný systém. Skúšajú rušičku signálu. Neznámy vysvetľuje Vargovi prácu s prístrojom, ktorý vyhľadáva ploštice (nájde s tým každú, ktorá je aktívna).
Varga vysvetľuje, že na Ministerstve hospodárstva chcú presadiť pravidelnú bezpečnostnú ochranu proti odpočúvaniu (každý mesiac alebo každé 2 mesiace), na ktorom by ešte zarobili. Neznámy vysvetľuje Vargovi cenové relácie realizácie ochrany priestoru (bežná cena je 900 Sk —1100 Sk za m2, neznámy to pri vyšších objemoch je ochotný urobiť za 700 Sk za m2). Neznámy potrebuje vedieť podlahovú plochu priestorov, ktoré chcú ošetriť aby im mohol urobiť cenu.
Dohadujú časový harmonogram ošetrenia uvedených priestorov. Začnú na Ministerstve hospodárstva, potom u Kubu. Tento byt má čas, pretože minimálne 1 mesiac tu aj tak nikto nebude rokovať. Ku koncu stretnutia hovoria, že Varga vybaví termíny na ošetrenie priestorov na Ministerstve hospodárstva a u Petra Kubu a s prácou môžu začať už vo štvrtok 25.1.2006. Ak sa mu nepodarí dovtedy získať termíny na MH SR a u Kubu, začnú vo štvrtok s týmto bytom.
Rozprávajú o prípade odpočúvania v priestoroch Ministerstva hospodárstva za bývalého ministra hospodárstva Róberta Nemcsicsa, kde bol do technickej realizácie zapojený aj Neznámy. Neznámy tvrdí, že bol zaangažovaný len do obrany priestoru pred odposluchom (prístroje na zašumenie a rušičky). Otočné odposluchy montoval niekto iný. Podľa popisu situácie sa zdá, že uvedené systémy dal namontovať sám Nemcsics.
Neznámy rozpráva o spoločnostiach dodávajúcich bezpečnostné systémy. Rozprávajú o spoločnosti Kelcom Liptovský Mikuláš, ktorá na MH SR dostáva veľké zakázky na bezpečnostné systémy a školenia zamestnancov. Varga sa neznámeho
pýta či by jeho spoločnosť vedela Kelcom na MH SR nahradiť. Neznámy hovorí, že jeho spoločnosť ešte nemá bezpečnostnú previerku NBÚ. Nechajú to zatiaľ tak, možno to zrealizujú po voľbách. Rozprávajú o tunelovaní Transpetrolu cez dodávku bezpečnostných systémov od Kelcomu. Neznámy hovorí, že montoval Štefanovi (pravdepodobne Czuczovi) bezpečnostné systémy (kamery, alarm, atď.) na jeho súkromnom dome za 1,5 mil. Sk. Neznámy sa chcel stretnúť so Štefanom aj ohľadne zákazky pre Transpetrol, ale Štefan stále nemal čas. Rozprávajú o BNO osobe, s ktorou je Neznámy priateľ. Bezpečnostné systémy robí pre neho Róbert Ištvánffy (MP Elektronik, s.r.o.).
31.1.2006 (Zoltán Varga. neznámy)
16.10 hod.-16.23 hod.
Neznámy (pravdepodobne Jozef) ukazuje Vargovi rozpočet na ošetrenie priestorov od odposluchu. Neznámy vysvetľuje, že uvedený cenník platí pre jednorazové ošetrenie. Keby išlo o pravidelné ošetrovanie, môže ísť s cenou dolu (500 Sk za m2). Ponuka na priestory na MH SR (zasadačka, ministrova pracovňa) je na 112 tis. Sk, na salónik u Petra Kubu (ROKO) je na 10 tis. Sk (je to 17 m2) a tento byt spraví neznámy Vargovi zadarmo ako protihodnotu za BN službu, ktorú mu Varga poskytol v minulosti. Varga vysvetľuje, že náklady na ošetrenie jeho bytu bude platiť Jaroslav Haščák. Varga hovorí, že nemá dôvod dávať Haščákovi niečo zadarmo. Neznámy hovorí, že mu teda vyfaktúruje aj byt (cca 50 tis. Sk za 94 m2).
Bavia sa o ponuke ošetrenia priestorov na MH SR. Ošetrenie by realizovali každé 2 mesiace (február, apríl, jún, august). Neznámy by mohol ísť ešte s cenou dolu (60 -70 tis. Sk za jedno ošetrenie). Varga sa neznámeho pýta, či potrebuje peniaze už na budúci týždeň. Neznámy hovorí, že to počká.
Neznámy hovorí, že má na zajtra (1.2.2006) dohodnuté stretnutie so svojím bývalým kolegom Bohušom. Neznámy chce od Bohuša vedieť kam BNO „Geller“ (Geler, Geher) mieri. Rozprávajú o projektoch ochrany priestorov pred odposluchom, ktoré zrealizoval neznámy. Neznámy hovorí o potrebe bezpečnostnej previerky pre jeho firmu, aby mohol robiť štátne zákazky. Neznámy hovorí o BN projekte (pravdepodobne na MH SR), kde bol subdodávateľom pre bývalého prezidenta PPZ Štefana Lastovku (spoločnosť Fittich). Neznámy za priestorovú ochranu proti odposluchu vyfaktúroval Lastovkovi cca 250 tis. Sk v čom mal aj veľmi slušný zisk. Lastovka to obratom vyfaktúroval objednávateľovi vo výške 1 mil. Sk.
Varga ide od piatka 3.2.2006 do utorka 7.2.2006 preč (Varga študuje v Košiciach, kde má skúšky). Ozve sa neznámemu v stredu alebo štvrtok budúci týždeň.
Priestor Gorila, február 2006
Do priestoru chodí už len Zoltán Varga (priemerne 3-4 krát týždenne). Väčšinou má cca 1 -2 hodiny, zapne TV, minimálne telefonuje.
Bolo zistené, že osobou, ktorá mu má ošetriť priestor proti odpočúvaniu je Ing. Jozef Mozolík, r.č. 620522/7248, bytom Štefana Králika 18, Bratislava - Devínska Nová Ves. Ing. Jozef Mozolík je majoritný spoločník (minoritný spoločník manželka) spoločnosti GISS, s.r.o., IČO: 35705990 (v spoločnosti v minulosti vystupovali ako spoločníci Milan Bališ a Zoltán Varga), ktorá sa zaoberá aj spravodajskou ochranou. Ing. Jozef Mozolík bol v dozornej rade spoločnosti S-8, a.s., IČO: 35807270 spolu s osobami František Miker a Prof. Vladimír Mathem. Miker (rozpustený v kyseline) bol ústrednou postavou prípadu tzv. Kyselinárov.
Dňa 17.2.2006 boli v čase približne od 10.00 do 12.30 v priestore 2 pracovníci, ktorých posial Ing. Jozef Mozolík. Za asistencie Zoltána Vargu prevádzali bližšie nezistené bezpečnostné opatrenia.
Bolo zistené, že Zoltánovi Vargovi robí „asistenta“ bližšie neustanovená osoba s prezývkou „Demo“. V dňoch 14.2. - 17.2. 2006 doniesla každý deň Vargovi peniaze v hotovosti, ktoré následne Varga na elektronickej počítačke prepočítaval:
• dňa 14.2.2006 presne nezistené množstvo bankoviek, ktoré Varga prepočítava od 18.20 hod. do 18.35 hod.
• dňa 15.2.2006 presne nezistené množstvo bankoviek, ktoré Varga prepočítava od 15.00 hod. do 15.30 hod.
• dňa 16.2.2006 5,58 mil. Sk, ktoré Varga prepočítava od 13.25 hod. do 13.38 hod.
• dňa 17.2.2006 4,458 mil. Sk, ktoré Varga prepočítava od 13.40 hod. do 13.47 hod. (pochvaľuje si že BNO už neposlala tisíckorunáčky ale päťtisickorunáčky).
Celkovo za tieto 4 dni prepočítal Varga cca 20 - 30 mil. Sk v hotovosti. Je predpoklad, že uvedená hotovosť je nelegálnym príjmom.
Z bližšie neustanovenou osobou „Demo" sa Varga baví o údržbe bytov, ktoré sú pravdepodobne používané ako konšpiračné byty. Bavia sa o nábytku do týchto bytov, kľúčoch (niektoré má aj Jaroslav Haščák a Jirko Malchárek), upratovaní, dopĺňaní chladničky a pod. Varga a „Demo“ sa starajú o priestory:
• Tento priestor
• „Fedinka“ - pravdepodobne miesto trvalého bydliska Vargu na Fedinovej 2, Bratislava — Petržalka, tento byt je pravdepodobne tiež KB, pretože „Demo“ tam má zohnať stôl na rokovania.
• BN priestor na Heydukovej ulici, Bratislava - Staré Mesto
• BN priestor na Podjavorinskej ulici, Bratislava - Staré Mesto
• Nový priestor, ktorý získali do prenájmu od osoby Richard Palkovič, r.č.
680113/6804, bytom Vetrová 8, Bratislava. Môže ísť o byt, ktorý Palkovič vlastní v dome na rohu ulíc Bjornsonova a Povraznícka, Bratislava - Staré Mesto (LV: 5656, k.ú. Bratislava - Staré Mesto). Vo vchode domu, kde sa nachádza tento priestor je poštová schránka na meno Palkovičová. „Demo“
má do tohto priestoru zohnať stôl, na ktorom by sa pri rokovaní dali rozložiť papiere.
• BN priestor v Šamoríne (v Šamoríne je sídlo niektorých firiem, v ktorých figuruje Varga, Varga v Šamoríne aj býva).
V období od 18. 2. 2006 do 25. 2. 2006 (8 dní) v priestore nikto nebol.
28.2.2006 (Zoltán VARGA. Ing. Ján REJDA)
12.27 hod.-12.56 hod.
Stretnutie vyvolal pravdepodobne Ing. Ján REJDA - vedúci oddelenia zvláštnych činností ÚBPK PPZ SR. REJDA informuje VARGU, že ho včera kontaktoval Ján POLÁK. Ten mu povedal, že v SIS bol na odstúpenie pre MV SR pripravený materiál o spolupráci REJDU s VARGOM. Podľa tohto materiálu má VARGA platiť REJDOVI 50 tis. Sk mesačne (pozn. spracovateľa - ide o č.p. 63/956-V-689-5/2006-S, ktorá zostala na odbore, podľa tejto SI platí VARGA REJDOVI 50 tis. Sk kvartálne).
Uvedenú informáciu podľa tvrdení Jána POLÁKA mal v SIS stopiť jeho brat JUDr. František POLÁK, ktorý je riaditeľom odboru SIS (resp. malo mu byť nadriadeným oznámené, že REJDA je ich človek). REJDA si presne nevie spomenúť na meno odboru SIS, ktorého je POLÁK riaditeľom, ale je to niečo s náboženstvom, politickými stranami a pod. (pozn. sprac. - ide o riaditeľa 1. odboru sekcie D František RENÁTO). VARGA sa pýta REJDU odkiaľ pozná Jána a Františka POLÁKA. REJDA hovorí, že s Jánom POLÁKOM sa pozná dobre, sú dlhoroční rodinní priatelia. Ján POLÁK bol REJDOVI za svedka na svadbe. REJDA pozná dobre aj POLÁKOVÝCH rodičov. POLÁKOVCI sú zo Šurian. Ján POLÁK bol tiež policajtom, urobil si právo a teraz je advokátom (civil). JUDr. Františka POLÁKA pozná REJDA len cez jeho brata Jána a naposledy s ním hovoril práve na Jánovej svadbe, REJDA hovorí, že JUDr. František POLÁK bol vyšetrovateľ, potom siskár, potom advokát a potom znova siskár. JUDr. František POLÁK má dom v Topolčanoch. VARGA sa pýta REJDU, že kto písal tu správu o platení REJDU VARGOM. REJDA hovorí, že zatiaľ to ešte nevie, že dnes sa má s Františkom POLÁKOM stretnúť o 18.00 v Nitre.
REJDA hovorí, že s odborom SIS, ktorý vedie F. POLÁK riešia kauzu BN kňaza (ide o 250 pravdepodobne mil. Sk), kde sa im (pravdepodobne SIS) stratil BN kufrík VARGA vie o kauze. Ide o toho kňaza čo ho teraz strážia kukláči. F. POLÁK ako dôvod dnešného stretnutia uviedol práve uvedenú kauzu. VARGA si myslí, že môže ísť len o zámienku na stretnutie a F. POLÁK možno bude chcieť aby bol REJDA spolupracovník SIS. REJDA hovorí, že by na to nepristúpil. VARGA mu oponuje, že prečo by nemohol byť REJDA spolupracovník SIS (mal by ďalší plat a krytie zo SIS). REJDA už ohlásil stretnutie s F. POLÁKOM svojmu nadriadenému Tiborovi (pravdepodobne Tibor GAŠPAR — riaditeľ ÚBPK). REJDA Tibora informoval aj o správe SIS o jeho spolupráci s VARGOM za 50 tis. Sk mesačne (ak by náhodou minister vnútra dostal tú informáciu čo mala byť stopnutá) - Tibor sa smial, že prečo dostáva REJDA tak málo. REJDA a Tibor majú kamarátsky vzťah.
REJDA hovorí, že Ján POLÁK mu okrem vyššie spomenutej informácie ukázal aj firmu V.O.D.S., a.s. a osobu Igor SIDOR.
VARGA si myslí, že F. POLÁK nechce REJDOVI zle. Uvidia podľa výsledku stretnutia. VARGA hovorí, že ak bude F. POLÁK chcieť REJDU len naverbovať, tak je dobre. Ak budú chcieť od REJDU informácie a budú sa mu vyhrážať, tak má REJDA napísať oficiálny záznam zo stretnutia, kde má uviesť, že sa mu vyhrážali, že na neho vyťahovali jeho kontakty z minulosti na VARGU, HRBÁČKA, ŽAMBOCHA, (podľa tohto čo siskári použijú) a že ak s nimi nebude spolupracovať tak sa postarajú o to, že na PPZ skonči. V prípade problémov majú proti riaditeľovi kontrarozviedky SIS a ďalšej osoby zo SIS určitý materiál, ktorý už REJDA ukazoval Tiborovi
(pravdepodobne GAŠPAROVI). Tibor zatiaľ nechce ísť so SIS do konfliktu a nechce uvedený prípad rozrábať. V uvedenom prípade sú zainteresovaní aj funkcionári CKÚ. Ak by sa REJDA so SIS nedohodol, tak nadriadeným povie, že materiály o jeho spolupráci s VARGOM vyprodukovala SIS keď sa dozvedela, že REJDA má materiály na riaditeľa kontrarozviedky. VARGA hovorí REJDOVI, že kľudne môže na stretnutí povedať F. POLÁKOVI, že ho zoznámi z VARGOM.
REJDA rozpráva VARGOVI, že po nástupe PADU do funkcie ministra vnútra si PADO zavolal prezidenta PPZ Kulicha a riaditeľa ÚBPK Tibora Gašpara. Pýtal sa ich, čo rieši PPZ v prípadoch privatizácie letiska a Carga. Obidva tieto prípady rieši REJDA (pravdepodobne na pokyn VARGU a PENTY). Minister vnútra sa údajne priamo spýtal čo REJDA šetri. V prípade letiska sa potvrdila vlastná informácia PPZ, že subporadca spoločne s predsedom privatizačnej komisie pracovali v prospech konkurenčného subjektu, ale nakoniec aj tak vyhrali rakúšania. V prípade Carga konali z iniciatívy Valu a špeciálneho prokurátora, takže sú v obidvoch prípadoch čistí.
VARGA hovorí aj o BN oznámení na BUBENÍKOVÚ z FNM. VARGA hovorí, že nie je pravdivé. REJDA hovorí, že to zatiaľ v BN prehľadoch z Nitry nenašiel.
VARGA hovorí REJDOVI, že je potrebné rozrobiť šéfa predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne - VARGA si nevie spomenúť presne na meno, ešte ho REJDOVI dodá (pravdepodobne MUDr. Svätopluk HLAVAČKA). Ide pravdepodobne o zakázku pre PENTU. REJDA ho má obviniť z BN podvodov rádovo v desiatkách mil. Sk.
Opäť sa vracajú k SIS. VARGA hovorí, že siskárí len skúšajú, že nič nevedia.
Bavia sa o tom odkiaľ má SIS informáciu, že VARGA dáva REJDOVI 50 tis. Sk mesačne. Hovoria, že uvedené číslo nie je pravdivé. VARGA dáva REJDOVI 100 tis. Sk kvartálne plus extra peniaze, o ktorých nikto nevie. VARGA si myslí, že uvedené číslo si SIS mohla vymyslieť. REJDA sa pýta VARGU, či uvedená informácia nemohla uniknúť z VARGOVHO okolia. VARGA to vylučuje, možno mohlo niečo uniknúť z okolia Miša (pravdepodobne HRBÁČEK). VARGA inštruuje REJDU, že ak sa ho na stretnutí bude F. POLÁK pýtať na neho (VARGU), tak mu má priamo povedať, že VARGU pozná (VARGA bol v minulosti v PZ jeho šéf) a občas sa stretávajú. K spolupráci VARGU s finančnou skupinou PENTA má uviesť, že ide o fámu. Toto tvrdenie má podporiť príkladmi, keď VARGA nezískal zákazky na stráženie objektov pod vplyvom PENTY (napr. Maytex Lipt. Mikuláš, Ozetu Trenčín). Jediné čo od PENTY dostal bolo ZSNP Žiar nad Hronom. POLÁKOVI má povedať, že uvedené fámy o spolupráci VARGU a PENTY môžu pochádzať zo skutočnosti, že VARGOV brat robí v PENTE šoféra a VARGA sa pozná s niektorými bývalými príslušníkmi PZ, ktorí teraz pracujú pre PENTU.
20.3.2006 (Zoltán VARGA. Ing. Ján REJDA)
11.08 hod. -11.53 hod. (v pozadí nechali hlasnejšie pustenú TV, zrozumiteľných je menej ako 50% záznamu)
Na začiatku rozoberajú BN osobu v zdravotníctve, ktorého REJDA začal rozrábať na základe pokynu VARGU. Pravdepodobne ide o predsedu predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne MUDr. Svätopluk HLAVAČKA (viď stretnutie VARGA, REJDA 28.2.2006). REJDA hovorí VARGOVI, že zatiaľ tam našiel len porušenie zákona o verejnom obstarávaní a zatiaľ to nie je na trestné stíhanie.
REJDA by sa rád stretol so zdrojom informácii o záujmovej osobe (nikde nebude figurovať, REJDA ani nepotrebuje vedieť jeho meno). VARGA hovorí, že sa na to musí spýtať Sláva (HAŠČÁK) a stretnúť sa so zdrojom nebude jednoduché. REJDA sa pýta, či je záujem aby sa našlo niečo na trestné stíhanie. VARGA prisviedča, že je veľký záujem. VARGA rozpráva o BN štúdii o reforme zdravotníctva, za ktorú zobrala rozrábaná osoba od BN „Japoncov“ 20 mil. Sk. Spomínajú Veriteľ, a.s, REJDA hovorí, že už má k záujmovej osobe 3 telefónne čísla na nasadenie ITP. REJDA vysvetľuje VARGOVI problémy okolo realizácie rozrábania záujmovej osoby (úkony, spisy atď.).
VARGA sa pýta REJDU na spoločnosť V.O.D.S. („Je tam niečo?“). REJDA vysvetľuje, že časť je už vo vyšetrovaní a časť má ešte stále operatíva, ktorá preveruje použitie všetkých príspevkov z Recyklačného fondu. VARGA sa ešte spýta VALAŠIKA, či tam vidí nejaký problém.
VARGA rozpráva ako všetci kradnú a ako sa už do volieb nedá veľa urobiť. VARGA rozpráva o BN stretnutí, na ktorom boli okrem neho aj minister hospodárstva Jirko MALCHÁREK, minister zdravotníctva Rudolf ZAJAC, minister kultúry TÓTH a poslanci ELSNER, KOLESÁR a DŽUPA (všetci odišli z HZDS do Malchárkovho poslaneckého klubu). Fero TÓTH tam dotiahol nejakú staršiu pani - štátnu tajomníčku Ministerstva školstva. Tá jediná bola podľa VARGU celkom normálna.
REJDA sa pýta VARGU: „Siskári ti nedajú pokoj? VARGA hovorí, že išla nejaká správa zo SIS na MV SR o VARGOVI a REJDOVI. Ľubo ŠEVČÍK (poradca Malchárka dosadený Haščákom, predseda DR SE, a.s.) sa pýtal VARGU, či vie o tom, že dáva REJDOVI 40 - 50 tis. Sk mesačne. REJDA hovorí, že už aj jeho sa pýtali na jeho spoluprácu s VARGOM a PENTOU. REJDA hovoril s KRIŽALKOVIČOM (pozn. sprac.: bývalý riaditeľ inšpekcie MV SR, minister PALKO ho odvolal, minister PADO ho zobral späť za svojho poradcu), ktorý mu potvrdil, že boli nejaké správy na REJDU, ale REJDA mu vysvetlil, že riaditeľ kontrarozviedky ARPÁŠ - PETRÁŠ sa uvedenými správami len snaží pošliapať REJDOV kredit a znížiť jeho dôveryhodnosť, pretože zistil, že REJDA má na neho kompromitujúce materiály („máme na neho kopu veci“). REJDA hovorí, že správy na jeho spoluprácu s VARGOM a PENTOU išli z 5. odboru kontrarozviedky SIS- odbor ekonomiky a boja proti organizovanej kriminalite.
REJDA vysvetľuje VARGOVI, že ARPÁŠ cez svoju manželku (tiež pracuje v SIS) riadil biskupa rožňavskej diecézy, ktorý podpísal zmenky na 250 mil. Sk a zakladal cirkevné majetky (pozn. sprac.: 3 SI v DT 5. odboru).
REJDA hovorí o svojom ďalšom stretnutí s riaditeľom 1. odboru sekcie D SIS Františkom POLÁKOM. POLÁK mu hovoril, že jeho nadriadení mali informácie o ich prvom stretnutí. POLÁK im potvrdil, že vyvolal s REJDOM stretnutie. REJDA sa pýta VARGU odkiaľ mali siskári informácie o prvom stretnutí. REJDA sa pýta VARGU či sa niekde pýtal na POLÁKA. VARGA hovorí, že sa síce na POLÁKA pýtal, ale neuvádzal žiadne súvislosti. REJDA hovori, že POLÁK mu hovoril, že má dohody so SLOTOM a FICOM a že má nábeh na námestníka riaditeľa SIS (pozn. sprac.: nie je jasné, či to POLÁK povedal o sebe alebo o ARPÁŠOVI - z kontextu pravdepodobne o ARPÁŠOVI).
REJDA hovori, že si už vybavil, že na neho nepôjde zo SIS už žiadna správa. („Ja som si to zabezpečil“). „Že keď aj niečo agenti donesú, zo SIS nič nevyjde“. REJDA ako protihodnotu ponúkol, že sa nebude kriminalizovať SLOTA a že nebude rozrábať SMER.
REJDA a VARGA špekulujú kto mohol na nich dať uvedenú informáciu. Spomínajú niekoľko mien bývalých policajtov, ktorí robili v polícii a potom prešli k SIS (spomínajú opäť 5. odbor kontrarozviedky). Spomínajú mená „Paľo Múčka“, „Imrišek“, „Paľko“, „Palkovič“, „Cvik“ - mená nie je presne rozumieť. Debatu uzatvárajú, že sa to pokúsia zistiť a keď sa im to nepodarí zistiť, tak po voľbách to určite vyjde najavo.
REJDA hovorí, že jeho šéf Tibor GAŠPAR mal už rokovania s viacerými politikmi (KALIŇÁK, KDH…), ktorí ho uistili, že by po voľbách mal zostať na svojom poste. VARGA oponuje REJDOVI, že to môže byť úplne inak. Hovorí, že dnes ešte nikto nevie kto bude minister vnútra. Minister si hneď vymení policajného prezidenta a ten vymení viceprezidenta a šéfov protikorupčného a organizovaného. Uvádza hypotetický príklad, že keby sa policajným prezidentom stal Michal HRBÁČEK, tak on bude šéfom protikorupčného a Maťo LIESKOVSKÝ šéfom organizovaného. Nie preto, že by bol chytrejší ako GAŠPAR, ale preto, aby sa vedeli medzi sebou dohodnúť, že „koho dojebať a koho nechať na pokoji“. VARGA uvádza ďalší príklad, keď MEČIAR 3 krát sľúbil pred REZEŠOM Milanovi BALIŠOVI funkciu ministra vnútra a po voľbách sa na nich vykašľal a ešte sa ich snažil odstaviť od REZEŠA. Hovoril o nich ako o vagabundoch a skrachovaných policajtoch. VARGA ironizuje, že sa čuduje, že mu ešte BALÍŠ nezavolal, aby zohnal ľudí, že po voľbách idú obsadiť Ministerstvo vnútra.
REJDA hovorí o automobile, ktorý si ide kúpiť. Ide o 5 ročný Mitsubishi Galant za 290 tis. Sk. REJDA ho má z neznámych dôvodov dostať za 250, resp. 150 tis. Sk. REJDA to už oznámil svojmu šéfovi.
VARGA hovorí aby sa REJDA pozrel na prípad Hanky BUBENÍKOVEJ z FNM. REJDA hovorí, že ešte to presne nevie, ale že predávali niečo z majetku podniku, ktorý sa privatizoval. VARGA oponuje, že oni majú teraz taký istý problém s bratislavským letiskom, ktoré už sprivatizovali, ale ešte neprevzali kontrolu a manažment letiska si naďalej vypisuje výberové konania a nemôžu to zastaviť. Podľa VARGU sa s tým nič nedá robiť a BUBENÍKOVÁ pravdepodobne nič neporušila (pozn. sprac.: VARGA pravdepodobne cez REJDU lobuje na príkaz HAŠČÁKA v prospech zastavenia vyšetrovania prípadu, v ktorom je zaangažovaná aj BUBENÍKOVÁ).
30.3.2006 (Zoltán VARGA. Ing. Ján REJDA)
14.50 hod. -15.18 hod.
REJDA hneď po vstupe do priestoru hovorí: „Zistil som kto to na nás vypisuje“.
REJDA bol na stretnutí s BN „Marošom“, ktorý má kamaráta na SISke. Maroš mu povedal, že na nich (REJDA, VARGA) vypisuje pamflety „muž tej baby zo SISky, ktorú teraz chytili pri Bielikovi“ - „šéf kontrarozviedky ARPÁŠ osobne písal tú správu“. REJDA je presvedčený, že „Maroš“ mu hovoril pravdu, pretože mu to potvrdil včera aj ďalší zdroj (pozn. sprac.: asi POLÁK). VARGA sa pýta kto je tá baba. REJDA hovori, že to je Dana ARPÁŠOVÁ - manželka šéfa kontrarozviedky SIS ARPÁŠA - PETRÁŠA, ktorá REJDOVI prechádza vo vyšetrovaní kauzy na biskupskom úrade v Rožňave - Báthory. Dana ARPÁŠOVÁ pracuje na SIS na odbore riadenom POLÁKOM.
VARGA sa pýta REJDU odkiaľ môže ARPÁŠ vedieť o spolupráci REJDU a VARGU. REJDA odpovedá, že nevie, ale bolo mu povedané, že uvedená informácia nešla zo žiadneho odboru, ale ju napísal osobne šéf kontrarozviedky ARPÁŠ. VARGA sa pýta odkiaľ potom o spolupráci REJDU s VARGOM mohol vedieť POLÁK. REJDA nevie, ale hovorí, že POLÁK hovoril pravdu, pretože mu to nezávisle potvrdil aj „Maroš“.
VARGA odpovedá: „No dobre. To si budeme musieť bez rešpektu na nich niečo vymyslieť.“ REJDA zistil, že ich bývalý kolega (kukláč) BNO „Dušan“ sa o nich na SIS vyjadruje negatívne, ale REJDA nemá potvrdené, že „Dušan" je aj za informáciami o spolupráci REJDU s VARGOM. REJDA nemá potvrdené, že „Dušan“ určite pracuje na SIS, ale má potvrdené, že sa v SIS negatívne vyjadruje o celej ich bývalej partii. VARGA sa pýta či aj o ostatných. REJDA odpovedá, že aj o ostatných — o „Robovi, o Ľubovi“. VARGA hovorí: „Čo mu treba rozbiť piču?“
REJDA hovorí, že podľa Marošovho zdroja v SIS je o nich (REJDA, VARGA,…) na SIS enormný záujem. REJDA to dáva do súvisu s tým, že jeho kolega GABČO (jeho žena robí na SIS) má prístup k situačným správam, operatívnym a vyšetrovacím spisom a siskári cez neho vidia všetko čo Úrad boja proti korupcii robí. Má to ale jeden háčik - REJDOVE spisy sú tajné, majú do nich prístup len REJDA a riaditeľ Tibor GAŠPAR. Ostatní vedúci pracovníci ÚBPK vedia o tom, že tieto spisy existujú, ale nemajú do nich prístup („po každej porade vykopne GAŠPAR všetkých von a uvedené prípady rieši len so mnou“). Podľa REJDU sa siskári boja uvedených spisov, pretože nevedia presne čo REJDA a GAŠPAR robia, a preto majú o ne enormný záujem. REJDA hovorí, že mu Tibor GAŠPAR sľúbil, že ak zostane po voľbách vo svojej funkcii, tak GABČA vyhodí. VARGA sa pýta, prečo ho GAŠPAR nevyhodí už teraz. REJDA nevie (nemohol sa to GAŠPARA ako riaditeľa priamo opýtať). REJDA si myslí, že mu osobne GABČO moc uškodiť nemôže, pretože nevie presne čo REJDA robí.
VARGA sa pýta REJDU, či toho „Dušana“ nechajú tak, alebo ho budú riešiť. REJDA navrhuje aby ho dotiahli na nejaké stretnutie. REJDA ho zatiaľ nechce riešiť, kým nemajú 100% istotu, že za informáciou o spolupráci REJDU s VARGOM bol „Dušan“. VARGA hovorí: „Však bol jeden z nás“ (kukláči). VARGA hovorí, že „Dušana“ nemal nikdy rád, že on má na takých ľudí nos, vždy si myslel, že „Dušan“ je podrazák a už
vtedy “by mu najradšej jebol". VARGA navrhuje, že dotiahne „Dušana“ na pivo, kde bude REJDA, VARGA, „Robo, ,,Ľubo“ a VARGA sa spýta Dušana „či mu nejebe“ a že ak sa ešte raz dozvie o takých informáciách, „tak mu bude Slovensko malé“. VARGA hovorí o možnosti jeho fyzickej likvidácie. Hovorí, že keď ho stretne, tak mu „najebe na ulici, do piči, kokotovi“.
VARGA sa pýta: „Jak sa volá tá piča?“ REJDA odpovedá, VARGA si zapisuje: „Dana Arpášová, Dana Petrášová, ona je z Levíc, krycie meno má Kováčová, aj iné, je to manželka šéfa kontry PETRÁŠA“. VARGA sa pýta na krstné meno ARPÁŠA. REJDA nevie a vysvetľuje, že krycie meno má PETRÁŠ.
REJDA hovorí, že bol z celej situácie nahnevaný a vo veci ARPÁŠA - PETRÁŠA bol za svojim šéfom Tiborom GAŠPAROM. GAŠPAR mu povedal: „ Neboj sa Jano, najprv musíš vychladnúť a potom ich zrealizujeme. Aj ja mám na nich informácie“.
REJDA pokračuje v diktovaní faktov k PETRÁŠOVEJ - KOVÁČOVEJ, ktoré si VARGA zapisuje: „Ona ako agentka riadila toho kňaza Báthoryho z Rožňavy -konateľ biskupského úradu, čo podpísal zmenky a zakladal a predával cirkevné majetky. Báthory je v uvedenej kauze obvinený, je stíhaný, bola na neho objednávka vraždy, SIS ho chránila a teraz je chránený svedok. SISka ho dala do väzenskej nemocnice, dala skúmať jeho duševný stav a SIS zariadila, že je nesvojprávny.“ REJDA hovorí, že to riešil: „Bol tam záväzný pokyn prokurátora na opoznanie PETRÁŠOVEJ, ale tým pádom, že toho kňaza zbavili svojprávnosti nebude Petrášová opoznaná.“ VARGA sa pýta, či KOVÁČOVÁ riadila toho kňaza pod týmto menom. REJDA nevie, ale má to niekde zapísané. PETRÁŠOVÁ - KOVÁČOVÁ okrem toho vystupuje aj v kauze BIELIK. PETRÁŠOVÁ — KOVÁČOVÁ je v SIS zaradená na odbore, ktorý riadi POLÁK a ktorý má na starosti politické strany, cirkvi a korupciu v štátnej správe. REJDA hovorí, že Ďuro bude názov odboru vedieť presne (pravdepodobne HOLDOŠ). VARGA hovorí, že si to nezapisuje pre Ďura, ale pre Sláva (HAŠČÁK). REJDA hovorí, že má k tomu kompletný materiál. VARGA sa pýta, či mu ho vie REJDA dodať. REJDA odpovedá: „Áno, viem ho dodať“. VARGA hovorí, že to dá Slávovi.
VARGA sa pýta: „Čo to je za piču tá PETRÁŠOVÁ?“ REJDA odpovedá: “Jeblina. Už dávno mala ísť preč z tej SISky, mala tam nejaké prúsery a je tam furt. Drží ju tam PETRÁŠ“. VARGA sa pýta koľko rokov má PETRÁŠOVÁ. REJDA hovorí, že to je všetko v tých papieroch, ktoré mu môže dodať už zajtra. VARGA hovorí, že stačí až v pondelok (3.4.2006). VARGA sa pýta, či „Dušan“ robí na SIS pod POLÁKOM. REJDA presne nevie, ale asi nie, „Dušan“ by mal robiť na organizovanom zločine pod PETRÁŠOM.
REJDA sa pýta VARGU, že čo to je za deravá SISka, keď mu to okrem POLÁKA došiel povedať aj „Maroš“,… VARGA ho preruší: „SIS je celá deravá“. REJDA pokračuje, že mu to bol Maroš povedať dnes (Maroš je pravdepodobne kolega REJDU na PPZ). Maroš mu povedal, že má vnútri v SIS kamaráta na vysokom mieste (REJDA mu povedal, že vie o týchto kontaktoch) a že má informácie o správach na REJDU, že ich napísal osobne muž tej baby čo sa stretla zo sudcom ohľadne Bielika. VARGA sa pýta či je ARPÁŠ vo funkcii za KDH. REJDA presne nevie, ale ARPÁŠ je z Levíc, napadlo ho, že by mohol byť za Maďarov.
REJDA sumarizuje, že je dobre, že už majú pôvodcu správ o nich lokalizovaného. VARGA hovorí, že zajtra bude s „Frátrikom“ a pozrú sa na to. VARGA hovorí, že jeho nejaký „ARPÁŠ - PINDÁŠ“ netrápi, ale nebude si utierať hubu do REJDU. Bude to treba pustiť špeciálnym sudcom a prokurátorom.
VARGA bol včera (29.3.2006) na kúpalisku vo Veľkom Mederi. REJDA hovorí, že siskári sú nervózni z toho, že vidia na výpisoch z hovorov, že oni (REJDA a spol.) komunikujú z VOS, VSS, médiami (STV, novinári). REJDA ešte pôjde za GAŠPAROM ohľadne rozpracovania PETRÁŠA - ARPÁŠA. GAŠPAR možno do volieb nebude chcieť do toho ísť. Možno ho rozpracujú až po voľbách. REJDA hovorí, že mu novinárka Žemlová (SME) hovorila: „Jano, ak máš niečo na SIS, ja to uverejním hneď." VARGA hovorí REJDOVI aby to Žemlovej pustil. REJDA hovorí, že má na nich zvnútra aj kopu iných materiálov — zneužívanie služobných vozidiel, zneužívanie služobných bytov, kupčenie s bezpečnostnými previerkami. REJDA má presné informácie kde, kedy, ako. REJDA to má od človeka čo bol v SIS, teraz odišiel do VOS a pustil to. Sú to všetko čerstvé veci.
REJDA hovorí, že keď sa PETRÁŠ dozvie, že REJDA o ňom vie, tak mu možno dá pokoj. Je tiež možné, že sa do SIS po voľbách dostane Ďuri (pravdepodobne HOLDOŠ) a bude to v poriadku.
REJDA hovorí ako dnes pritlačil na Maroša (pravdepodobne podriadený) v prípade urýchlenie kauzy spoločnosti Merkuria - Zoroslav Kollár (balík pohľadávok VÚB).
Bolo tam 32 pohľadávok a on ešte nemal vyčíslených 5. REJDA vysvetľuje procesné veci.
VARGA hovorí, že je dnes pozvaný na otvorenie koňakového baru, ktorý si v Bratislave otvárajú 3 ľudia z Košíc (väzby na Igor Sidor) — členské je 250 tis. Sk na rok, 5 tis. Sk mesačne a ešte sa platí za konzumáciu. VARGA sa smeje, že by bolo dobré keby s nim spolupracovali, pretože môže dať tip ľuďom na G-čkových Mercedesoch, ktorí prídu do baru piť aj bez členského.
REJDA ešte ide po tomto stretnutí za Mišom ohľadne toho úplatku.
Hovoria o prípade nájdených tankov pri Martine (ROBUS - Rondík). Zhodujú sa na tom, že Rondík skončil (pravdepodobne ho poznajú). REJDA hovorí, že medializáciu spustil Výboh z Willingu, ale nie je to na trestné stíhanie, resp. keď aj budú trestne stíhaní, tak odsúdení nebudú. Bavia sa o tom, že Výboh došiel za Rondíkom a chcel uvedené tanky exportovať do Kazachstanu a nie do Čiech. Okrem toho chcel 20% zo zisku. Rondík to odmietol a Výboh spustil medializáciu. Rozprávajú o možnej fyzickej likvidácii (nie je jasné koho).
Celkovo pôsobí REJDA mierne nervóznym dojmom, VARGA pôsobí sebavedomým dojmom.
Poznatky k činnosti predstaviteľov SBS Dynasty, a.s. a väzba na mediálnu
kampaň voči príslušníkom SIS
Slovenská informačná služba dlhodobo získava informácie k činnosti Súkromnej bezpečnostnej službe Dynasty, a.s. a k činnosti jej hlavného predstaviteľa Ing. Miroslava GUMANA (bývalý príslušník SIS), ktorý je predsedom dozornej rady spoločnosti. Slovenská informačná služba získala niekoľko na sebe nezávislých informácií o únikoch utajovaných informácii zo SIS smerom k tejto osobe a o jeho spolupráci so štruktúrami organizovaného zločinu. Boli získané informácie
o úniku utajovaných skutočností zo SIS, keď Ing. Miroslav GUMAN potvrdil záujmovej osobe SIS, že osoba s ktorou sa má stretnúť je príslušník SIS, čím sťažil preverovanie jeho podozrivých aktivít a prezradil identitu príslušníka SIS neoprávnenej osobe. Ing. Miroslav GUMAN tiež dlhodobo spolupracuje a udržiava priateľský vzťah s Ing. Martinom BABIAROM, ktorý v SR reprezentuje záujmy ukrajinských skupín organizovaného zločinu (Ing. BABIAR je známy najmä z medializovanej kauzy keď si objednal vraždu predsedu Dozornej rady Chemko Strážske Milana ŠPAKA). Boli tiež získané informácie o snahe Ing. Miroslava GUMANA o výmenu SBS v Slovenských elektrárňach a.s. v roku 2000 v prospech SBS Dynasty, a.s. Z dôvodu jeho aktivít prišlo takmer ku vládnej kríze ( DYNASTY sa vtedy zastával Jozef MIGAŠ).
Dňa 01.07.2005 bola Slovenskou informačnou službou získaná spravodajská informácia pod č.p. 63/956-V-391-52/2005-S o podnikateľskej činnosti SBS DYNASTY, a.s. a jej majiteľa Ing. Miroslava GUMANA v spojitosti so spoločnosťou Slovak Telecom, a.s. (ST). Na základe získaných informácii existuje podozrenie z nezákonného zneužívania utajovaných skutočností týkajúcich sa nasadzovania legálnych odposluchov štátnych inštitúcii, majúcich na túto činnosť oprávnenie v prostredí ST, a.s. a ich dcérskej spoločnosti mobilného operátora T-Mobile, a.s. Na odbore bezpečnosti ST, a.s. (riaditeľ František GAULIEDER), ktorý zabezpečuje podmienky na nasadenie zákonne povolených ITP, pracuje skupina osôb, ktorí sú bývalí príslušníci bezpečnostných a spravodajských zložiek MV SR, VOS a SIS. a ktorí pred rokom 1989 pôsobili vo VKR (Vojenská kontrarozviedka). Ide o osoby
JUDr. Rudolf DEMEČKO, Mário BARKÁČ a Ing. Stanislav ŠIMON: Títo zamestnanci ST, a.s. zároveň pracujú na dohodu pre SBS DYNASTY, a.s., pre ktorú vykonávajú detektívne služby. Slovenská informačná služba zistila, že uvedené osoby aj napriek tomu, že nemajú bezpečnostnú previerku na stupeň utajenia DÔVERNÉ, sa oboznamujú s príslušnou dokumentáciou pri nasadzovaní legálnych odposluchov v tomto stupni utajenia. Prostredníctvom uvedených osôb dochádzalo v ST, a.s. aj k úniku informácií o osobách, na ktoré boli zákonne nasadené ITP.
Uvedené informácie boli neoprávnene odovzdávané majiteľovi SBS DYNASTY, a.s.
Ing. Miroslavovi GUMANOVI, ktorý ich využíval vo svojej podnikateľskej činnosti.
Následne cca 1 mesiac po získaní vyššie uvedenej informácie bolo Slovenskou informačnou službou zistené, že osoby z vedenia SBS DYNASTY a.s. boli oboznámené s obsahom horeuvedenej spravodajskej informácie a aj s ďalšími operatívnymi utajovanými skutočnosťami SIS. Únik utajovaných skutočnosti smerom k SBS DYNASTY a.s. prebehol cez príslušníčku 6. odboru sekcie D SIS Iveta ŠIMONOVÁ, ktorá je manželkou zaangažovaného Ing. Stanislava ŠIMONA. Tieto skutočnosti boli popísané v spravodajskej informácii č.p. 63/956-V-391-59/2005-S

z 16.8.2005, ktorá bola na ďalšie prešetrenie postúpená inšpekcii SIS - sekcii S. Okrem toho bola získaná doplňujúca informácia o úniku utajovaných skutočností s prostredia ST a.s. pod č.p. 63/956-V-391-60/2005-S.
Dňa 23.11. 2005 obdržala SIS sťažnosť SBS DYNASTY a.s. „ PODOZRENIE NA PODIEL PRÍSLUŠNÍKOV SIS NA DISKREDITOVANÍ SBS DYNASTY a.s.“, ktorá sa podľa sťažovateľa vo svojej podstate opierala o poznatky získané detektívnym preverovaním pracovníkov SBS DYNASTY a.s. v prostredí bývalých príslušníkov SIS a ŠTB z Košického regiónu. V skutočnosti však tieto poznatky SBS DYNASTY a.s. získala z prostredia SIS cez Ivetu ŠIMONOVU. Komisia SIS zriadená na prešetrenie sťažnosti SBS DYNASTY, a.s. vyhodnotila túto sťažnosť ako neopodstatnenú.
Dňa 1.12.2005 podala sťažnosť riaditeľovi SIS aj príslušníčka SIS Iveta ŠIMONOVA. Sťažnosť bola v podobnom duchu ako sťažnosť SBS Dynasty, a.s. a bola namierená voči postupu príslušníkov SIS, ktorým mali úmyselne poškodiť jej dobré meno, práva a právom chránené záujmy spoločnosti Slovak Telekom a.s. a jej zamestnancov. Komisia sekcie D SIS zriadená na prešetrenie sťažnosti vyhodnotila aj túto sťažnosť ako neopodstatnenú.
Únik utajovaných skutočností, ktorého sa mala dopustiť Iveta ŠIMONOVÁ prešetruje od polovice mesiaca august 2005 inšpekcia SIS - sekcia S SIS so zatiaľ neznámym výsledkom.
Ing. Miroslav GUMAN sa spoločne s osobami Daniel JACKULIAK (bývalý zástupca riaditeľa VOS poverený riadením) a Stanislav ŠIMON (bývalý riaditeľ VOS, bývalý zástupca riaditeľa odboru sekcie D SIS) dlhodobo zaoberajú získavaním informácií o súčasných funkcionároch SIS a ich následným poskytovaním (spravidla anonymnou formou) ústavným činiteľom a vedúcim predstaviteľom orgánov štátnej správy. Ich hlavným dlhodobejším cieľom je získať po parlamentných voľbách v Slovenskej informačnej službe funkcie, resp. postavenie na ovplyvňovanie procesov v oblasti obchodovania s vojenským materiálom a v oblasti súkromných bezpečnostných služieb, t.j. v oblastiach v ktorých pôsobia ako súkromní podnikatelia v súčasnosti (GUMAN vo svojom okolí vyhlasuje, že po voľbách bude riaditeľom kontrarozviedky SIS). Krátkodobým cieľom ich činnosti je ovplyvniť vyjadrenie SIS k udeleniu licencie SBS DYNASTY, a.s. v zmysle zákona o prevádzkovaní SBS, nakoľko neudelením tejto licencie dôjde k zamedzeniu ich podnikateľskej činnosti.
Aktivity uvedených osôb sa s blížiacimi parlamentnými voľbami stupňujú. Bolo tiež zistené, že diskreditačné informácie na funkcionárov SIS poskytli uvedené osoby aj Úradu boja proti korupcii PPZ SR, kde údajnú nelegálnu činnosť funkcionárov SIS prešetruje oddelenie vedené Ing. Jánom REJDOM, ku ktorému Slovenská informačná služba získala informácie o jeho nelegálnej činnosti, a ktorý má tak na diskreditácii funkcionárov SIS vlastný motív - viď ďalej.
Poznatky ku korupčnej činnosti príslušníka PPZ SR a väzba na mediálnu
kampaň voči príslušníkom SIS
Slovenská informačná služba získala prostredníctvom použitia informačno-technického prostriedku (ITP) na osobu Zoltán VARGA, ktorý bol schválený sudcom Krajského súdu Bratislava dňa 23.11.2005 operatívne poznatky k činnosti príslušníka PPZ Ing. Ján REJDA, ktorý je vedúci oddelenia zvláštnych činnosti Úradu boja proti korupcii PPZ SR v prospech finančnej skupiny PENTA. Nasadením informačno -technického prostriedku na osobu Zoltán VARGA SIS sledovala rozkrytie nelegálnych aktivít osoby Zoltán VARGA v oblasti podvodov na spotrebnej dani z liehu a jeho korupčnú spoluprácu s dovtedy neustanovenými príslušníkmi orgánov polície, štátnej správy a finančných inštitúcií (viď zdôvodnenie Žiadosti SIS na Krajský súd Bratislava o použitie informačno - technického prostriedku, č.p. 63/950-0-284-2/2005-5). Slovenská informačná služba nemala do nasadenia uvedeného
ITP žiadnu vedomosť o spolupráci Zoltána VARGU s Ing. Jánom REJDOM. Ako jedna z prvých osôb, ku ktorej na základe použitia ITP získala SIS informácie o jeho spolupráci so Zoltánom Vargom bol 8.12.2005 zistený vtedy ešte neopoznaný príslušník PPZ, ku ktorému bolo dodatočne na základe ním uvedených identifikačných znakov až koncom decembra 2005 zistené, že sa jedná o osobu Ing. Ján REJDA (viď prílohu č. 2).
Na základe nasadeného ITP bolo zistené, že Ing. Ján REJDA odovzdáva PENTE operatívne informácie z prostredia PPZ vrátane tzv. realizákov a následne pokynov od vyšetrovateľov a prokurátorov, ktoré mu „prejdú cez ruku“ a ku ktorým sa má možnosť v rámci ÚBPK dostať. Za uvedenú činnosť inkasuje od finančnej skupiny PENTA prostredníctvom Zoltána VARGU paušálne 50 - 100 tisíc Sk na štvrťroka a za každý operatívny poznatok (na čom sa aktuálne pracuje) sa pohybuje odmena od 3 - 5 tis. Sk a za každý „stiahnutý realizák“ odstúpený vyšetrovateľovi sa odmena pohybuje od 5 - 10 tis. Sk. Za rok 2005 Ing. REJDA riešil pre Zoltána VARGU celkovo 11 rôznych operatívnych šetrení a tzv. realizákov. Získané poznatky následne PENTA využíva na ovplyvňovanie vo svoj prospech pri privatizácii štátneho majetku (napr. letiská, Cargo) a pri získavaní významných štátnych zakázok, hlavne v oblasti energetiky a zdravotníctva. Základné skutočnosti k nelegálnej činnosti Ing. Jána REJDU boli následne popísané v spravodajskej informácii č.p. 63/956-V-689-5/2006-S z 24.1.2006, ktorá z taktických dôvodov nebola odstúpená mimo SIS.
Po záchyte týchto informácií sa z poverenia riaditeľa SIS uskutočnilo stretnutie riaditeľa sekcie D SIS, jeho zástupcov a riaditeľa 1. odboru sekcie D s Prezidentom Policajného zboru SR Antonom KULICHOM a riaditeľom Úradu boja proti korupcii PPZ SR Tiborom GAŠPAROM, ktorý je priamy nadriadený Ing. Jána REJDU. Na uvedenom stretnutí boli funkcionári PPZ oboznámení s korupčnou činnosťou Ing. Jána REJDU.
Dňa 15.2.2006 bola zo SIS odstúpená spravodajská informácia č.p. 54-D-150-37/2006-S o činnosti finančnej skupiny PENTA pri privatizácii štátneho majetku, v ktorej sa po prvýkrát spomína aj Ing. Ján REJDA ako osoba pracujúca v prospech PENTY. Adresátmi boli predseda vlády SR a minister vnútra SR.
Ing. Ján REJDA sa následne z viacerých zdrojov (porušením zákona o ochrane utajovaných skutočností) dozvedel, že Slovenská informačná služba disponuje informáciami o jeho činnosti v prospech finančnej skupiny PENTA. Ako obranu voči uvedeným informáciám SIS začal vo vzťahu k svojim nadriadeným a inšpekcii MV SR používať legendu, že skutočnosti zistené SIS sú vykonštruované a sú len obrannou protireakciou funkcionárov SIS na zistenia jeho oddelenia k nelegálnej činnosti funkcionárov SIS. Zistenia k údajnej nelegálnej činnosti funkcionárov SIS získal v priebehu roka 2005 od bývalých príslušníkov SIS a VOS Miroslav GUMAN, Daniel JACKULIAK a Stanislav ŠIMON, ktorí nimi sledujú svoje osobné záujmy a vedú diskreditačnú kampaň voči SIS. Slovenská informačná služba zistila, že uvedené materiály, ktoré Ing. Ján REJDA prezentuje ako kompromitačné materiály voči príslušníkom SIS (najmä PETRÁŠOVI) sú procesne nevyužiteľné a na ich základe je možné maximálne vznesenie obvinenia. Skutočnosť, že REJDA začal kompromitačné materiály voči príslušníkom SIS používať až po zisteniach SIS k jeho činnosti v prospech PENTY potvrdzuje aj audiozáznam SIS z použitia informačno-technického prostriedku na osobu Zoltán VARGA, ktorý bol schválený sudcom Krajského súdu Bratislava dňa 23.11.2005 (viď skrátený záznam v prílohe č. 3 a 4). Ing. Ján REJDA k zisteniam SIS k jeho osobe skontaktoval 28.2.2006 aj predstaviteľa finančnej skupiny PENTA Zoltána VARGU, ktorému uvedenú skutočnosť tiež oznámil.
Ing. Ján REJDA po následnom zistení, že spravodajské informácie o jeho nelegálnej činnosti v prospech finančnej skupiny PENTA pochádzajú priamo od riaditeľa sekcie D SIS PETRÁŠA opäť kontaktoval 30.3.2006 predstaviteľa záujmov finančnej skupiny PENTA Zoltána VARGU. VARGA po oboznámení sa so situáciou REJDOVI povedal: „No dobre. To si budeme musieť bez rešpektu niečo na nich vymyslieť. Bude to treba pustiť špeciálnym sudcom a prokurátorom.“ REJDA v ďalšom rozhovore uvádza: „Mám dosť papierov na neho (PETRÁŠA) a môžem urobiť to, že to pustím do médií, to čo mám. Žemlová mi hovorila: Jano, ak máš niečo na SISku ja to uverejním hneď.“ Zoltán VARGA odpovedá REJDOVI: „Pusti“. REJDA odpovedá: „Dobre“. K uvedeným skutočnostiam má Slovenská informačná služba audiozáznam z použitia informačno-technického prostriedku na osobu Zoltán VARGA, ktorý bol schválený sudcom Krajského súdu Bratislava dňa 23.11.2005 (viď skrátený záznam v prílohe č. 5).
Slovenská informačná služba spracovala 6.4.2006 súhrnnú informáciu k úniku utajovaných skutočností z prostredia PPZ, v ktorej popisuje činnosť Ing. Jána REJDU v prospech finančnej skupiny PENTA. Uvedená informácia bola listom riaditeľa SIS pod č.p. 63/964-V-342-53/2006-S odstúpená Ministerstvu vnútra SR a tvorí prílohu č.1 tohto materiálu. Informácia obsahuje popis viacerých konkrétnych prípadov nelegálnej činnosti Ing. Jána REJDU v prospech finančnej skupiny PENTA, tak ako ich REJDA sám interpretoval na stretnutiach s predstaviteľom PENTY Zoltánom VARGOM. Slovenská informačná služba disponuje audiozáznamami z ich stretnutí, ktoré potvrdzujú skutočnosti uvádzané vo vyššie uvedenej informácii SIS odstúpenej MV SR (viď skrátený záznam v prílohách č. 3,4 a 5). Slovenská informačná služba doteraz nedostala od Ministerstva vnútra SR žiadnu spätnú väzbu k predmetnému listu, SIS nebola informovaná o opatreniach MV SR prijatých na základe listu a ani nebola požiadaná o vysvetlenie, prípadne doplnenie v liste uvádzaných skutočností.
Zo strany Ing. Jána REJDU boli následne vykonané aktivity smerom k postupnému zverejňovaniu informácií o aktivitách riaditeľa sekcie D SIS p. PETRÁŠA a jeho manželky, ktorá tiež pracuje v SIS. Tieto informácie prinášajú od 15. týždňa 2006 (12.4.2006) najmä novinári Monika ŽEMLOVÁ (SME) a Milan ŽITNÝ (Domino Fórum). Ing. Ján REJDA fotokópie uvedených materiálov v rozpore so zákonom o ochrane utajovaných skutočností poskytol tiež predstaviteľom finančnej skupiny PENTA (cez Zoltána VARGU ich poskytol Jaroslavovi HAŠČÁKOVI).
Slovenská informačná služba tiež zistila, že Ing. Ján REJDA počíta aj s možnosťou, že sa s predstaviteľmi SIS dohodne a vymení zastavenie spravodajského rozpracovania svojej osoby za zastavenie negatívnej medializácie funkcionárov SIS. Ing. Ján REJDA tiež počíta s možnosťou zmeny politickej situácie po parlamentných voľbách, keď sa do riadiacich pozícii v SIS môžu dostať vyššie uvedené osoby GUMAN, JACKULIAK, ŠIMON alebo osoba Juraj HOLDOŠ (presadzovaný finančnou skupinou PENTA), s ktorými sa dohodne.
Na základe vyššie uvedených skutočností Slovenská informačná služba z dôvodu zaujatosti žiada, aby bolo vyšetrovanie prípadov údajnej nelegálnej činnosti funkcionárov SIS odňaté Úradu boja proti korupcii PPZ a preradené na vyšetrovanie Generálnej prokuratúre SR. Obdobný postup navrhujeme aj v prípade prešetrovania podozrení z nelegálnej činnosti funkcionárov Úradu boja proti korupcii PPZ

Odoslané riaditeľovi SIS Magalovi 19. 3. 2007 elektronickou poštou SIS
Vážený pán riaditeľ,
Som príslušníkom 5. odboru sekcie D SIS kde som funkčne zaradený ako vedúci analytického oddelenia. Obraciam sa na Vás so žiadosťou o riešenie trestnej činnosti príslušníkov SIS a riešenie narušenia osobnej bezpečnosti prislušníka SIS.
Oznamujem Vám, že v mojom súkromnom byte bol koncom mesiaca november 2005 nainštalovaný informačno-technický prostriedok, prostredníctvom ktorého bola zaznamenávaná komunikácia v susednom byte vo vlastníctve záujmovej osoby Zoltán Varga pod krycím názvom ITP ,,Gorila“. Uvedené ITP bolo 23.11.2005 pod č.p. Ntt-3-D-2879/2005 riadne schválené sudcom KS v Bratislave. Zároveň bol v súvislosti s týmto ITP založený spravodajský spis, ktorý viedol vtedajší zástupca riaditeľa 5. odboru pplk. Važecký (spis v súčasnosti v archíve). Všetky úkony týkajúce sa inštalácie ITP, výmeny pamäťových nosičov a ich vyťažovania som zabezpečoval ja osobne (inštaláciu v spolupráci s technikmi sekcie K). Tiež väčšinu písomností zo spisu k ITP Gorila (spracovanie zdôvodnení žiadostí o použitie ITP, informácií o priebehu používania ITP pre sudcu, nová žiadosť o použitie ITP „Gorila 1“ a pod) a všetky do spisu zaradené tzv. ,,skrátené záznamy" som spracovával ja osobne. Pplk. Važecký viedol uvedený spis len formálne a jeho úlohou bolo najmä zaraďovať do neho mnou dodané písomnosti. O všetkých v priebehu nasadenia ITP získaných skutočnostiach som priebežne (ústne a mailom) informoval vedenie odboru (riaditeľ pplk Nigút, zástupca pplk. Važecký) a vedenie sekcie (pplk. Petráš a pplk. Forgáč). Pre nové vedenie SIS som 25.8.2006 tiež vypracoval chronológiu ITP „Gorila“ a „Gorila 1“, chronológiu ohľadne požiadavky Odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru SR (OBKOK UIS PZ) č.p. UIS-V-91-3/2006-KGK na poskytnutie podkladov a audiozáznamov z ITP „Gorila“ a prehľad spravodajských informácií z ITP „Gorila“ spracovaných na 5. odbore.
V tejto súvislosti Vás žiadam o riešenie:
1. úniku utajovaných skutočností z predmetného ITP bývalým riaditeľom sekcie D pplk. Petrášom (Arpáš), ktorý predmetné utajované skutočnosti poskytol za úplatu 4 mil. Sk predstaviteľom finančnej skupiny PENTA a za úplatu 2 mil. Sk bývalému ministrovi hospodárstva J. Malchárkovi čím sa dopustil viacerých trestných činov a zároveň ohrozil moju osobnú bezpečnosť a bezpečnosť mojej rodiny.
2. podozrenia z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa funkcionármi 9. odboru sekcie D (riaditeľka Adamíková, jej zástupca Tkáčik), ktorí pravdepodobne na pokyn nadriadených vyhotovili odpovede na žiadosť Odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru SR (OBKOK UIS PZ) č.p. UIS-V-91-3/2006-KOK na poskytnutie podkladov a audiozáznamov z ITP „Gorila“ v tom zmysle, že SIS uvedenými audiozáznamami nedisponuje, čím zmarili vyšetrovanie OBKOK UIS PZ a zatajili dôkazový materiál k trestnej činnosti príslušníka PZ. Je možné, že podobným spôsobom odpovedali aj na žiadosti Generálnej
a Špeciálnej prokuratúry, ktoré boli o uvedenom prípade trestnej činnosti príslušníka PZ tiež informované a je predpoklad, že tiež požadovali dôkazový materiál v podobe audiozáznamov.
3. podozrenia z trestného činu sprenevery a zneužívania právomoci verejného činiteľa pplk. Važeckým (prípadne ďalšími osobami). Je mi známe, že
v súvislosti s ITP Gorila bolo z osobitných finančných prostriedkov odboru čerpaných minimálne 20 tis. Sk a niekoľko predplatených telefónnych kariet o čom sa nachádzajú doklady aj v spise ITP „Gorila“. Jediné reálne výdavky ale predstavovali 3000 Sk na odcestovanie mojej rodiny počas víkendu keď sa uvedené ITP inštalovalo. Zvyšných 17 tis. Sk a predplatené telefónne karty boli preukázateľne spreneverené.
4. podozrenia z niektorých ďalších trestných činov súvisiacich s predmetným ITP
Vážený pán riaditeľ,
Pri riešeni uvedených podozrení z trestnej činnosti sa obraciam priamo na Vás a nie na svojich priamych nadriadených hlavne z dôvodu, že nechcem rozširovať okruh osôb, ktoré by mali vedomosť o uvedených skutočnostiach spôsobilých ohroziť moju bezpečnosť a bezpečnosť mojej rodiny (najmä umiestnenie ITP v mojom súkromnom byte). Dovoľujem si Vás upozorniť, že metódy práce osôb, ktoré tvorili predmet uvedeného ITP sú trestné činy všetkých druhov, vrátane fyzickej likvidácie. Dovoľujem si Vám tiež oznámiť, že v predmetnom byte v susedstve s bytom záujmových osôb žijem so svojou manželkou a dvoma maloletými synmi (6 rokov a 3 roky).
Dovoľujem si Vás preto požiadať o mlčanlivosť a tieto skutočnosti neoznamovať ďalším osobám v SIS. Som pripravený na spoluprácu s Vami, prípadne na
spoluprácu s OČTK (až po zbavení mlčanlivosti).
Oslovujem Vás najmä z dôvodu, že počas 9-ročného trvania môjho služobného pomeru v SIS som nikdy neprišiel do konfliktu zo zákonom a dodržiavanie tohto princípu je hlavnou zložkou mojej osobnej integrity. Neoznámením uvedených skutočností by som sa dopustil trestného činu Neoznámenia trestného činu (§340 Trestného zákona).
Dúfam, že vzniknutú situáciu vyriešite spravodlivo a verím, že moju dôveru nezneužijete tak, ako to urobil pán Arpáš.
S úctou.
mjr. Ing. Peter MRAVEC
Ku všetkým uvedeným skutočnostiam je potrebné uviesť, že skutočnosti získané prostredníctvom ITP „Gorila“ neboli použité v procesnom konaní, niekoľkonásobný únik utajovaných skutočností nebol novým vedením SIS prešetrovaný, napriek tomu, že všetky podklady boli novému vedeniu SIS poskytnuté.
Je potrebné tiež uviesť, že k úniku utajovaných skutočností z ITP „Gorila“ bola operatívnym pracovníkom Iveta Šimová získaná 19.3.2007 spravodajská informácia 63/956-V-804-10/2007-S, ktorá priamo hovorí o tom, že bývalý riaditeľ sekcie D PaedDr. Ľubomír Arpáš kontaktoval Zoltána Vargu a prostredníctvom neho odovzdal predstaviteľom finančnej skupiny PENTA za 3 - 4 mil. Sk nahrávky z ITP „Gorila“ na CD nosiči. Požiadavkou predstaviteľov PENTY bolo, aby boli uvedené prostriedky presunuté z účtu na účet.
Ďalším operatívnym prešetrovaním na 56. oddelení 5. odboru sekcie D (cez žiadosti na komerčné banky o výpisy z bankových účtov Arpášovej spoločnosti Identita, s.r.o.) bolo zistené, že na účty tejto spoločnosti prichádzajú mesačne rádovo niekoľkostotisícové platby od spoločnosti Barkont, s.r.o., IČO: 35850493, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Peter Demovič, r.č. 720906/6425, bytom L. Novomestského 4, Pezinok, resp. Kríková 10, Bratislava. Uvedený Peter Demovič je v záznamoch ITP „Gorila" spomínaný ako „Demo“, ktorý spoločne so Zoltán Varga pracuje pre finančnú skupinu PENTA. Nový riaditeľ sekcie D napriek týmto skutočnostiam odmietol akékoľvek ďalšie kroky smerom k riešeniu úniku utajovaných skutočností ITP „Gorila“ ako aj k využitiu samotného obsahu ITP.
Príloha č. 1
Príloha listu riaditeľa SIS ministrovi vnútra SR č.p. 63/964-V-342-53/2006-S zaslaná 6.4.2006
Poznatky SIS k úniku utajovaných skutočností z prostredia P PZ SR
Slovenská informačná služba získala poznatky k činnosti finančnej skupiny PENTA, ktorá získava operatívne informácie z prostredia polície a následne ich dokáže využiť pri ovplyvňovaní vyšetrovania v niektorých prípadoch, týkajúcich sa prevažne závažnej hospodárskej trestnej činnosti, ktoré sa riešia hlavne na Úrade boja proti korupcii (ÚBPK). Získané poznatky následne PENTA využíva na ovplyvňovanie vo svoj prospech pri privatizácii štátneho majetku (napr. letiská, Cargo) a pri získavaní významných štátnych zakázok, hlavne v oblasti energetiky a zdravotníctva.
Osoba, ktorá za úplatu pre PENTU v rámci polície pracuje, je Ing. Ján REJDA, ktorý by mal byť v súčasnosti zaradený na ÚBPK vo funkcii vedúceho oddelenia zvláštnych činnosti - operácií s celoslovenskou pôsobnosťou. REJDOVÝM predchodcom v tejto funkcii bol PaedDr. Igor ORAVEC, ktorý ho doporučil ako svojho nástupcu. K REJDOVI bolo zistené, že v rámci polície v minulosti pracoval na PPÚ a taktiež bol vedúcim skupiny ochrany špeciálneho prokurátora JUDr. Michala SERBÍNA.
Ďalej bolo zistené, že na úseku zabezpečenia bezpečnosti a ochrany spoločnosti (vrátane spravodajskej) plní pre PENTU úlohy skupina bývalých príslušníkov PPZ SR a spravodajských zložiek. V tejto skupine má významné miesto aj osoba Zoltán VARGA - bývalý príslušník PZ, ktorý pracoval taktiež na PPÚ. VARGA zabezpečuje a plní pre PENTU úlohy a na pokyn jej predstaviteľov sprostredkováva stretnutia s viacerými doposiaľ neustálenými príslušníkmi polície. VARGA je tiež prostredníkom na zber informácii medzi PENTOU a Ing. Jánom REJDOM. REJDA mu na jeho žiadosť dodáva všetky operatívne informácie vrátane tzv. realizákov a následne pokynov od vyšetrovateľov a prokurátorov, ktoré mu „prejdú cez ruku“ a ku ktorým sa má možnosť v rámci ÚBPK dostať. Taktiež plní úlohy pre Zoltána VARGU (PENTU) vo forme rôznych prešetrovaní a miestnych operatívnych zisťovaní - lustrácii podľa zadania. Za tieto „služby“ pre PENTU dostáva prostredníctvom Zoltána VARGU paušálne 50 tisíc Skk na štvrťroka a za každý operatívny poznatok (na čom sa aktuálne pracuje) sa pohybuje odmena od 3-5 tisíc SKK a za každý „stiahnutý realizák“ odstúpený vyšetrovateľovi sa odmena pohybuje od 5-10 tis. SKK. Za rok 2005 Ing. REJDA riešil pre Zoltána VARGU celkovo 11 rôznych operatívnych šetrení a tzv. realizákov.
REJDA aj so svojimi operatívcami riešil aj prípady okolo privatizácie Letiska M. R. Štefánika a privatizácie nákladnej železničnej dopravy ŽS CARGO. Obidva tieto prípady riešil REJDA na pokyn VARGU od PENTY. V prípade privatizácie Letiska M. R. Štefánika mu boli PENTOU (podklady k šetreniu zabezpečil Mgr. Jaroslav HAŠČÁK) dodané informácie o spolupráci ministra dopravy, pôšt a telekomunikácii SR a členov privatizačnej komisie za MDPT SR s konkurenčným konzorciom Albertis
zastrešovaným finančnou skupinou J&T. Prostredníctvom začatého vyšetrovania následne PENTA v privatizačnom procese Letiska M.R. Štefánika vydierala predstaviteľov MDPT SR. Základné informácie o tejto činnosti REJDU už boli zo SIS na MV SR odstúpené. REJDA mal následne na otázky svojich nadriadených (prezident PPZ, riaditeľ UBPK) pripravenú legendu, ktorú mal aj papierovo podloženú v spise a to síce tak, že v prípade letiska sa potvrdila ich vlastná informácia P PZ, že subporadca MEINL Banky AG spoločnosť SH&E Limited spoločne s predsedom privatizačnej komisie Dr. Branislavom KVASNICOM pracovali v prospech konkurenčného subjektu J&T, ale nakoniec aj tak vyhralo konzorcium TwoOne.
V prípade ŽS Cargo a.s. mali konať z iniciatívy JUDr. Jána VAĽU a špeciálneho prokurátora, takže sú v obidvoch prípadoch čistí. Bolo tiež zistené, že REJDA a VARGA v prípade iniciácie niektorých šetrení ÚBPK v prospech PENTY používajú z dôvodov ochrany zdrojov formu anonymných oznámení, ktoré potom začne REJDA šetriť.
VARGA dostal od Jaroslava HAŠČÁKA pre REJDU aj úlohu ohľadne bližšie nezisteného trestného oznámenia na Ing. Annu BUBENÍKOVÚ z FNM, ktorá pracuje v prospech PENTY (údajne predávala niečo z majetku podniku, ktorý sa privatizoval). REJDA má zabezpečiť všetky dostupné poznatky k tomu prípadu a cez svoje kontakty v PZ snažiť sa to zahrať do stratena, resp. zastaviť prípadné trestné stíhanie. Obdobnú úlohu dostal REJDA aj čo sa týka poznatkov odstúpených zo SIS ohľadom BRATISLAVSKEJ TEPLÁRENSKEJ a.s., ktorá má ísť do privatizácie a má o ňu eminentný záujem PENTA. Ďalšou úlohou, ktorú REJDA dostal od PENTY je operatívne rozpracovanie predsedu predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne MUDr. Svätopluka HLAVAČKU. MUDr. Hlavačka už Pente tzv. prerástol cez hlavu a nekoná v súlade so záujmami PENTY a podľa vzájomných dohôd. REJDA má za úlohu na neho niečo nájsť. K danej veci sa REJDOVI podarilo zatiaľ zistiť len porušenie zákona o verejnom obstarávaní a zatiaľ to nie je na trestné stíhanie, o čo má PENTA eminentný záujem. Zoltán VARGA má REJDOVI od HAŠČÁKA poskytnúť ďalšie podklady na diskreditáciu MUDr. HLAVAČKU.
REJDA sa v prospech PENTY zaoberá aj prípadom spoločnosti V.O.D.S. a.s., kde je už časť vo vyšetrovaní a ďalšiu časť prípadu má ešte stále operatíva, ktorá preveruje použitie všetkých príspevkov z Recyklačného fondu.
REJDA obdobným spôsobom spolupracuje aj s ďalšími bývalými príslušníkmi PPÚ PZ SR ako napríklad Michal HRBÁČEK, Vlastimil ZAMBOCH a Martin LIESKOVSKÝ a získava pre nich informácie dôverného charakteru z prostredia PZ.
Dodatočne bolo zistené, že REJDA z prostredia SIS získal informácie o tom, že SIS disponuje horeuvedenými informáciami o jeho činnosti v prospech PENTY. REJDA v priebehu 13. týždňa 2006 na pokyn Zoltána VARGU ako protiopatrenie k zisteniam SIS kontaktoval novinárku denníka SME Moniku ŽEMLOVÚ (s ktorou udržuje neštandardné vzťahy) a poskytol jej na zverejnenie diskreditačné materiály k funkcionárom Slovenskej informačnej služby, ktoré boli v priebehu 14. týždňa 2006 ŽEMLOVOU aj čiastočne zverejnené. Je predpoklad, že obdobným spôsobom sa k diskreditačným informáciám k funkcionárom SIS dostal aj novinár Milan ŽITNÝ (Domino Fórum). Kontakty na ŽEMLOVÚ a ŽITNÉHO získal REJDA od svojho predchodcu vo funkcii PaedDr. Igora ORAVCA. Diskreditačné informácie na funkcionárov SIS. ktorými REJDA disponuje mu už dávnejšie poskytli Miroslav
GUMAN, Daniel JACKULIAK a Stanislav ŠIMON, ktorí nimi sledujú svoje osobné záujmy a vedú diskreditačnú kampaň voči SIS.
Na základe horeuvedených skutočnosti je možné činnosť Ing. Jána REJDU kvalifikovať ako únik utajovaných skutočnosti a zneužitie právomoci verejného činiteľa. Uvedené môže mať vplyv na posudzovanie bezpečnostnej spoľahlivosti Ing. Jána REJDU podľa par. 14 ods. 2 písm. a) a c) bod 6 a 10 Zákona 215/2004 Z.z. Podľa zistení SIS priamy nadriadený REJDU - riaditeľ Úradu boja proti korupcii PaedDr. Tibor GAŠPAR je o horeuvedených aktivitách REJDU informovaný.
Doplňujúce údaje
Ing. Ján REJDA, r.č. 710801/6784, trvale bytom: Diely, Kmeťová 23/8, Nitra
JUDr. Michal SERBÍN, r.č. 521027/292, trvale bytom: Plicková 7470/3, BA
Zoltán VARGA, r.č. 660721/6825, trvale bytom Fedinová 1134/2, BA
Mgr. Jaroslav HAŠČÁK r.č. 690830/9452
Dr. Branislav KVASNICA CSc., r.č. 660315/6230
Mgr. Ján VAĽO, r.č. 631118/6772 -
Ing. Anna BUBENÍKOVÁ. r.č. 635919/7504
MUDr. Svätopluk HLAVAČKA, r.č. 630709/6378
PaedDr. Igor ORAVEC, r.č. 620524/6432
Monika ŽEMLOVÁ, r.č. 725614/7316
Milan ŽITNÝ, r.č. 520709/205
Ing. Miroslav GUMAN, r.č. 590731/6833
Daniel JACKULIAK, r.č. 661203/7069
Stanislav ŠIMON, r.č. 580708/6967
J&T, IČO: 31391087
ŽS CARGO a.s. IČO: 35828226
PENTA INVESTMENT a.s. IČO: 35898194
Letisko M.R.Štefánika, IČO:33884916
BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. BA, IČO: 35823542
V.O.D.S. a.s. KE, IČO: 36200301
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA a.s., IČO: 36937874
Príloha č. 2
8.12.2005 - Identifikačné znaky funkcionára PPZ, ktorý pracuje pre Zoltána Vargu
- stretnutie sa uskutočnilo 8.12.2005 v čase od 16.40 hod. do 17.50 hod.
- pracuje vo vedúcej funkcii na Úrade boja proti korupcii PPZ SR v Bratislave na Račianskej ulici, pracovisko má na 5. poschodí (na 4. poschodí pod ním je Ústav justičnej a kriminálnej polície PPZ)
- jeho organizačná zložka je zapojená do riešenia prípadu Recyklačného fondu
- pôvodne pracoval pod Mgr. Ján Vaľo — zástupca riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite. Ešte predtým pôsobil na PPÚ PPZ SR (pravdepodobne spoločne s Vargom)
- má titul inžinier
- súkromne vlastní automobil Š — Felícia, chce si kúpiť ojazdenú Š - Octavia
- býva v BN bytovom dome na samom vrchu, kde je člen domového výboru.
Varga mu platí 50 tis. Sk štvrťročne paušál. Okrem toho mu Varga platí osobitne za každý pripad. Tento rok (2005) riešil pre Vargu 4 paušály, 3 realizáky a 4 ďalšie veci
- spolu 11 vecí.
Rozprávajú aj o osobe Gabčo, ktorá odchádza z PPZ a ktorého manželka, resp. partnerka robí v SIS.
Varga získava informácie aj od iných policajtov, ktorí si myslia, že majú tie najdôležitejšie informácie. Varga sa sťažuje, že mu stále volajú a on sa koľkokrát stretáva k veciam ktoré nemajú hodnotu. Radšej sa ale stretne k nevýznamnej veci ako keby mu malo ujsť niečo dôležité.
Dodatočne koncom decembra 2005 Slovenská informačná služba na základe uvedených identifikačných znakov zistila, že funkcionárom PPZ, ktorý sa 8.12.2005 stretol so Zoltánom VARGOM je Ing. Ján REJDA - vedúci oddelenia zvláštnych činností ÚBPK PPZ SR.
Príloha č. 3
28.2.2006 (Zoltán VARGA. Ing. Ján REJDA) - skrátený záznam
12.27 hod. - 12.56 hod. - skrátený záznam
Stretnutie vyvolal pravdepodobne Ing. Ján REJDA - vedúci oddelenia zvláštnych činností ÚBPK PPZ SR. REJDA informuje VARGU, že ho včera kontaktoval Ján POLÁK. Ten mu povedal, že v SIS bol na odstúpenie pre MV SR pripravený materiál o spolupráci REJDU s VARGOM. Podľa tohto materiálu má VARGA platiť REJDOVI 50 tis. Sk mesačne (pozn. spracovateľa - ide o č.p. 63/956-V-689-5/2006-S, ktorá zostala na odbore, podľa tejto SI platí VARGA REJDOVI 50 tis. Sk kvartálne). Uvedenú informáciu podľa tvrdení Jána POLÁKA mal v SIS stopiť jeho brat JUDr. František POLÁK, ktorý je riaditeľom odboru SIS (resp. malo mu byť nadriadeným oznámené, že REJDA je ich človek). REJDA si presne nevie spomenúť na meno odboru SIS, ktorého je POLÁK riaditeľom, ale je to niečo s náboženstvom, politickými stranami a pod. (pozn. sprac. - ide o riaditeľa 1. odboru sekcie D František RENÁTO). VARGA sa pýta REJDU odkiaľ pozná Jána a Františka POLÁKA. REJDA hovorí, že s Jánom POLÁKOM sa pozná dobre, sú dlhoroční rodinní priatelia. Ján POLÁK bol REJDOVI za svedka na svadbe. REJDA pozná dobre aj POLÁKOVÝCH rodičov. POLÁKOVCI sú zo Šurian. Ján POLÁK bol tiež policajtom, urobil si právo a teraz je advokátom (civil). JUDr. Františka POLÁKA pozná REJDA len cez jeho brata Jána a naposledy s ním hovoril práve na Jánovej svadbe, REJDA hovorí, že JUDr. František POLÁK bol vyšetrovateľ, potom siskár, potom advokát a potom znova siskár. JUDr. František POLÁK má dom v Topolčanoch. VARGA sa pýta REJDU, že kto písal tu správu o platení REJDU VARGOM. REJDA hovori, že zatiaľ to ešte nevie, že dnes sa má s Františkom POLÁKOM stretnúť o 18.00 v Nitre. REJDA hovorí, že s odborom SIS, ktorý vedie F. POLÁK riešia kauzu BN kňaza (ide o 250 pravdepodobne mil. Sk), kde sa im (pravdepodobne SIS) stratil BN kufrík. VARGA vie o kauze. Ide o toho kňaza čo ho teraz strážia kukláči. F. POLÁK ako dôvod dnešného stretnutia uviedol práve uvedenú kauzu. VARGA si myslí, že môže ísť len o zámienku na stretnutie a F. POLÁK možno bude chcieť aby bol REJDA spolupracovník SIS. REJDA hovorí, že by na to nepristúpil. VARGA mu oponuje, že prečo by nemohol byť REJDA spolupracovník SIS (mal by ďalší plat a krytie zo SIS). REJDA už ohlásil stretnutie s F. POLÁKOM svojmu nadriadenému Tiborovi (pravdepodobne Tibor GAŠPAR - riaditeľ ÚBPK). REJDA Tibora informoval aj o správe SIS o jeho spolupráci s VARGOM za 50 tis. Sk mesačne (ak by náhodou minister vnútra dostal tú informáciu čo mala byť stopnutá) — Tibor sa smial, že prečo dostáva REJDA tak málo. REJDA a Tibor majú kamarátsky vzťah.
REJDA hovori, že Ján POLÁK mu okrem vyššie spomenutej informácie ukázal aj firmu V.O.D.S., a.s. a osobu Igor SIDOR.
VARGA si mysli, že F. POLÁK nechce REJDOVI zle. Uvidia podľa výsledku stretnutia. VARGA hovorí, že ak bude F. POLÁK chcieť REJDU len naverbovať, tak je dobre. Ak budú chcieť od REJDU informácie a budú sa mu vyhrážať, tak má
REJDA napísať oficiálny záznam zo stretnutia, kde má uviesť, že sa mu vyhrážali, že na neho vyťahovali jeho kontakty z minulosti na VARGU, HRBÁČKA, ŽAMBOCHA, (podľa tohto čo siskári použijú) a že ak s nimi nebude spolupracovať tak sa postarajú o to, že na PPZ skonči. V prípade problémov majú proti riaditeľovi kontrarozviedky SIS a ďalšej osoby zo SIS určitý materiál, ktorý už REJDA ukazoval Tiborovi (pravdepodobne GAŠPAROVI). Tibor zatiaľ nechce ísť so SIS do konfliktu a nechce uvedený prípad rozrábať. V uvedenom prípade sú zainteresovaní aj funkcionári CKÚ. Ak by sa REJDA so SIS nedohodol, tak nadriadeným povie, že materiály o jeho spolupráci s VARGOM vyprodukovala SIS keď sa dozvedela, že REJDA má materiály na riaditeľa kontrarozviedky. VARGA hovorí REJDOVI, že kľudne môže na stretnutí povedať F. POLÁKOVI, že ho zoznámi z VARGOM.
REJDA rozpráva VARGOVI, že po nástupe PADU do funkcie ministra vnútra si PADO zavolal prezidenta PPZ Kulicha a riaditeľa ÚBPK Tibora Gašpara. Pýtal sa ich, čo rieši PPZ v prípadoch privatizácie letiska a Carga. Obidva tieto prípady rieši REJDA (pravdepodobne na pokyn VARGU a PENTY). Minister vnútra sa údajne priamo spýtal čo REJDA šetrí. V prípade letiska sa potvrdila vlastná informácia PPZ, že subporadca spoločne s predsedom privatizačnej komisie pracovali v prospech konkurenčného subjektu, ale nakoniec aj tak vyhrali rakúšania. V prípade Carga konali z iniciatívy Valu a špeciálneho prokurátora, takže sú v obidvoch prípadoch čistí.
VARGA hovorí aj o BN oznámení na BUBENÍKOVÚ z FNM. VARGA hovorí, že nie je pravdivé. REJDA hovorí, že to zatiaľ v BN prehľadoch z Nitry nenašiel.
VARGA hovorí REJDOVI, že je potrebné rozrobiť šéfa predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne - VARGA si nevie spomenúť presne na meno, ešte ho REJDOVI dodá (pravdepodobne MUDr. Svätopluk HLAVAČKA). Ide pravdepodobne o zakázku pre PENTU. REJDA ho má obviniť z BN podvodov rádovo v desiatkách mil. Sk.
Opäť sa vracajú k SIS. VARGA hovorí, že siskári len skúšajú, že nič nevedia.
Bavia sa o tom odkiaľ má SIS informáciu, že VARGA dáva REJDOVI 50 tis. Sk mesačne. Hovoria, že uvedené číslo nie je pravdivé. VARGA dáva REJDOVI 100 tis. Sk kvartálne plus extra peniaze, o ktorých nikto nevie. VARGA si myslí, že uvedené číslo si SIS mohla vymyslieť. REJDA sa pýta VARGU, či uvedená informácia nemohla uniknúť z VARGOVHO okolia. VARGA to vylučuje, možno mohlo niečo uniknúť z okolia Miša (pravdepodobne HRBÁČEK). VARGA inštruuje REJDU, že ak sa ho na stretnutí bude F. POLÁK pýtať na neho (VARGU), tak mu má priamo povedať, že VARGU pozná (VARGA bol v minulosti v PZ jeho šéf) a občas sa stretávajú. K spolupráci VARGU s finančnou skupinou PENTA má uviesť, že ide o fámu. Toto tvrdenie má podporiť príkladmi, keď VARGA nezískal zákazky na stráženie objektov pod vplyvom PENTY (napr. Maytex Lipt. Mikuláš, Ozetu Trenčín). Jediné čo od PENTY dostal bolo ZSNP Žiar nad Hronom. POLÁKOVI má povedať, že uvedené fámy o spolupráci VARGU a PENTY môžu pochádzať zo skutočnosti, že VARGOV brat robí v PENTE šoféra a VARGA sa pozná s niektorými bývalými príslušníkmi PZ, ktorí teraz pracujú pre PENTU.
Príloha č. 4
20.3.2006 (Zoltán VARGA, Ing. Ján REJDA) — skrátený záznam
11.08 hod. - 11.53 hod. (v pozadí nechali hlasnejšie pustenú TV, zrozumiteľných je menej ako 50% záznamu)
Na začiatku rozoberajú BN osobu v zdravotníctve, ktorého REJDA začal rozrábať na základe pokynu VARGU. Pravdepodobne ide o predsedu predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne MUDr. Svätopluk HLAVAČKA (viď stretnutie VARGA, REJDA 28.2.2006). REJDA hovorí VARGOVI, že zatiaľ tam našiel len porušenie zákona o verejnom obstarávaní a zatiaľ to nie je na trestné stíhanie. REJDA by sa rád stretol so zdrojom informácii o záujmovej osobe (nikde nebude figurovať, REJDA ani nepotrebuje vedieť jeho meno). VARGA hovorí, že sa na to musí spýtať Sláva (HAŠČÁK) a stretnúť sa so zdrojom nebude jednoduché. REJDA sa pýta, či je záujem aby sa našlo niečo na trestné stíhanie. VARGA prisviedča, že je veľký záujem. VARGA rozpráva o BN štúdii o reforme zdravotníctva, za ktorú zobrala rozrábaná osoba od BN „Japoncov“ 20 mil. Sk. Spomínajú Veriteľ, a.s. REJDA hovorí, že už má k záujmovej osobe 3 telefónne čísla na nasadenie ITP. REJDA vysvetľuje VARGOVI problémy okolo realizácie rozrábania záujmovej osoby (úkony, spisy atď.).
VARGA sa pýta REJDU na spoločnosť V.O.D.S. (Je tam niečo?“). REJDA vysvetľuje, že časť je už vo vyšetrovaní a časť má ešte stále operatíva, ktorá preveruje použitie všetkých príspevkov z Recyklačného fondu. VARGA sa ešte spýta VALAŠIKA, či tam vidí nejaký problém.
VARGA rozpráva ako všetci kradnú a ako sa už do volieb nedá veľa urobiť. VARGA rozpráva o BN stretnutí, na ktorom boli okrem neho aj minister hospodárstva Jirko MALCHÁREK, minister zdravotníctva Rudolf ZAJAC, minister kultúry TÓTH a poslanci ELSNER, KOLESÁR a DŽUPA (všetci odišli z HZDS do Malchárkovho poslaneckého klubu). Fero TÓTH tam dotiahol nejakú staršiu pani - štátnu tajomníčku Ministerstva školstva. Tá jediná bola podľa VARGU celkom normálna.
REJDA sa pýta VARGU: „Siskári ti nedajú pokoj? VARGA hovorí, že išla nejaká správa zo SIS na MV SR o VARGOVI a REJDOVI. Ľubo ŠEVČÍK (poradca Malchárka dosadený Haščákom, predseda DR SE, a.s.) sa pýtal VARGU, či vie o tom, že dáva REJDOVI 40 - 50 tis. Sk mesačne. REJDA hovorí, že už aj jeho sa pýtali na jeho spoluprácu s VARGOM a PENTOU. REJDA hovoril s KRIŽALKOVIČOM (pozn. sprac.: bývalý riaditeľ inšpekcie MV SR, minister PALKO ho odvolal, minister PADO ho zobral späť za svojho poradcu), ktorý mu potvrdil, že boli nejaké správy na REJDU, ale REJDA mu vysvetlil, že riaditeľ kontrarozviedky ARPÁŠ - PETRÁŠ sa uvedenými správami len snaží pošliapať REJDOV kredit a znížiť jeho dôveryhodnosť, pretože zistil, že REJDA má na neho kompromitujúce materiály („máme na neho kopu veci“). REJDA hovori, že správy na jeho spoluprácu s VARGOM a PENTOU išli z 5. odboru kontrarozviedky SIS - odbor ekonomiky a boja proti organizovanej kriminalite.
REJDA vysvetľuje VARGOVI, že ARPÁŠ cez svoju manželku (tiež pracuje v SIS) riadil biskupa rožňavskej diecézy, ktorý podpísal zmenky na 250 mil. Sk a zakladal cirkevné majetky.
REJDA hovorí o svojom ďalšom stretnutí s riaditeľom 1. odboru sekcie D SIS Františkom POLÁKOM. POLÁK mu hovoril, že jeho nadriadení mali informácie o ich prvom stretnutí. POLÁK im potvrdil, že vyvolal s REJDOM stretnutie. REJDA sa pýta VARGU odkiaľ mali siskári informácie o prvom stretnutí. REJDA sa pýta VARGU či sa niekde pýtal na POLÁKA. VARGA hovori, že sa síce na POLÁKA pýtal, ale neuvádzal žiadne súvislosti. REJDA hovori, že POLÁK mu hovoril, že má dohody so SLOTOM a FICOM a že má nábeh na námestníka riaditeľa SIS (pozn. sprac.: nie je jasné, či to POLÁK povedal o sebe alebo o ARPÁŠOVI - z kontextu pravdepodobne o ARPÁŠOVI).
REJDA hovorí, že si už vybavil, že na neho nepôjde zo SIS už žiadna správa. („Ja som si to zabezpečil“). „Že keď aj niečo agenti donesú, zo SIS nič nevyjde“. REJDA ako protihodnotu ponúkol, že sa nebude kriminalizovať SLOTA a že nebude rozrábať SMER.
REJDA a VARGA špekulujú kto mohol na nich dať uvedenú informáciu. Spomínajú niekoľko mien bývalých policajtov, ktorí robili v polícii a potom prešli k SIS (spomínajú opäť 5. odbor kontrarozviedky). Spomínajú mená „Paľo Múčka“, „Imrišek“, „Paľko“, „Palkovič“, „Cvik“ - mená nie je presne rozumieť. Debatu uzatvárajú, že sa to pokúsia zistiť a keď sa im to nepodarí zistiť, tak po voľbách to určite vyjde najavo.
REJDA hovorí, že jeho šéf Tibor GAŠPAR mal už rokovania s viacerými politikmi (KALIŇÁK, KDH…), ktorí ho uistili, že by po voľbách mal zostať na svojom poste. VARGA oponuje REJDOVI, že to môže byť úplne inak. Hovorí, že dnes ešte nikto nevie kto bude minister vnútra. Minister si hneď vymení policajného prezidenta a ten vymení viceprezidenta a šéfov protikorupčného a organizovaného. Uvádza hypotetický príklad, že keby sa policajným prezidentom stal Michal HRBÁČEK, tak on bude šéfom protikorupčného a Maťo LIESKOVSKÝ šéfom organizovaného. Nie preto, že by bol chytrejší ako GAŠPAR, ale preto, aby sa vedeli medzi sebou dohodnúť, že „koho dojebať a koho nechať na pokoji“. VARGA uvádza ďalší príklad, keď MEČIAR 3 krát sľúbil pred REZEŠOM Milanovi BALIŠOVI funkciu ministra vnútra a po voľbách sa na nich vykašľal a ešte sa ich snažil odstaviť od REZEŠA. Hovoril o nich ako o vagabundoch a skrachovaných policajtoch. VARGA ironizuje, že sa čuduje, že mu ešte BALIŠ nezavolal, aby zohnal ľudí, že po voľbách idú obsadiť Ministerstvo vnútra.
REJDA hovorí o automobile, ktorý si ide kúpiť. Ide o 5 ročný Mitsubishi Galant za 290 tis. Sk. REJDA ho má z neznámych dôvodov dostať za 250, resp. 150 tis. Sk. REJDA to už oznámil svojmu šéfovi.
VARGA hovorí aby sa REJDA pozrel na prípad Hanky BUBENÍKOVEJ z FNM. REJDA hovorí, že ešte to presne nevie, ale že predávali niečo z majetku podniku, ktorý sa privatizoval. VARGA oponuje, že oni majú teraz taký istý problém s bratislavským letiskom, ktoré už sprivatizovali, ale ešte neprevzali kontrolu a manažment letiska si naďalej vypisuje výberové konania a nemôžu to zastaviť. Podľa VARGU sa s tým nič nedá robiť a BUBENÍKOVÁ pravdepodobne nič neporušila (pozn. sprac.: VARGA pravdepodobne cez REJDU lobuje na príkaz HAŠČÁKA v prospech zastavenia vyšetrovania prípadu, v ktorom je zaangažovaná aj BUBENÍKOVÁ).
Príloha č. 5
30.3.2006 (Zoltán VARGA. Ing. Ján REJDA) - skrátený záznam
14.50 hod. - 15.18 hod.
REJDA hneď po vstupe do priestoru hovori: „Zistil som kto to na nás vypisuje“. REJDA bol na stretnutí s BN „Marošom", ktorý má kamaráta na SISke. Maroš mu povedal, že na nich (REJDA, VARGA) vypisuje pamflety „muž tej baby zo SISky, ktorú teraz chytili pri Bielikovi“ - „šéf kontrarozviedky ARPÁŠ osobne písal tú správu“. REJDA je presvedčený, že „Maroš“ mu hovoril pravdu, pretože mu to potvrdil včera aj ďalší zdroj (pozn. sprac.: asi POLÁK). VARGA sa pýta kto je tá baba. REJDA hovorí, že to je Dana ARPÁŠOVÁ - manželka šéfa kontrarozviedky SIS ARPÁŠA - PETRÁŠA, ktorá REJDOVI prechádza vo vyšetrovaní kauzy na biskupskom úrade v Rožňave - Báthory. Dana ARPÁŠOVÁ pracuje na SIS na odbore riadenom POLÁKOM.
VARGA sa pýta REJDU odkiaľ môže ARPÁŠ vedieť o spolupráci REJDU a VARGU. REJDA odpovedá, že nevie, ale bolo mu povedané, že uvedená informácia nešla zo žiadneho odboru, ale ju napísal osobne šéf kontrarozviedky ARPÁŠ. VARGA sa pýta odkiaľ potom o spolupráci REJDU s VARGOM mohol vedieť POLÁK. REJDA nevie, ale hovorí, že POLÁK hovoril pravdu, pretože mu to nezávisle potvrdil aj „Maroš“.
VARGA odpovedá: „No dobre. To si budeme musieť bez rešpektu na nich niečo vymyslieť.“ REJDA zistil, že ich bývalý kolega (kukláč) BNO „Dušan“ sa o nich na SIS vyjadruje negatívne, ale REJDA nemá potvrdené, že „Dušan“ je aj za informáciami o spolupráci REJDU s VARGOM. REJDA nemá potvrdené, že „Dušan“ určite pracuje na SIS, ale má potvrdené, že sa v SIS negatívne vyjadruje o celej ich bývalej partii. VARGA sa pýta či aj o ostatných. REJDA odpovedá, že aj o ostatných - o „Robovi, o Ľubovi“. VARGA hovorí: „Čo mu treba rozbiť piču?“
REJDA hovorí, že podľa Marošovho zdroja v SIS je o nich (REJDA, VARGA,…) na SIS enormný záujem. REJDA to dáva do súvisu s tým, že jeho kolega GABČO (jeho žena robí na SIS) má prístup k situačným správam, operatívnym a vyšetrovacím spisom a siskári cez neho vidia všetko čo Úrad boja proti korupcii robí. Má to ale jeden háčik - REJDOVE spisy sú tajné, majú do nich pristúp len REJDA a riaditeľ Tibor GAŠPAR. Ostatní vedúci pracovníci ÚBPK vedia o tom, že tieto spisy existujú, ale nemajú do nich prístup („po každej porade vykopne GAŠPAR všetkých von a uvedené prípady rieši len so mnou“). Podľa REJDU sa siskári boja uvedených spisov, pretože nevedia presne čo REJDA a GAŠPAR robia, a preto majú o ne enormný záujem. REJDA hovorí, že mu Tibor GAŠPAR sľúbil, že ak zostane po voľbách vo svojej funkcii, tak GABČA vyhodí. VARGA sa pýta, prečo ho GAŠPAR nevyhodí už teraz. REJDA nevie (nemohol sa to GAŠPARA ako riaditeľa priamo opýtať). REJDA si myslí, že mu osobne GABČO moc uškodiť nemôže, pretože nevie presne čo REJDA robí.
VARGA sa pýta REJDU, či toho „Dušana“ nechajú tak, alebo ho budú riešiť. REJDA navrhuje aby ho dotiahli na nejaké stretnutie. REJDA ho zatiaľ nechce riešiť, kým nemajú 100% istotu, že za informáciou o spolupráci REJDU s VARGOM bol „Dušan“. VARGA hovorí: „Však bol jeden z nás“ (kukláči). VARGA hovorí, že „Dušana“ nemal nikdy rád, že on má na takých ľudí nos, vždy si myslel, že „Dušan“ je podrazák a už vtedy “by mu najradšej jebol". VARGA navrhuje, že dotiahne „Dušana“ na pivo, kde bude REJDA, VARGA, „Robo, „Ľubo“ a VARGA sa spýta Dušana „či mu nejebe“ a že ak sa ešte raz dozvie o takých informáciách, „tak mu bude Slovensko malé“. VARGA hovorí o možnosti jeho fyzickej likvidácie. Hovorí, že keď ho stretne, tak mu „najebe na ulici, do piči, kokotovi“.
VARGA sa pýta: „Jak sa volá tá piča?“ REJDA odpovedá, VARGA si zapisuje: „Dana Arpášová, Dana Petrášová, ona je z Levíc, krycie meno má Kováčová, aj iné, je to manželka šéfa kontry PETRÁŠA“. VARGA sa pýta na krstné meno ARPÁŠA. REJDA nevie a vysvetľuje, že krycie meno má PETRÁŠ.
REJDA hovorí, že bol z celej situácie nahnevaný a vo veci ARPÁŠA - PETRÁŠA bol za svojim šéfom Tiborom GAŠPAROM. GAŠPAR mu povedal : „ Neboj sa Jano, najprv musíš vychladnúť a potom ich zrealizujeme. Aj ja mám na nich informácie“.
REJDA pokračuje v diktovaní faktov k PETRÁŠOVEJ - KOVÁČOVEJ, ktoré si VARGA zapisuje: „Ona ako agentka riadila toho kňaza Báthoryho z Rožňavy -konateľ biskupského úradu, čo podpísal zmenky a zakladal a predával cirkevné majetky. Báthory je v uvedenej kauze obvinený, je stíhaný, bola na neho objednávka vraždy, SIS ho chránila a teraz je chránený svedok. SISka ho dala do väzenskej nemocnice, dala skúmať jeho duševný stav a SIS zariadila, že je nesvojprávny.“ REJDA hovori, že to riešil: „Bol tam záväzný pokyn prokurátora na opoznanie PETRÁŠOVEJ, ale tým pádom, že toho kňaza zbavili svojprávnosti nebude Petrášová opoznaná." VARGA sa pýta, či KOVÁČOVÁ riadila toho kňaza pod týmto menom. REJDA nevie, ale má to niekde zapísané. PETRÁŠOVÁ - KOVÁČOVÁ okrem toho vystupuje aj v kauze BIELIK. PETRÁŠOVÁ — KOVÁČOVÁ je v SIS zaradená na odbore, ktorý riadi POLÁK a ktorý má na starosti politické strany, cirkvi a korupciu v štátnej správe. REJDA hovorí, že Ďuro bude názov odboru vedieť presne (pravdepodobne HOLDOŠ). VARGA hovori, že si to nezapisuje pre Ďura, ale pre Sláva (HAŠČÁK). REJDA hovorí, že má k tomu kompletný materiál. VARGA sa pýta, či mu ho vie REJDA dodať. REJDA odpovedá: „Áno, viem ho dodať". VARGA hovori, že to dá Slávovi.
VARGA sa pýta: „Čo to je za piču tá PETRÁŠOVÁ?“ REJDA odpovedá: “Jeblina. Už dávno mala ísť preč z tej SISky, mala tam nejaké prúsery a je tam furt. Drží ju tam PETRÁŠ“. VARGA sa pýta koľko rokov má PETRÁŠOVÁ. REJDA hovorí, že to je všetko v tých papieroch, ktoré mu môže dodať už zajtra. VARGA hovorí, že stačí až v pondelok (3.4.2006). VARGA sa pýta, či „Dušan“ robí na SIS pod POLÁKOM. REJDA presne nevie, ale asi nie, „Dušan“ by mal robiť na organizovanom zločine pod PETRÁŠOM.
REJDA sa pýta VARGU, že čo to je za deravá SISka, keď mu to okrem POLÁKA došiel povedať aj „Maroš“,… VARGA ho preruší: „SIS je celá deravá“. REJDA pokračuje, že mu to bol Maroš povedať dnes (Maroš je pravdepodobne kolega REJDU na PPZ). Maroš mu povedal, že má vnútri v SIS kamaráta na vysokom
mieste (REJDA mu povedal, že vie o týchto kontaktoch) a že má informácie o správach na REJDU, že ich napísal osobne muž tej baby čo sa stretla zo sudcom ohľadne Bielika. VARGA sa pýta či je ARPÁŠ vo funkcii za KDH. REJDA presne nevie, ale ARPÁŠ je z Levíc, napadlo ho, že by mohol byť za Maďarov.
REJDA sumarizuje, že je dobre, že už majú pôvodcu správ o nich lokalizovaného. VARGA hovorí, že zajtra bude s „Frátrikom“ a pozrú sa na to. VARGA hovorí, že jeho nejaký „ARPÁŠ - PINDÁŠ“ netrápi, ale nebude si utierať hubu do REJDU. Bude to treba pustiť špeciálnym sudcom a prokurátorom.
VARGA bol včera (29.3.2006) na kúpalisku vo Veľkom Mederi. REJDA hovori, že siskári sú nervózni z toho, že vidia na výpisoch z hovorov, že oni (REJDA a spol.) komunikujú z VOS, VSS, médiami (STV, novinári). REJDA ešte pôjde za GAŠPAROM ohľadne rozpracovania PETRÁŠA - ARPÁŠA. GAŠPAR možno do volieb nebude chcieť do toho ísť. Možno ho rozpracujú až po voľbách. REJDA hovorí, že mu novinárka Žemlová (SME) hovorila: „Jano, ak máš niečo na SIS, ja to uverejním hneď.“ VARGA hovori REJDOVI aby to Žemlovej pustil. REJDA hovori, že má na nich zvnútra aj kopu iných materiálov - zneužívanie služobných vozidiel, zneužívanie služobných bytov, kupčenie s bezpečnostnými previerkami. REJDA má presné informácie kde, kedy, ako. REJDA to má od človeka čo bol v SIS, teraz odišiel do VOS a pustil to. Sú to všetko čerstvé veci.
REJDA hovorí, že keď sa PETRÁŠ dozvie, že REJDA o ňom vie, tak mu možno dá pokoj. Je tiež možné, že sa do SIS po voľbách dostane Ďuri (pravdepodobne HOLDOŠ) a bude to v poriadku.
REJDA hovorí ako dnes pritlačil na Maroša (pravdepodobne podriadený) v prípade urýchlenia kauzy spoločnosti Merkuria - Zoroslav Kollár (balík pohľadávok VÚB). Bolo tam 32 pohľadávok a on ešte nemal vyčíslených 5. REJDA vysvetľuje procesné
veci.
VARGA hovorí, že je dnes pozvaný na otvorenie koňakového baru, ktorý si v Bratislave otvárajú 3 ľudia z Košíc (väzby na Igor Sidor) — členské je 250 tis. Sk na rok, 5 tis. Sk mesačne a ešte sa platí za konzumáciu. VARGA sa smeje, že by bolo dobré keby s nim spolupracovali, pretože môže dať tip ľuďom na G-čkových Mercedesoch, ktorí prídu do baru piť aj bez členského.
REJDA ešte ide po tomto stretnutí za Mišom ohľadne toho úplatku.
Hovoria o prípade nájdených tankov pri Martine (ROBUS - Rondík). Zhodujú sa na tom, že Rondík skončil (pravdepodobne ho poznajú). REJDA hovorí, že medializáciu spustil Výboh z Willingu, ale nie je to na trestné stíhanie, resp. keď aj budú trestne stíhaní, tak odsúdení nebudú. Bavia sa o tom, že Výboh došiel za Rondíkom a chcel uvedené tanky exportovať do Kazachstanu a nie do Čiech. Okrem toho chcel 20% zo zisku. Rondík to odmietol a Výboh spustil medializáciu. Rozprávajú o možnej fyzickej likvidácii (nie je jasné koho).
Celkovo pôsobí REJDA mierne nervóznym dojmom, VARGA pôsobí sebavedomým
dojmom.
Výtlačok jediný Počet listov: 2
Podozrenie z trestnej činnosti predsedkyne dozornej rady Fondu národného majetku SR.
1. Operatívnou cestou boli zistené podozrenia z trestnej činnosti predsedkyne dozornej rady FNM SR Ing. Anny BUBENÍKOVEJ. Ing. Anna BUBENÍKOVÁ bola do tejto funkcie nominovaná politickou stranou SDKÚ. V minulom volebnom období (2002 - 2006) zastávala post členky Výkonného výboru FNM SR a zároveň riaditeľky sekcie zakladateľských činností a výkonu práv akcionára FNM
Bolo zistené, že koncom roka 2006 zinkasovala Ing. Anna BUBENÍKOVÁ od predstaviteľa finančnej skupiny PENTA Mgr. Jaroslava HAŠČÁKA cca 200 mil. Sk za služby, ktoré v prospech tejto finančnej skupiny počas svojho pôsobenia na FNM v rokoch 2002 - 2006 vykonala. Išlo o súhrnnú odmenu za jej služby pri privatizácii spoločností ako Slovenské elektrárne, a.s. (poradcom talianskeho nadobúdateľa ENEL bola Penta), Paroplynový cyklus, a.s. (získala ho Penta), Slovenská plavba a prístavy, a.s. (spoluzískala ju Penta), za služby pri príprave privatizácie prevádzkovej činnosti Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad a Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica, ktoré získala Penta v spolupráci s francúzskou VEOLIOU (viď č.p. 63/950- D-275-35/2006-S) a za prípravu privatizácie teplární (najmä Bratislavskej teplárenskej, a.s.), prípravu doprivatizácie rozvodných energetických podnikov (ZSE, SSE, VSE) a prípravu privatizácie Letiska M.R.Štefánika -Airport Bratislava, a.s. (posledné 3 privatizácie nakoniec neboli na základe uznesenia vlády o zastavení privatizácie uskutočnené). Niektoré z uvedených skutočností sú uvedené v č.p. 63/950 V 275 29/20Q6-S.
Výplatu uvedenej sumy zrealizoval Mgr. Jaroslav HAŠČÁK prostredníctvom platby za 3 analýzy realitného trhu SR a za bližšie neustanovenú výrobnú halu v Medzilaborciach od bližšie nezistenej britskej spoločnosti pod vplyvom Penty v prospech BUBENÍKOVEJ. Fiktívnosť transakcie spočíva v tom, že uvedené 3 analýzy realitného trhu spracovali v skutočnosti pre interné potreby PENTY 5 pracovníci spoločnosti PENTA, ktorí na nej robili cca 1 rok. Tiež výrobná hala v Medzilaborciach má omnoho nižšiu reálnu hodnotu ako bolo v kúpno-predajnej zmluve deklarované (len cca 10 mil. Sk).
Transakcia bola uskutočnená prostredníctvom kúpy akcií spoločnosti Elementa, a.s. pod vplyvom Bubeníkovej anglickou spoločnosťou pod vplyvom PENTY. Podozrenie z fiktívnosti kúpy akcií sa snažili vylúčiť tak, že ELEMENTA, a.s. vytvorila web stránky so základnými údajmi k uvedeným analýzam (viď www.elementa.sk), cez ktoré akože anglický investor „objavil“ investičnú príležitosť v SR a zaplatil Bubeníkovej za analýzy realitného trhu a za halu v Medzilaborciach cca 200 mil. Sk. Uvedená transakcia prebehla do januára 2007 a následne vstúpila spoločnosť ELEMENTA, a.s. do likvidácie.
Ako slabé miesto uvedeného plánu identifikoval HAŠČÁK skutočnosť, že spoločnosť ELEMENTA, a.s. nemá zamestnancov a uvedené analýzy, ktoré v PENTE robilo 5 ľudí celý rok nemá kto „akože" urobiť. Z tohto dôvodu Ing. Anna BUBENÍKOVÁ určila bližšie neustanovenú osobu zo spoločnosti ELEMENTA, a.s. (táto osoba predtým robila v banke), aby si ich podrobne preštudovala, naučila sa ich naspamäť a vydávala sa v prípade preverovania transakcie políciou za ich tvorcu.
Vyššie uvedené skutočnosti obsahuje aj záznam z ITP „Gorila 1“ zo dňa 9.7.2006 od 13.15 do 14.38 hod., ktorý sa nachádza na sekcii K. Uvedené ITP bolo zákonne schválené sudcom Krajského súdu Bratislava pod číslom Ntt-3-D-482/2006 a môže byť v prípadnom procesnom konaní použité ako dôkaz. Na základe uvedeného je dôvodné podozrenie, že Ing. Anna BUBENÍKOVÁ sa dopustila trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa (§ 326 Trestného zákona), trestného činu prijímania úplatku (§ 328, ods. (3) Trestného zákona) a trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti (§ 233 Trestného zákona).
2. Vyjadrenie spracovateľa:
Plnenie úlohy L2.1.1
3. Doplňujúce údaje
• Mgr. Jaroslav HAŠČÁK, r.č. 690830/9452, bytom Križkova 949/9, Bratislava -Staré Mesto
• Ing. Anna BUBENÍKOVÁ, r.č. 635919/7504, bytom Grasalkovičova 1316/37, Ivanka pri Dunaji
• ELEMENTA, a.s. „v likvidácii“, IČO: 35902019, Sabinovská 10, Bratislava
• Pressburg Properties, a.s., IČO: 35974192, Sabinovská 10, Bratislava
4. Hodnotenie spoľahlivosti zdroja a hodnovernosti informácie: A1
Podozrenie z trestnej činnosti predsedkyne dozornej rady Fondu národného majetku SR. ( 63/S50-D-342-3/2007-S z 22.05.2007)
15. včasnosť 16. vierohodnosť 17. celkové hodnotenie 18. kontaktné tel. č.
Včasná Vierohodná pre UČ mimo sekcie
19. vyjadrenie analytika sekcie
Formulár operatívnej informácie časť B (spätná väzba)
Výtlačok jediný! Počet listov formulára: 1
Stupeň dôveryhodnosti A1 - v súlade s vyjadrením ZÚ navrhujem odstúpiť SI na sekciu P s požiadavkou informovať externých príjemcov (MV SR a PPZ SR). Súhrnná informácia poukazuje na korupčnú činnosti Anny Bubeníkovej za služby pre finančnú skupinu PENTA pri privatizácii, resp. predaji štátneho majetku a tiež spôsob vyplácania úplatku. V súčasnosti Bubeníková zastáva naďalej post predsedníčky dozornej rady FNM. Navrhujem jej aktivity naďalej monitorovať. V spoločnosti Elementa, a.s., ktorá vstúpila do likvidácie 1.1.2007 je predseda predstavenstva Tibor Kosák, v DR je Ingrid Harachová, Róbert Weber a Pavel Vravko, ktorý v takomto zložení figurujú aj v spoločnosti Pressburg Properties, a.s. Postúpil som dokument: Vedúci 64. oddelenia. Príslušník
Lenka Malakova, čas 28.5.2007 12:31:59. __
20. opatrenia riadiacich funkcionárov k práci s informáciou
Pridelil som 64 . oddeleniu. Odporúčam prideliť na spracovanie analytikom riešiacim problematiku strategických priorít: Najzávažnejšie formy korupcie a klientelizmu. Postúpil som dokument: Vedúci 64. oddelenia. Príslušník Štefan Skala, čas 23.5.2007 11:37:02.
Spracuje p. Malaková. Postúpil som dokument: Lenka Malakova. Príslušník Jozef Hajdúch, čas 23.5.2007 12:12:24.
Súhlasím s návrhom analytika. Postúpil som dokument: Riaditeľ 6. odboru. Príslušník Jozef Hajdúch, čas
28.5.2007 12:50:23.
Súhlasím so stanoviskom analytika 64. oddelenia. Postúpil som dokument: Riaditeľ sekcie. Príslušník Leo Frešo, čas 28.5.2007 12:52:19.
Zatiaľ ponechať v PF D. Postúpii som dokument: Riaditeľ 5. odboru. Príslušník Alex Peter, čas 7.6.2007
10:35:01.
Súhlasím PF sekcie D. Postúpil som dokument: Vedúci oddelenia analytikov 5. odboru. Príslušník Tibor Slávik, čas 7.6.2007 14:33:27.
Podľa § 340, ods. (1) Trestného zákona je trestným činom aj neoznámenie trestného činu s trestom odňatia slobody až 3 roky. Postúpil - nie. Príslušník Peter Mravec, čas 11.6.2007 9:45:33.
Zameranle:
I - Informačné previerky i - Informačná kontrola režimu spoločnosti Kontaktná osoba Miloš SULKA
Referenčné zákazky
Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta SONY Slovakia s.r.o., Nitra Samsung LCD Slovakia s.r.o.., Voderady Kia Motors Slovakia s.r.o, Žilina DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. vw priemyselný park Lozomo Dong Jin s.r.o., Dolná Streda Green Integrated Logistics Slovakia, Swedwood Malacky, s.r.o. Logistický park Karimpol, Senec Autotest, s.r.o, Devínska Nová Ves Getrag Ford Transmisslons Slovakia, s.r.o. lKEA Bratislava, s.r.o.
Frans Maas Slovakia, s.r.o.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. Lagermax, s.r.o, Bratislava Minebea, s.r.o,
Bohnenkamp International, s.r.o., Modra BROSE Bratislava, s.r.o. LEAR Corporation Slovakia, s.r.o. Bratislavské Teplárne /strategický podnik/ - 7 objektov
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava a Žilina Optlmal, s.r.o. v APP Lozomo Goldbeck, s.r.o. v APP Lozomo RF, spol. s.r.o. Malacky Faurecia Slovakia, s.r.o., závod Hlohovec
Spolupráca s bezpečnostnými a policajnými
zložkami:
väzba na SIS prostredníctvom brata -JUDr. Pavol KOŠČ - riaditeľ kancelárie riaditeľa služby,
Riadenie riaditeľa vnútornej inšpekcie (dosadený P. Koščom).
Zadávanie úloh SIS zástupcovi r, kontrarozviedky vo vzťahu k podnikateľskej lobby.
SIS zabezpečuje informačný servis, ochranu spoločnosti Samsung, kontaktná osoba je p. Dorčák -zamestnanec Samsung, osobný priateľ Petra Košča
Priestor pre vytláčanie konkurencie z hľadiska bezpečnostných previerok zo strany SIS pre iné SBS ky.
Edcha Slovakia Cabrio, Veľký Meder
SONY Slovakia s.r.o
United Industries a.s. (cukrovary)
Walter PECHO (Nemecko), Drahomír KOUDELKA(ČR), Silke Hartman (Nemecko), Denisa BERTÓK
(SR)
Eduard ŠEBO,Igor MANCEL,Marian ŠOLTY,Boris CAMBEL, Daniel POTURNAY
Dast Servis s.r.o
Dasb Security s.r.o
Dast Dealing s.r.o
Stanislav KOŠČ
Peter MIŠURA DR - Peter KOŠC
- Miloš SULKA
- Tomáš TARABA
- nákup a predaj nehnuteľného majetku - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľného majetku - žiadne známa činnosť
- Kontaktná osoba Peter KOŠC , tel. č. 0905437600
Exlt Security
TOSA Slovakia
Nové záhrady II
ROYAL Market s.r.o
Slovak Invest Agency a.s
Slovak Invest Consulting s.r.o Slovak Invest Develops Slovak Invest Personal s.r.o EU Funds Consuling
Gen. Riaditeľ - TARABA Fin. riaditeľ - Peter KOŠC Riaditeľ ľuds. Zdrojov -Peter ZIMA
Tibbett & Britten Slovakia
Získané zákazky:
http://www. slovakinvesta
igency.sk/slovakinvest-
agency-sk
UNITY Security
Osobný poradca riaditeľa SIS
Považovaný za bezpečnostného experta premierom vlády SR Sponzor strany SMER
K 1.10.08 odporúčal nového riaditeľa odboru pre ekon. Trestnú činnosť SIS s ktorým sa v súčasnosti intenzívne stretáva.
100% - Mgr. Ing. Tomáš TARABA, Sladkovičová 54, Modrá
84% - Stanislav KOŠČ, Jirásková 2, Bratislava
71% - Karol GAMA, Budatinská 71, BA
69% - Peter MIŠURA, Chemická 9, BA
57% - Jozef ONDREJIČKA, Čajkovského 14, Trnava
57% - Zdenka PATASSYOVÁ, Hlavná 8, Nová Dedinka
52% - Miloš SULKA, Kollárová 34, Zlaté Moravce
45% - Marek NOGA, Žarnovica 3, BA
38% - Miloš IGAZ, Mlynarovičová 14, BA
38% - Anton VAVRINCÍK, Smolenická 16, BA
38% - Andrea ŠVIKRUHOVÁ, Azovská 10, BA
38% - JUDr. Mikuláš PINNEL, Svätopluková 11, Senec
32% - Peter PIXA, Trnavská 23, BA
32% - Ing. Miroslav JELČIC, Pečnianská 25, BA
32% - Jozef PENCIAK, Tr. SNP 19, Košice
32% - Johann N. Patocka, Dunajská 3, Ivanka pri Dunaji
32% - Jost Hahnebeck, Dusseldorf 402 29
32% - Vieroslav ŠMOHL, Topolčianska 17, BA
32% - Vojtech SAJKO, Južná Trieda 15, Košice
32% - Petrer PETRÁŠ, Stred’anská 31, Topoľčany
28% - Ondrej ŽEMBER, Kostolište
25% - Ing, Karol BÔRIK, Jelenia 6, Nové Zámky
25% - Ing. Peter PETRIČKA, Velké Lovce
25% - Mgr. Branislav JURÁS, Sklenárová 42, BA

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License